Kirkeåret

En oversikt over de viktigste kirkelige festdagene

Dom. = Dominica = Søndag
Fer. = Feria = dag
Post = etter

Dom. I-IV Adventus 1. til 4. søndag i advent
Festum Nativitatis Domini, Feria Nativ Christi Jul, 1. juledag
Festum Sti. Stephani 2. juledag
Festum Sti. Johannis Evangelistæ 3. juledag
Festum Novi Anni, Festum Circumcisionis Domini (Christi, Jesu) Nyttårsdag
Epiphania Domini, Festum Epiphania Hellige tre kongers dag (6. januar)
Dom. I-VI Post Epiphaniam 1. til 6. søndag etter Epiphania Domini
Festum purificationis Mariae, Dies candelarum Kyndelsmesse, Marias renselsesdag (2. februar)
Septuagesima 2. søndag før fastelavn
Sexagesima Søndag før fastelavn
Quinquagesima, Dom. Esto mihi Fastelavnssøndag
Quadragesima, Invocavit 1. søndag i fasten
Reminiscere 2. søndag i fasten
Oculi 3. søndag i fasten
Lætare Midtfaste, 4. søndag i fasten
Festum Annunciationis Mariae Marias bebudelsesdag (25. mars)
Judica 5. søndag i fasten
Palmarum, Dom. Palmarum Palmesøndag
Dies Coenæ domini, Dies Viridium Skjærtorsdag
Dies parasceves, Dies soterias Langfredag
Pascha, Dom. Paschalis, Festum Resurrectionis Domini 1. påskedag
Quasi modo geniti 1. søndag etter påske
Misericordia Domini 2. søndag etter påske
Jubilate 3. søndag etter påske
Cantate 4. søndag etter påske
Rogate 5. søndag etter påske
Festum Ascensionis Domini, Ascensio Christi Kristi himmelfartsdag (6. torsdag etter påske)
Exaudi 6. søndag etter påske
Pentecoste 7. søndag etter påske, 1. pinsedag
Trinitatis Dominica, Festum Sanctissimæ Trinitatis Søndag etter pinse, Treenighets søndag
Dom. I - XXVII Post Trinitatis 1. til 27. søndag etter trinitatis
Festum Johannis Baptistae, Festum Nativitatis Sti. St. Hansdag (24. juni)
Festum visitationis Mariae Marias besøkelsesdag (2. juli)
Festum archangeli Michaelis Mikkelsmesse (29. september)
Festum Omnium sanctorum Alle helgens dag (1. november, fra 1770 1. søndag i november)

Til slektssiden