Kirkebok for Støren prestegjeld

Døpte 1816-1830, Budal sogn

 

Døpte 1816 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 05.01.1816 07.01.1816 Esten Andersen Anders Estensen - Anne Christensd. Sollum  
2 01.03.1816 10.03.1816 Ingebrigt Olsen Ole Pedersen - Ingeborg Andersd. Kjønaasøyen  
3 02.03.1816 10.03.1816 Peder Olsen Ole Olsen - Randi Joensd. Hougen  
4 24.02.1816 10.03.1816 Ole Pedersen Peder Olsen, ungekarl fra Sverig?? - Kari Tollevsd. Storli, pige uægte
5 12.04.1816 07.07.1816 Esten Olsen Ole Iversen - Marit Tollevsd. Gurimoe  
6 07.09.1816 13.10.1816 Anders Larsen Lars Andersen - Marit Joensd. Volden  
7 07.09.1816 13.10.1816 Jørgen Ellingsen Elling Jørgensen - Gjertrud Iversd. Broebak  

Døpte 1816 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 18.01.1816 10.03.1816 Margrete Erich Pedersen - Kari Larsd. Hytten  
2 08.03.1816 10.03.1816 Berit Peder Pedersen Bjerkenaasøyen - Kari Nielsd. Moen uægte
3 17.04.1816 07.07.1816 Anne Hans Joensen - Kirsti Olsd. Budalspladsen  
4 04.09.1816 13.10.1816 Eli Ole Joensen - Gjertrud Andersd. Moen  
5 04.10.1816 13.10.1816 Kari Lars Olsen - Ingeborg Iversd. Sverdal  
6 04.07.1816 13.10.1816 Gjertrud Ole Larsen - Kari Thoresd. Moen  

 

Døpte 1817 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 22.12.1816 19.01.1817 Steffen Olsen Ole Olsen - Kari Estensd. Sverdal  
2 13.11.1816 19.01.1817 Jørgen Andersen Anders Larsen - Gollaug Jørgensd. Lillebudal  
3 24.11.1816 19.01.1817 Ole Ellingsen Elling Arentsen - Marit Olsd. Sollum  
4 17.02.1817 30.03.1817 Ole Olsen Ole Joensen - Berit Olsd. Storøe  
5 15.06.1817 13.07.1817 Jens Larsen Lars Svendsen - Kirsti Pedersd. Storbudal  
6 30.06.1817 13.07.1817 Ole Olsen Ungekarl Ole Olsen Bjerkaas - Pige Gjertrud Joensd. Storøe ?? for ægteskab
Ægteviet 1819

Døpte 1817 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 09.02.1817 30.03.1817 Ingeborg Olsd. Ole Ingebrigtsen - Gjertrud Nielsd. Enmoe  
2 20.03.1817 30.03.1817 Berit Larsd. Lars Ingebrigtsen - Ingeborg Pedersd. Enli  
3 16.03.1817 30.03.1817 Gunnild Joensd. Ungekarl Joen Andersen Setter - Pige Sirri Pedersd. Sollum er lyst til Ægteskab
Ægteviet 1817
4 08.06.1817 13.07.1817 Dordi Jensd. Jens Evensen - Sirri Andersd. Solumsvold  
5 10.07.1817 13.07.1817 Randi Larsd. Lars Olsen - Kirsti Larsd. Enmoe  
6 05.07.1817 13.07.1817 Gjertrud Mathiasd. Mathias Pedersen - Marit Olsd. Kjønaas  
1 02.04.1817 13.07.1817 Marit Pedersd. Peder Arentsen - Ingri Jørgensd. Enkrogen  
2 20.08.1817 05.10.1817 Guri Ingulsd. Ingul Tollevsen - Ingri Pedersd. Storli  

 

Døpte 1818 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 18.01.1818 28.03.1818 Joen Olsen Ole Joensen - Gjertrud Andersd. Moen  
2 01.02.1818 28.03.1818 Joen Pedersen Peder Joensen - Anne Pedersd. Brandeggen  
3 03.07.1818 05.07.1818 Peder Joensen Joen Arentsen - Ingeborg Pedersd. Hougen  
4 09.08.1818 11.10.1818 Peder Joensen Joen Olsen - Marit Andersd. Sverdal  
5 20.09.1818 11.10.1818 Mathias Mathiasen Mathias Pedersen - Marit Olsd. Kjønaas  

Døpte 1818 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 08.11.1817 11.01.1818 Marit Sivertsd. Sivert Pedersen - Margrethe Olsd. Enodden  
2 03.12.1817 08.12.1817
hjemme
Gjertrud Olsd. Ole Pedersen Enodden død 21 Desember 1817

