Kirkebok for Støren prestegjeld

Budal sogn 1785-1790

1785   1786  1787  1788  1789  1790

 

Budalen 1785

Dom 1. p. Epiphan: Confit: 42. Introd: Joen Brandeggens qvinde.
Døbt: Iver Eenliens S: Esten: Sp. Stephen Odden, Ingebor ibidem.
Joen Brandeggens D: Giertru. Sp. Lars Lille Budal, Kari Kiønaas.
Arnt Dyrvolds D. Margrete. Sp. Hildbrand Hægvold, Gunil Sverdal.
Begravet: Gollau Peders Dat. Hauen gamel 32 aar, 2de Døttre dødfødde.
it: Thore Storliens S: Peder gl: 1 aar.

Dom: Misericord: Confit: 95. Introd: Even Solumsvolds, Anders Voldens og Iver Storliens qvinder.
Døbt. Even Solumsvolds Søn Anders. Sp: Sivert Krigsvold og Karie Ols Dat: Lille-Budal.

Dom: 6. p. Trinit. Confit: 79. Døbt: Esten Solums Søn Esten Sp: Peder Hægvold og Ingebor Dyrvold.

Begr: Enke Siri Volden 75 aar. Jon Storøe 14 aar.

Dom: 20 p. Trinit. Confit: 120. Intr: Thore Storliens og Peder Liens qvinder.
Døbt. Thore Storliens Søn Peder. Sp. Lars Lille Budal, Elen Brandeggen.
Peder Liens Datter Gurie. Sp Joen Storøesæter. Gunil Krigsvold.
Et uægte Barn nom: Sushanna. Sp: Peder Pedersen Kiønaas og Elen Peders Dat. Bierkaas. Moderen var et omløbende Qvindfolk ved Navn Marit Jacobs Datter. Faderen vidste hun ikke at navngive.

 

Budalen 1786

Dom. 1. p Epiphan: Confit. 45. Begravet. Peder Eenoddens Søn Svend 4 Aar gamel.

Die 5 Febr: Hans Dyrvold 67 Aaar. Jens Solumsvold 72 aar et Pige Barn nom: Giertru fra Brandeggen gl 1 aar. 1 Drengebarn fra Storøe 5 aar Begravne.

Dom: Qvasimod. Confit: 113.
Confirmered:
1. Lars Andersen Volden 16 aar.
2. Lars Anders. ibid: 14.
3. Lars Ingebrigts. Nordeenlie 16 aar.
4. Thore Iversen SørEnlie 15.
5. Ole Christens. Storlie 16.
6. Peder Anders. Hytteplads.
Piger.
1. Marit Estens D. Solum 15.
2. Kierstie Arnts D: ibid. 15 aar.
Trolovet: Skieløber Bersven Jens. Solumsvold, Pige Ingebor Johans Dat: Bakken. har søgt formedelst Slægtskab Kongelig Bevilging.

Dom 4. p. Trinit. Confit: 66. Intr. Anders Voldens, Arnt Dyrvolds og Ole Enmoens qdr.
Døbt. Anders Voldens Søn Svend. Sp: Sivert Krigsvold. Guri Odden.
Arnt Dyrvolds S. Hans. Sp: Esten Solum, Brønil Halsæt.
Ole L. Eenmoens Søn Sivert Sp: Jon Sverdal, Bridt Sør Enmoe.
Begravet Joen Knudsen Enmoen 62 Aar gammel.

Die 10de Julij. Copulerede Skieløber Bersven Jensen Solumsvold, Pige Ingebor Johans Dat: Bachen.

Dom: 17 p Trinit: Confit: 127. Introd. Ole Hestflots og Ole Sverdals Qvinder.
Døbt. Ole Sverdals S. Hans. Sp Peder Ols. Eenodden og qde Guru.
Ole Hestflot S. Ole. Sp Svend Lars: Budal, Berit Arnts D Bue!!.
Anders Sæters D: Ingrie. Sp. Svend Hauen. Karie Storøesæter.
Trolovet. Skieløber Niels Jonsen Sverdal, Gunil Johans D. Bachen. Fl: Arnt Grydal, Ole Sverdal.

Dom: p. Nat: Xsti. Confit: 50. Intr: Jens Storøes qvde.
Døbt Ole Hauens Dat. Marit. Sp. Arnt Solum, og Karie Storøe.
Niels Sverdals Dat. Kierstie. Sp. Johan Bachen, Lisbeth Sverdal.

