Kirkebok for Støren prestegjeld

Døpte 1788-1800, Budal

 

Døpte 1788

Dato Navn Fars/foreldres navn
30.03.1788 Svend Arnt Stor-Budal
30.03.1788 Ingebrigt Jon Raahauen??
22.06.1788 Giertrue Ole Krigsvold
21.09.1788 Lars Even Solumsvold
21.09.1788 Joen Jørgen Brubakken

 

Døpte 1789

Dato Navn Fars/foreldres navn
01.01.1789 Ole Joen Moen
01.01.1789 Anders Anders Volden
01.01.1789 Giertrue Jon Olsen Storøe
29.03.1789 Gunild Arnt Dyrvold
05.07.1789 Kirstie Jon Brandeggen
20.09.1789 Ellev Ole Lille-Budal
20.09.1789 Gunild Christopher Krigsvold

 

Døpte 1790

Dato Navn Fars/foreldres navn
03.01.1790 Sivert Peder Enodden
03.01.1790 Jens Svend Stor-Budal
03.01.1790 Ole Tore Stor-Lien
03.01.1790 Hans Peder Biørsbeckmoen
03.01.1790 Svend Lars Moen
03.01.1790 Ingrie Niels Storøe
03.01.1790 Beret Svend Budal
07.03.1790 Johan Svend Lien
27.06.1790 Arnt Arnt Storøe
27.06.1790 Guru Peder Enodden
27.06.1790 Giertru Ole Bierkaas
19.09.1790 Giertrue Niels Kiønnaasen

Arnt Dyrvolds datter Gunild døbt i Sognedalens kirke 24. S. p. Trin.:-

 

Døpte 1791

Dato Navn Fars/foreldres navn
01.01.1791 Peder Peder Pedersen Kiønaasøyen
20.03.1791 Elling Jon Moen
20.03.1791 Gunild Ole Hauen
03.07.1791 Anders Even Solumsvold
03.07.1791 Peder. Ellev?? Arent Olsen Lille-Budal
03.07.1791 Beret Arent Lien
02.10.1791 Hans Christopher Storøe
02.10.1791 Joen Ole Arents. Lille-Budal

 

Døpte 1792

Dato Navn Fars/foreldres navn
29.01.1792 Joen Jørgen Broebacken
29.01.1792 Lisbet Niels Sverdal
18.03.1792 Marit Arent Dyrvold
08.07.1792 Ingbrigt Ole Sverdal
09.09.1792 Thore Thore Storlien
09.09.1792 Peder Peder Pedersen Budal

 

Døpte 1793

Dato Navn Fars/foreldres navn
01.01.1793 Beret Ingbrigt Enmoen
01.01.1793 Gunild Ole Pedersen Enlien
01.01.1793 Kjersti Jon Olsen Moen
10.03.1793 Lars Svend Budal
10.03.1793 Iver Ingbrigt Iversen Sør-Enlien
10.03.1793 Gundil Anders Sæteren
10.03.1793 Ingborg Bersvend Lien
07.07.1793 Kiersti Anders Lille-Budal
15.09.1793 Beret Peder Pedersen Birkaas
?? Marit?? Peder Enodden

 

Døpte 1794

Dato Navn Fars/foreldres navn
16.03.1794 Kari Nils Moen
16.03.1794 Ingri Arent Lien
16.03.1794 Kari Anders Larsen LilleBudal
06.07.1794 Peder Even Solumsvold
06.07.1794 Christian Ole Solemsvold
06.07.1794 Lisbeth Arent!! Lien (skal være Niels Enlien?)
06.07.1794 Kari Ingbrigt Sør-Enlien
12.10.1794 Arent Thore Storlien
12.10.1794 Ole Ole Sverdal
12.10.1794 Maret Peder Stephensen Enodden

 

Døpte 1795

Dato Navn Fars/foreldres navn
04.01.1795 Ingri Ellef Backen
04.01.1795 Kari Ingbrigt Enmoen
04.01.1795 Ingborg (uægte) Enke Maret Svendsdr. Hestflot
22.03.1795 Sivert Xtopher Storøe
22.03.1795 Gurru Ole Taralds. Enlie
22.03.1795 Gulloug Jon Olsen Moen
22.03.1795 Beret Lars Budal
05.07.1795 Anders Lars Andersen Volden
05.07.1795 Siri Anders LilleBudal
05.07.1795 Beret Ole Solumsvold
04.10.1795 Eric Arnt Hauen
25.12.1795 Gurri Svend Budal

 

Døpte 1796

Dato Navn Fars/foreldres navn
10.04.1796 Peder Ingbregt Olsen Enmoen
10.04.1796 Golloug Jon Olsen Moen
03.07.1796 Iver Ingbrigt Enlien
03.07.1796 Xtian Thore Storlien
03.07.1796 Peder Nils NordMoen
03.07.1796 Giertru Anders LilleBudal
18.07.1796 Johan Ellef Backen

 

Døpte 1797

Dato Navn Fars/foreldres navn
01.01.1797 Ingbrigt Svend Jensen Budal
01.01.1797 Maret Ole Solemsvold
01.01.1797 Martha Peder Hansen Dahl
01.01.1797 Siri Peder Bierkaas
01.01.1797 Kiersti Ole Sverdal
01.01.1797 Siri Ole Estensen Solum
02.04.1797 Maret Peder Jonsen Enlien
02.04.1797 Guru Lars Svendsen Budal
02.07.1797 Johan Nils Enlien
02.07.1797 Beret Jon Brandeggen
24.09.1797 Jon Ingbrigt Enlien
31.12.1797 Ingborg Ole Stephensen Enodden

 

Døpte 1798

Dato Navn Fars/foreldres navn
01.04.1798 Eli Xtopher Storøe
01.04.1798 Giertru Ole LilleBudal
01.04.1798 Ingborg Arnt Lien
01.07.1798 Jon Peder Hestflotten
30.09.1798 Ole Ingbrigt Enmoen
30.09.1798 Arnt Peder Arnts. Storøe
30.09.1798 Arnt Iver Storøesæter
30.09.1798 Giertru Anders LilleBudal
30.09.1798 Ragnild Jens Reppe
30.12.1798 Giertru Ole Moen

 

Døpte 1799

Dato Navn Fars/foreldres navn
07.04.1799 Johan Ellef Backen
07.04.1799 Ingbrigt Svend Budal
07.04.1799 Svend Svend Budal
07.04.1799 Giertru Arent Houen
07.04.1799 Peder (uægte) Enkemand Ole Pedersen Kiønaasøyen, Enke Olloug Andersdr. Solumsvold
07.07.1799 Eric Jon Moen
07.07.1799 Maret Jon Moen
07.07.1799 Even Bersvend Lien
07.07.1799 Esten Ingbrigt Enlien
07.07.1799 Marit Ole Solumsvold
06.10.1799 Peder Peder Bierkaas

 

Døpte 1800

Dato Navn Fars/foreldres navn
23.02.1800 Hans Ole Sverdal
28.09.1800 Margrethe Peder Toefmoen
?? Lars Niels Moen
25.12.1800 Marit Lars Storbudal
25.12.1800 Giertrud (uægte) Faderen er en uconfirmeret Dreng ved Navn Ole Larsen Moen. Moderen Kari Tollovsdatter Storlie

Oversikt Neste (1801-1815)