Manntallet 1769, Budal

(Siæle Mandtal for Budals Menighed 1769)

Manntallet er avskrevet av Knut Gunnar Granmo, Soknedal.

Gård Stand Navn Alder Merknad
Storrø Gårdmann Ole Olsen 50  
  Kone Ingeborg Estensdatter 42  
  Sønn Halvor Olsen 21  
  Sønn Ole Olsen 11  
    Ingri Olsdatter 17  
    Gunhild Olsdatter 13  
    ………….. Olsdatter 9  
    Magnhild Olsdatter 7  
  Enke Ingri Olsdatter 76  
  Legdemenneske Dorthea Knudsdatter 56  
Svardal Gårdmann Jon Hansen 54  
  Festepike Lisbeth Helgesdatter 38!  
  Sønn Peder Jonsen død?  
  Sønn Nils Jonsen 9  
  Sønn Hans Jonsen 3  
  Datter Gunhild Jonsdatter 14  
  Datter Anne Jonsdatter 12  
  Datter Kari Jonsdatter 3  
  Tjenestepike Marit Hansdatter 62  
    Marit Haagensdatter 54  
Storrøseter Gårdmann Iver Pedersen 68  
  Kone Ingeborg Sakkariasdatter 60  
    Ingri Iversdatter 24  
    Gjertru Iversdatter 18  
  Husmann soldat Peder Iversen 28  
    Kari Jonsdatter 22  
Dyrvold Gårdmann Hans Arntsen 50  
  Kone Jodda Endresdatter 47  
  Sønn Arnt Hansen 20  
  Datter Gunhild Hansdatter 17  
  Datter Golla Hansdatter 11  
  Datter Kirsti Hansdatter 9  
    Guri Hansdatter 4  
    Marit Hansdatter 1  
Hestflått Gårdmann Jon Andersen 57  
  Kone Mari Mikkelsdatter 49  
  Sønn Anders Jonsen 20  
  Sønn Mikkel Jonsen 11  
  Sønn Peder Jonsen 7  
  Sønn Haagen Jonsen 4  
  Datter Marit Jonsdatter 18  
  Ungmann Ole Jonsen 28  
  Kone Ragnhild Audensdatter 29  
  Sønn Auden Olsen 7  
  Sønn Jon Olsen 5  
  Sønn Lars Olsen 2  
Brobakk Husmann Erik Olsen 43  
  Kone Gjertru Olsdatter 40  
  Sønn Ole Eriksen 11  
  Datter Anne Eriksdatter 12  
Enlien Gårdmann Ingebrigt Jonsen 26  
  Kone Gunhild Larsdatter 34  
  Datter Ragnhild Larsdatter 7  
    Siri Larsdatter 4  
    Kirsti Larsdatter 2  
  Tjenestedreng Lars Arntsen 17  
  Pike Guri Jonsdatter 26  
    Marit Larsdatter 20  
  Husmann Ingebrigt Larsen 63 Enkemann
  Datter Ingeborg Ingebrigtsdatter 26  
Enlien Gårdmann Tarald Olsen 44  
  Kone Guri Kolbanusdatter 35  
  Sønn Ole Taraldsen 9  
    Kolbanus Taraldsen 4  
  Datter Siri Taraldsdatter 7  
    Kari Taraldsdatter 2  
  Enke Siri Olsdatter 58  
  Tjenestepike Inger Halvorsdatter 18  
  Husmann Halvor Eriksen 36  
  Kone Kirsti Olsdatter 32  
  Sønn Ole Jonsen 8  
    Golla Halvorsdatter 1  
Solemsvold Gårdmann Jens Larsen 55  
  Kone Dortha Evensdatter 52  
  Sønn Johan Jensen 15  
  Sønn Bersvend Jensen 12  
    Jens Jensen 8  
Hytten, plads   Anders Jensen 34  
  Kone Kirsti Jensdatter 38  
    Peder Andersen 16  
    Esten Andersen 11  
    Anne Andersdatter 9  
Enmoen Gårdmann Helge Eriksen 70  
  Kone Gjertru 67  
  Datter Solvor Helgesdatter 30  
  Sønn Ole Larsen 17  
  Datter Ingeborg Mathiasdatter 13 !
  Husmann Ole Ingebrigtsen 43  
  Kone Berte Olsdatter 32  
  Sønn Ingebrigt Olsen 10  
  Datter Ragnhild Olsdatter 15  
  Datter Inger Olsdatter 8  
  Datter Kari Olsdatter 3  
  Husmann Jon Knudsen 59  
  Kone Anne Pedersdatter 47  
  Sønn Per Jonsen 16  
    Knud Jonsen 14  
    Ole Jonsen 11  
    Anders Jonsen 7  
Enodden Gårdmann Ole Bersvendsen 60  
  Kone Kari Larsdatter 67  
  Ungmann Peder Olsen 31  
  Kone Guri Jensdatter 22  
  Sønn Ole Pedersen 1  
  Datter Kari Pedersdatter 5  
    Berte Pedersdatter 3  
Enodden Gårdmann Steffen Pedersen 42  
  Kone Ingeborg Olsdatter 37  
  Sønn Per Steffensen 13  
  Sønn Ole Steffensen 3  
  Datter Marit Steffensdatter 6  
Bakken Medhjelper Johan Ellevsen 47  
  Kone Inger Knudsdatter 45  
  Datter! Elev Johansen 7  