 

Budalen 1787

Fest. Nov: an: Introd: Joen Brandeggens qvinde.
Døbt hans Dat: Giertru. Sp: Svend Budal, Karie Lille Budal.
Trolovet Ungkarl Ole Arntsen Eenodden, Giertru Ellevs Dat. Lille Budal. Sp. Johan Bachen Steph. Odden.

den 11te Februar: Begravet Jørgen Brobachens Søn 1 maaned gl. d 18 h.
Svend Budals uægte Datter gammel 14 Dage.

Die 14 Martii. Pasions Prædiken -

Dom: Lætare. Confit 83. Introd: Jørgen Brobachens, Bersven Liens og Ole Bierkaasens qdr.
Døbt Ole Arnts. Eenoddens Søn Arnt. Sp. Lars Lille Budal og Madme Koht. it: Datter Sirie Sp. Peder Ols. Odden og Karie Lille Budal.
it. Bersven Liens S Jens Sp. Johan Bachen, Gunil Krigsvold,
it. Ole Bierkaasens S. Anders, Sp Sven Budal, Olava Solumsvold it Søn Ole Sp. Steph: Odden Marit ibid.
it. Niels Jonsen Sverdals uægte Dat. Randie. Stephen Odden og Guru ibid.

Die 19 Martii. Copuleret Niels Jonsen Sverdal, Gunil Johans D. Bachen. f. t: Samenlej.

Dom. 5. p. Trinit. Confit 83. Introd. Lars Moens qde. Døbt hans Datter Kiersti. Sp. Sivert Krigsvold. Kari Wolden.
Copul: ungk: Ole Arntsen Eenodden, Giertru Ellevs Datter Lille Budal. for tilig Samenleje.

Dom: 16 p. Trinit. Confit 102. Introd: Jon Sørløchens og Peder Eenoddens qvinder:
Døbt Jon Sørløchens S: Niels. Sp Peder Olsen Eenodden og qvinde.
Peder Eenoddens Dat. Anne. Sp. Haldo Foersæt Madme Koht.
Trolovet. Anders Ellevsen Lille Budal og Karie Jons Dat. Sverdal: Fl: Stephen Odden, Lars Lille Budal..

 

Budalen 1788 (delvis)

Dom. p. Circ. Xsti: Confit. 30. Introd: Thore Storliens, Anders Lille Budals, Arnt Dyrvolds og Jens Storøes qvder.
Døbt Anders Lille Budals S. Ellev. Sp Jon Sverdal Giertru Lille Budal.
it: Arnt Dyrvolds S. Hillebrand, Sp. Ole Sør Enmoe og Gunil Joh: D Sverdal.
it. Jens Storøes S. Ole, hans Daab confirmeret. Sp. Ole Øgdal, Kari Storøe.
it. Thore Storliens D. Kari. Sp. Jon Brandeggen, Berit Storlien.
Begravet Berit Peder D. Kiønaas 66 Aar gl:

 

Budalen 1789

Optægnelser af Guds Tienester og alle Ministriale Forretninger fra Nyeaar 1789 udi Budalens Kirke.

Nye Aars Dag - Confit.: - 13.
Begravet Ole Olsen Bierchaasøyen gl:
introd: Joen Olsen Storøes qvinde, item Anders Voldens qvinde, item Joen Olsen Moens qvinde.
Døbt Joen Olsen Moens søn Ole Spons: Ole Moen og Kiersti Lars D: ibim.
item Anders Voldens søn Anders Spons: Erich Sivertsen Krigsvold og Kiersti Anders D. ibim.
item Joen Olsen Storøes D: Giertrud Spons: Jens Storøe og Karie Ols D. ibim.

5te Søndag i faste - Confit: - 105.
Begravet Enke Sirie Ols D. Sør Enlie gl: 81 aar.
introd: Arent Dyrvolds qvinde
Døbt Arent ibim. D: Gunnild Spons: Iver Sør Enlie og Ingebor Enodden.
Trolovet ungkarl Svend Jensen Storbudal med Rangnild Lars D: Nord Enlie - forl: mænd Peder Olsen Enodden og Peder Mathisen Kiønaas.
item skieløber ungkarl Haldoe Jacobsen Vinsnes med Doret Peders D: Budal forl: mænd Jens Storbudal og Peder Jacobsen Vinsnæs.

4de Post Trinit: - Confit: - 59.
introd. Joen Brand Eggens qvinde.
begravet Ingebor Sacharias d: Storøesætter gl: 84 aar
item et pigebarn Gunnil Arents D: Dyrvold gl: 9 uger.
Døbt Joen Brand Eggens D: Kierstie Spons: Tøllev Olsen Storlie og Ingebor Peders D. ibim.