 

Døpte 1819 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 20.02.1819 28.03.1819 Peder Larsen Lars Olsen - Ingeborg Iversd. Sverdal  
2 30.03.1819 11.07.1819 Thore Olsen Ole Larsen - Kari Thoresd. Moen  
3 10.05.1819 11.07.1819 Peder Olsen Ole Pedersen - Gjertrud Erichsd. Enodden  
4 06.10.1819 10.10.1819 Joen Pedersen Ungkarl Peder Pedersen Bjerkaas - Pige Kirsti Joensd. Moen uægte

Døpte 1819 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 26.10.1818 03.01.1819 Kirsti Haagensd. Haagen Thoresen - Randi Nielsd. Storli  
2 12.02.1819 28.03.1819 Guri Jensd. Jens Pedersen - Berit Olsd. Enli  
3 23.01.1819 28.03.1819 Kari Larsd. Lars Andersen - Marit Joensd. Volden  
4 10.03.1819 28.03.1819 Berit Sivertsd. Ungk. Sivert Olsen Lillebudal - Pige Kirsti Joensd. Brandeggen uægte
5 14.04.1819 11.07.1819 Berit Olsd. Ole Ingebrigtsen - Gjertrud Nielsd. Enmoe  
6 01.10.1819 10.10.1819 Guri Olsd. Ole Pedersen - Ingeborg Andersd. Kjønaasøyen  
7 30.09.1819 10.10.1819 Berit Pedersd. Ungkarl Peder Olsen Vold - Pige Gjertrud Olsd. Rophougen uægte

 

Døpte 1820 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 29.10.1819 16.01.1820 Even Larsen Lars Evensen - Eli Christoffersd. Solumsvold  
2 13.06.1820 02.07.1820 Lars Larsen Lars Ingebrigtsen - Ingeborg Pedersd. Enli  
3 07.05.1820 02.07.1820 Peder Pedersen Peder Joensen - Anne Pedersd. Brandeggen  
4 03.06.1820 02.07.1820 Arent Pedersen Peder Arentsen - Ingri Jørgensd. Enkrogen  
5 03.08.1820 08.10.1820 Svend Mathiasen Mathias Pedersen - Marit Olsd. Kjønaas  
6 02.10.1820 08.10.1820 Peder Ingulsen Ingul Tollevsen - Ingri Pedersd. Storli  

Døpte 1820 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 07.01.1820 16.01.1820 Gunnild Nielsd. Niels Olsen Aasenhus Ungkarl - Enke Kirsti Nielsd. Enli uægte
2 16.03.1820 26.03.1820 Kari Jensd. Jens Andersen - Gunnild Arentsd. Volden  
3 29.04.1820 02.07.1820 Berit Olsd. Ole Olsen - Gjertrud Pedersd. Rophougen  
4 05.09.1820 08.10.1820 Kirsti Olsd. Ole Olsen - Gjertrud Joensd. Bjerkenaas  
5 23.08.1820 08.10.1820 Margrethe Olsd. Ole Joensen - Gjertrud Andersd. Moen  

 

Døpte 1821 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 29.10.1820 14.01.1821 Lars Andersen Anders Larsen - Marit Pedersd. Hestflot  
2 05.03.1821 01.04.1821 Iver Larsen Lars Olsen - Ingeborg Iversd. Sverdal  
3 24.02.1821 01.04.1821 Ingebrigt Olsen Ole Ingebrigtsen - Gjertrud Nielsd. Enmoe  
4 30.03.1821 01.04.1821 Thore Haagensen Haagen Thoresen - Randi Nielsd. Storlie  
5 21.02.1821 21.02.1821
hjemme
Anders Svendsen Ungkarl Svend Andersen Volden - Pige Marit Olsd. Storøe uægte døde strax

Døpte 1821 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 01.02.1821 01.04.1821 Ingeborg Thoresd. Thore Thoresen - Guri Ellevsd. Storli  
2 28.05.1821 01.07.1821 Kari Ellevsd. Ellev Andersen - Berit Larsd. Lillebudal  
3 08.08.1821 07.10.1821 Kirstie Olsd. Ole Larsen - Kari Thoresd. Moen  
4 22.09.1821 07.10.1821 Ingeborg Ellingsd. Elling Joensen Moen - Gjertrud Olsd. Lillebudal %uægte%ægteviet

 