  Datter Kari Johansdatter 22  
  Datter Guri Johansdatter 19  
  Datter Ingeborg Johansdatter 17  
    Gunhild Johansdatter 10  
    Kersti Johansdatter 15  
    Gulug Johansdatter 5  
    Ingeborg Johansdatter 13  
  Tjenestedreng Even Jensen 18  
  Inderste Ingeborg Ellevsdatter 42  
Bjerklien Gårdmann Ole Jonsen 41  
  Kone Ragnhild Thoredatter 30  
  Datter Siri Olsdatter 3  
  Datter Kari Olsdatter 1  
  Tjenestepike Kari Pedersdatter 17  
  Pike Berte Eriksdatter 12  
  Gårdmann Sivert! (Iver) Ingebrigtsen 28  
  Kone Maren Thoredatter 25  
  Sønn Ingebrigt Iversen 0,5  
  Tjenestepike Olava Knudsdatter 20  
Krigsvoll Gårdmann Sivert Eriksen 46 Medhjelper?
  Kone Gunhild Ellevsdatter 45  
  Sønn Erik Sivertsen 21  
    Ellev Sivertsen 17  
    Christopher Sivertsen 10  
    Esten Sivertsen 5  
  Datter Marit Sivertsdatter 14  
    Guri Sivertsdatter 8  
  Tjenstepike Berte Olsdatter 33  
  Husmann Ole Eriksen 41  
  Kone Kersti Larsdatter 35  
  Sønn Lars Olsen 11  
    Jon Olsen 7  
    Hans Olsen 5  
    Esten Olsen 3  
    Erik Olsen 1  
  Datter Marit Olsdatter 8  
    Marit Olsdatter 0,5  
Storlien Gårdmann Ole Olsen 40  
  Kone Agaat Larsdatter 45  
  Sønn Ole Olsen 13  
    Lars Olsen 9  
    Erik Olsen 7  
    Peder Olsen 4  
  Datter Ingeborg Olsdatter 11  
Brandeggen Husmann Ole Olsen 36  
  Kone Marit Estensdatter 47  
  Datter Anne Olsdatter 11  
    Berte Olsdatter 9  
Lillebudal Enke Gjertru Ellevsdatter 60  
  Datter Kjersti Andersdatter 20  
    Ollue Andersdatter 17  
  Tjenestedreng Ingebrigt Olsen 25  
  Foster?sønn Anders Ellevsen 9  
  Mann Lars Andersen 38  
  Kone Kari Olsdatter 28  
  Sønn Anders Larsen 6  
  Husmann Jens Andersen 31 Soldat
  Kone Kirsti Olsdatter 26  
  Sønn Anders Jensen 4  
  Datter Brønnild Jensdatter 2  
Storbudal Gårdmann Jens Svendsen 42 Enkemann
  Sønn Svend Jensen 9  
  Datter Kirsti Jensdatter 16  
  Datter Berte Jensdatter 15  
  Datter Magret Jensdatter 10  
  Datter Ingrid Jensdatter 8  
  Tjenestedreng Thor Evensen 32  
  Ledige pige Marit Olsdatter 48  
Budal Gårdmann Lars Svendsen 68  
  Kone Marit Estensdatter 55  
  Sønn Esten Larsen 32  
  Tjenestepike Anne Andersdatter 28  
  Soldat Svend Larsen 34  
  Kone Berte Arntsdatter 28  
  Sønn Lars Svendsen 5  
  Sønn Arnt Svendsen 2  
  Datter Ingeborg Svendsdatter 3  
Bjerkås Gårdmann Peder Olsen 55  
    Siri Olsdatter 34 Nue trolovet folk
  Sønn Ole Pedersen 19  
  Sønn Ole Pedersen 16  
  Sønn Erik Pedersen 8  
  Inderste Tarald Olsen 42  
Kjønnåsen Gårdmann Peder Pedersen 51  
  Kone Kari Olsdatter 36  
  Enke Berte Larsdatter 63  
  Inderste Lars Olsen 30  
  Tjenestedreng Peder Mathissen 16  
  Pike Kari Olsdatter 12  
  Husmann Peder Nilsen 36  
  Kone Gjertru Olsdatter 45  
  Sønn Nils Pedersen 13  
  Sønn Ole Pedersen 10  
  Sønn Peder Pedersen 2  
  Datter Else Pedersdatter 8  
  Datter Kirsti Pedersdatter 5  
Sørmoen Gårdmann Lars Olsen 41  
  Kone Kari Johannesdatter 52  
  Sønn Johannes Olsen 20  
  Datter Anne Knudsdatter 20  
Nordmoen Gårdmann Per Haagensen 50  
  Kone Berite Andersdatter 47  
  Sønn Haagen Pedersen 21  
  Sønn Anders Pedersen 11  
  Sønn Per Pedersen 7  
  Datter Daaret Pedersdatter 15  
  Inderste Ingebrigt Olsen 52 Skolemester gammel
  Inderste Inger Eriksdatter 50  
Vold Gårdmann Lars Larsen 65  
  Kone Siri Andersdatter 60  
  Ungmann Anders Larsen 30  
  Kone Kari Larsdatter 23  
  td? Anders Jonsen 13  
    Anders Larsen 6  
  tp? Kari Estensdatter 39