Ekstraskattmanntallet 1762/63 for Støren

Ekstraskatten ble innført ved forordning 23.9.1762 som bl.a. bestemte at sogneprestene skulle utarbeide manntall over alle personer over 12 år.

Materialet er avskrevet og stilt til disposisjon av Knut Gunnar Granmo, Soknedal.

1762-63.xls (Hele prestegjeldet)

Budal (html) Budal 1762/63 (pdf)
Horg (html) Horg 1762/63 (pdf)
Soknedal (html) Soknedal 1762/63 (pdf)
Støren (html) Støren 1762/63 (pdf)