Døpte 1822 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 26.03.1822 31.03.1822 Bersvend Johansen Johan Bersvendsen - Gjertrud Olsd. Bjerkli  
2 09.02.1822 31.03.1822 Joen Larsen Lars Anders. - Marit Joensd. Volden  
3 25.03.1822 31.03.1822 Christian Olsen Ole Jonsen - Berit Olsd. Storøe  
4 01.05.1822 30.06.1822 Svend Larsen Lars Svendsen - Guri Olsd. Storbudal  
5 24.05.1822 30.06.1822 Ole Jensen Jens Pedersen - Berit Olsd. Enli  
6 16.05.1822 30.06.1822 Ellev Johansen Johan Ellevsen - Berit Haldorsd. Bakken  
7 10.09.1822 13.10.1822 Jacob Svendsen Svend Larsen - Marit Arentsd. Bjørbekvold  

Døpte 1822 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 14.01.1822 31.03.1822 Marit Jensd. Jens Evensen - Sirri Andersd. Solumsvold  

 

Døpte 1823 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 13.11.1822 12.01.1823 Anders Olsen Ole Pedersen - Ingeborg Olsd. Kjønaas  
2 08.12.1822 12.01.1823 Peder Andersen Anders Larsen - Marit Pedersd. Hestflot  
3 13.12.1822 12.01.1823 Christian Andersen Anders Estensen - Anne Christensd. Solum  
4 28.02.1823 06.04.1823 Erich Pedersen Peder Joensen - Anne Pedersd. Brandeggen  
5 17.02.1823 06.04.1823 Niels Olsen Ole Ingebrigtsen - Gjertrud Nielsd. Enmoe  
6 16.02.1823 06.04.1823 Jørgen Pedersen Peder Arentsen - Ingri Jørgensd. Enkrogen  
7 11.02.1823 06.04.1823 Peder Mathiasen Mathias Pedersen - Marit Olsd. Kjønaas  
8 21.02.1823 06.04.1823 Jørgen Joensen Joen Jørgensen Brubak - Margrethe Pedersd. Tovmoe  
9 30.05.1823 29.06.1823 Arent Ellingsen Elling Arentsen - Marit Olsd. Solum  
10 06.06.1823 29.06.1823 Jens Hildebrandsen Hildebrand Arentsen - Berit Jensd. Dyrvold  

Døpte 1823 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 ??.02.1823 06.04.1823 Ingeborg Pedersd. Peder Thoresen - Marit Ingebrigtsd. Storli  
2 13.03.1823 06.04.1823 Kari Hansd. Hans Christoffersen - Guri Olsd. Storøe  
3 24.04.1823 29.06.1823 Golloug Olsd. Ole Joensen - Gjertrud Andersd. Moen  
4 03.06.1823 29.06.1823 Kari Olsd. Ole Olsen - Gjertud Joensd. Bjerkenaas  
5 04.05.1823 29.06.1823 Ingeborg Johansd. Johan Bersvendsen - Gjertrud Olsd. Bjerkli  

 

Døpte 1824 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 ??.??.1823 04.01.1824 Iver Larsen Lars Olsen - Ingeborg Iversd. Sverdal  
2 28.06.1824 18.07.1824 Anders Ellevsen Ellev Andersen - Berit Larsd. Lillebudal  
3 23.04.1824 18.07.1824 Peder Haagens. Haagen Thoresen - Randi Nielsd. Storlie  
4 30.09.1824 10.10.1824 Svend Olsen Ole Larsen - Kari Thoresd. Moen  
5 23.07.1824 10.10.1824 Thore Thoresen Thore Thoresen - Guri Ellevsd. Storli  

Døpte 1824 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 07.10.1823 04.01.1824 Berit Joensd. Ungekarl Joen Ingebrigtsen Enli - Olava Christiansd. Langlete??  
2 23.03.1824 18.07.1824 Gunnild Johansd. Johan Ellevsen - Berit Haldorsd. Bakken  
3 17.03.1824 18.07.1824 Berit Erichsd. Erich Pedersen - Kari Larsd. Hytten  
4 12.04.1824 18.07.1824 Kirsti Larsd. Lars Ingebrigtsen - Ingeborg Pedersd. Enli  

 

Døpte 1825 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 27.11.1824 09.01.1825 Even Jensen Jens Evensen - Sirri Andersd. Solumsvold  
2 06.05.1825 03.07.1825 Arent Arentsen Arent Arentsen - Berit Svendsd. Sverdal  
3 28.06.1825 03.07.1825 Lars Larsen Lars Pedersen - Marit Larsd. Dahlen  
4 25.03.1825 03.07.1825 Niels Olsen Ole Ingebrigtsen - Gjertrud Nielsd. Enmoe  
5 21.05.1825 03.07.1825 Anders Hildebrandsen Hildebrand Arentsen - Kirsti Jensd. Dyrvold  
6 21.10.1825 23.10.1825 Ole Sivertsen Sivert Peders. - Margrethe Olsd. Storbekken  
7 02.09.1825 23.10.1825 Anders Svendsen Svend Andersen - Marit Olsd. Storøe  