Confirmation.
Drenge 8
1 Anders Svendsen Storbudal 17 aar
2 Lars Sivertsen Storbudal 20
3 Peder Larsen LilleBudal 18
4 Rolv Andersen Sollem 20
5 Ole Arentsen Storøe 17
6 Peder Arentsen Storøe 15
7 Ole Olsen Hougen 15
8 Iver Peders: Storøesætter 15

Piger 5
1 Karie Peders D. Storbudal 19 aar
2 Magret Peders D: LilleBudal 17
3 Gunnil Siverts D: Krigsvold 16
4 Kiersti Ols D: Lien 15
5 Elie Ivers D: SørEnlie 16

Copuleret.
Skieløber ungekarl, Svend Jensen Storbudal med Rangnild Lars D: Nord Enlie.

15de Post Trinit: - Confit: - 150 -
introd: Ole Arentsen Lille Budals qvinde, item Christopher Krigsvolds qvinde
Døbt Ole Arentsen Lille Budals søn Ellev, Spons: Ole Pedersen Bierkaas og Karie Jensdatter Lille Budal.
item Christopher Krigsvolds d: Gudnil Spons: Erich Sivertsen Krigsvold og Kierstie Anders Datter ibim.

 

Budalen 1790

Søndag i mellem Nye aar og hellig tre Konger. Confit: - 26
introd: Niels Storøes qvinde,
item Lars Moens qvinde
item Peder Biørbechsmoens qvinde
item Peder Enoddens qvinde
Døbt Peder Enoddens søn Sivert Sp: Sivert Krigsvold og Gudnil ibim.
item Svend Jensen Storbudals søn Jens Spons: Jens Budal og Gunnil Nor Enlie
item Thore Storliens søn Ole Sp: Peder Pedersen Kiønaas og Karie Ols Datter ibim.
item Peder Biørbechsmoens søn Hans Spons: Joen Olsen Storøe og Randie Sivertsd: Nor Enmoe
item Lars Moens søn Svend. Spons: Ole Sørmoen og Elen Ellingsdatter ibim.
item Niels Storøes datter Ingrie Spons: Arent Grytdal og Karie Johansdatter ibim,
item Svend Jensen Budals datter Beret. Spons: Peder Enden og Beret Arents Datter Storbudal

3die Søndag i Faste Confit: 95
introd: Bervend Liens qvinde
item Thore Storliens qvinde
item Svend Jensen Budals qvinde
item Anders Lille Budals qvinde
Døbt Bersvend Liens søn Johan, Spons: Johan Bakken og Olava Andersd: Solumsvold.
- i Bekkenet som blev udsat i Budalen - 2 ort og 6 sk.

4de post Trinitatis - Confit 73.
Introd. Peder Enoddens qde item Salig Arnt Storøes qde. item Peder Bierkaasens qde.
Døbt: Salig Arnt Storøes Søn Arnt, Spons: Peder Enodden og Karie Storøe.
item: Peder Enoddens Datter Guru, Spons: Ole Arntsen Lille-Budal og Karie ibm.
item Ole Bierkaas' Datter Giertrud, Spons: Eric Sivertsen Krigsvold og Karie Joensd. Lille-Budal.
Trolovet: Tj. 26 Junij Ungekarl Niels Pedersen Kiønaas med Beret Larsd. Kiønnaas, fl. Peder Pedersen ibm og Ole Pedersen Bierkaas.
item: Peder Pedersen Kiønaas med Siri Nielsdatter Storlie, fl. Peder Jonsen Budal og Peder Pedersen Kiønaas.
Copuleret den 27 Junij: Niels Pedersen Kiønaas med Beret Larsdatter Kiønaas.
Begraven: d. 21 Martij: Svend Larsen Nordmoen 20 uger 2 dage gamel. -
item: den 5te april: Joen Hansen Storøesæter 63 aar gl. -
item d. 25 april Arnt Pedersen Storøe 43 aar gl.
item d. 6 Junij Ingri Eriksdatter Backen 68 aar gl.

16de p. Trinit. - Confit. 115.
Døbt Niels Kiønaasens Datter Gjertrud. Spons: Peder Pedersen Kiønaas og Karie Olsd. Kiønaas.
Copuleret ungkarl Peder Pedersen Kiønaasøjen med Siri Nielsdatter Storlie.

Oversikt