Døpte 1825 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 05.12.1824 09.01.1825 Gjertrud Arentsd. Arent Olsen - Berit Estensd. Lillebudal  
2 13.03.1825 29.03.1825 Gunnild Ingebrigtsd. Ingebrigt Ellevsen - Guri Larsd. Bakken  
3 18.05.1825 03.07.1825 Kirsti Johansd. Johan Bersvendsen - Gjertrud Olsd. Bjerkli  

 

Døpte 1826 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 12.01.1826 15.01.1826 Niels Johansen Johan Nielsen - Lisbet Andersd. Enli  
2 06.01.1826 15.01.1826 Anders Olsen Ole Joensen - Gjertud Andersd. Moen  
3 28.03.1826 09.04.1826 Niels Haagensen Haagen Thoresen - Randi Nielsd. Storli  
4 18.01.1826 09.04.1826 Anders Jensen Jens Andersen - Gunnild Arentsd. Volden  
5 05.02.1826 09.04.1826 Peder Jacobsen Jacob Svendsen - Berit Ellevsd. Sørløkken  
6 29.04.1826 02.07.1826 Ole Larsen Lars Olsen - Ingeborg Iversd. Sverdal  
7 23.07.1826 29.10.1826 Ellev Ingebrigtsen Ingebrigt Ellevs. - Guri Larsd. Bakken  

Døpte 1826 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 14.12.1825 15.01.1826 Gunnild Andersd. Anders Larsen - Marit Pedersd. Hestflot  
2 25.11.1825 15.01.1826 Kirsti Jensd. Jens Pedersen - Berit Olsd. Enli død
3 20.12.1825 15.01.1826 Randi Olsd. Ole Olsen - Ingeborg Angrimsd. Hougen  
4 18.02.1826 09.04.1826 Ingeborg Larsd. Lars Nielsen Moen - Sirri Pedersd. Tovmoe uægte
5 06.06.1826 02.07.1826 Marit Elllingsd. Elling Arentsen - Marit Olsd. Solum  
6 14.08.1826 29.10.1826 Ingeborg Arentsd. Arent Olsen - Berit Estensd. Lillebudal  

 

Døpte 1827 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 17.11.1826 07.01.1827 Ole Larsen Lars Olsen - Kirsti Larsd. Enmoe  
2 ikke anmeldt 14.01.1827
Rennebo kirke
Jens Arentsen Arent Estensen Sørtømme ungkarl gmd.s fra Horrig ?? - Pige Ragnild Jensd. Enodden Moderen døde i Rennebo
3 18.03.1827 08.04.1827 Ole Johansen Johan Bersvendsen - Gjertrud Olsd. Bjerkli  
4 08.03.1827 08.04.1827 Peder Pedersen Peder Pedersen - Kari Pedersd. Bjerkaasøyen  
5 09.02.1827 08.04.1827 Peder Olsen Ole Ingebrigtsen - Gjertrud Nielsd. Enmoe  
6 18.05.1827 08.07.1827 Peder Bersvendsen Bersvend Pedersen - Anne Svendsd. Enodden  
7 26.03.1827 08.07.1827 Ingebrigt Pedersen Peder Thoresen - Marit Ingebrigtsd. Storli  
8 18.09.1827 21.10.1827 Christopher Larsen Lars Svensen - Eli Christophersd. Solumsvold  

Døpte 1827 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 12.11.1826 07.01.1827 Dordi Johansd. Johan Ellevs. - Berit Haldorsd. Bakken  
2 09.03.1827 08.04.1827 Berit Olsd. Ole Joensen - Berit Olsd. Storøe  
3 09.01.1827 08.04.1827 Marit Stephensd. Stephen Peders. - Ingeborg Olsd. Enodden  
4 06.06.1827 08.07.1827 Elen Pedersd. Peder Joensen - Anne Pedersd. Brandeggen Tvillinger
5 06.06.1827 08.07.1827 Anne Pedersd. Peder Joensen - Anne Pedersd. Brandeggen Tvillinger
6 30.06.1827 08.07.1827 Berit Thoresd. Thore Thoresen - Guri Ellevsd. Storli  
7 01.08.1827 21.10.1827 Kari Olsd. Ole Larsen - Kari Thoresd. Moen  
8 06.09.1827 21.10.1827 Kirsti Jensd. Jens Pedersen - Berit Olsd. Enli  

 

Døpte 1828 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 01.03.1828 01.03.1828
hjemme
Anders Larsen Lars Dahl død 1 dag gl.
2 16.06.1828 06.07.1828 Joen Ellingsen Elling Joensen - Gjertrud Olsd. Moen  
3 26.09.1828 05.10.1828 Ole Arentsen Arent Olsen - Berit Estensd. Lillebudal  
4 21.09.1828 05.10.1828 Bersvend Hildebrandsen Hildebrand Arentsen - Ingeborg Bersvendsd. Dyrvold  
5 27.09.1828 05.10.1828 Ole Olsen Ole Joensen - Berit Olsd. Storøe  
6 27.09.1828 05.10.1828 Ole Andersen Anders Rolvsen Storøe - Marit Olsd. Storøe uægte

Døpte 1828 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 09.11.1827 03.02.1828 Gunnild Johansd. Johan Nielsen - Lisbet Andersd. Enli  
2 16.10.1827 03.02.1828 Golloug Svendsd. Svend Arentsen - Golloug Pedersd. Bjerkli  
3 22.04.1828 06.07.1828 Berit Olsd. Ole Olsen - Gjertru Joensd. Bjerkenaas  
4 15.04.1828 06.07.1828 Gjertrud Andersd. Anders Ingebrigtsen Enli - Kari Olsd. Enodden uægte

 

Døpte 1829 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 01.01.1829 04.01.1829 Ole Siversen Sivert Olsen - Kari Andersd. Storli  
2 01.12.1828 04.01.1829 Lars Larsen Lars Olsen - Ingeborg Iversd. Sverdal  
3 13.12.1828 04.01.1829 Arent Andersen Anders Olsen ?? - Berit Arentsd. Bjerkli uægte
4 09.10.1828 09.10.1828
døbt hjeme
Ingebret Olsen Enmo Ole Enmo døde 5 dage gml
Tvilling
5 01.02.1829 01.02.1829
hjeme
Lars Ingebrets Ingebret Larsen Enli døde 6 dage gl
6 13.06.1829 12.07.1829 Joen Pedersen Peder Christiansen - Gollaug Joensd. Moen  
7 12.06.1829 12.07.1829 Ole Ellingsen Elling Arentsen - Marit Olsd. Solum  
8 25.09.1829 18.10.1829 Haldor Johansen Johan Ellevsen - Berit Haldorsd. Bakken  

Døpte 1829 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 09.10.1828 09.10.1828
hjeme
Ingeborg Olsd. Enmo Ole Enmo Tvilling
døde ??
2 14.04.1829 16.04.1829 Guri Bersvendsd. Bersvend Pedersen - Anne Svensd. Enodden  
3 11.04.1829 16.04.1829 Marit Pedersd. Peder Peders. Kjønaasen - Kari Pedersd.  
4 23.02.1829 16.04.1829 Kirsti Olsd. Ole Joensen - Gjertrud Andersd. Moen  
5 09.08.1829 18.10.1829 Berit Olsd. Ole Ingebrets. - Gjertrud Nielsd. Enmo  

 

Døpte 1830 - gutter

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 25.12.1829 ??.01.1830 Anders Johansen Johan Nielsen - Lisbet Andersd. Enlie  
2 09.03.1830 28.03.1830 Ingebrigt Olsen Ole Ingebrigtsen - Sirri Andersd. Endalen  
3 06.06.1830 11.07.1830 Hans Joensen Joen Hansen - Gunnild Svendsd. Budal  
4 06.05.1830 11.07.1830 Svend Jacobsen Jacob Haldorsen - Berit Ellevsd. Sørløkken  
5 14.07.1830 24.10.1830 Ellev Thoresen Thore Thoresen - Guri Ellevsdt.  

Døpte 1830 - piker

Nr. Født Døpt Barnets navn Foreldrenes navn Anm.
1 26.01.1830 28.03.1830 Kirsti Andersd. Anders Olsen - Kirsti Johansd. Bjerkaasøyen  
2 20.01.1830 28.03.1830 Kirsti Andersd. Anders Estensen - Anne Christensd. Sollum  
3 05.06.1830 21.06.1830 Kirsti Ingebrigtsd. Ingebrigt Ellevsen - Guru Larsd. Bakken  
4 15.09.1830 24.10.1830 Anne Jensd. Jens Pedersen - Berit Olsd. Enli  
5 24.09.1830 24.10.1830 Anne Arentsd. Arent Olsen - Berit Estensd. Lillebudal  

Oversikt Neste (1831-1842)