Kirkebok for Støren prestegjeld

Døpte 1775-1787, Soknedal

1775  1776  1777  1778  1779  1780  1781  1782  1783  1784  1785  1786  1787

 

Døpte 1775

Dato Navn Fars/foreldres navn
8. jan. Kjerstie Ole Holte
  Anne Peder Anshus
29. jan. Ole Arnt Sveum
12. feb. Even Henrik Lien
  Joen Anders Skain
  Guru Esten Løkken
19. feb. Anders Anders Estenstad
  Ragnil Niels Kjødtrøe
5. mars Ole Taral Nyehus
  Berit Joen Solum
26. mars Anders Anders Hasselbrout
30. april Niels Jens Fossum
  Endre Jens Fossum
  Karie Rasmus Metlie
  Olaug Esten Solberg
7. mai Anne Iver Gilsæt
14. mai Sirie Arnt Estenstad
28. mai Lars Endre Vollum
  Marit Ole Hugdal
11. juni Arnt Jens Broen
  Kjersti Sivert Solum
2. juli Anfind Ole Præsthus
16. juli !! (sønn) Arnt Lillebordal
30. juli Randi Ole Steenbroen
27. aug. Niels Ole Birksæt
10. sept. Olaug Arnt Soelberg
  Gunild Sivert Gunild
17. sept. Lars Joen Haugen
1. okt. Berit Arnt Hof
22. okt. Ingrie (uægte) Moderen Kjersti Henriksd. Øfnet udlegger til Barnefader Jens Hof
29. okt. Taral Ole Soelberg
  Ole Michel Anshus
12. nov. Anne Jørgen Hugdal
  Sirie Erik Dragsæt
3. des. Marit Even Ertzhus
  Gurie (uægte) Moderen er Karie Bjørgen, Faderens Navn ubekjent
17. des. Elling Ole Sundsæt
31. des. Iver (uægte) Haldo Hansen Øjegrinden, Kari Pedersd. Anshuus

 

Døpte 1776

Dato Navn Fars/foreldres navn
1. jan. Arnt Knud Birksæt
21. jan. Ole Bernt Bordal
  Ingrie Anders Fossum
4. feb. Henrik Ole Solum
11. feb. Erik Joen Huustoft
  Marit Ingebrigt Vagnil
  Berit Ingebrigt Vagnil
  Jacob (uægte) Moderen er Karie Endresd. Overbye fra Tønsæt Præstegjeld, Faderen Joen Arntsen, tjener hos Abraham Mosling
21. april Johannes Even Hoxeggen
3. mai Erik Erik Agerlien
5. mai Karie Ingebrigt Støverhauen
16. mai Elling Arnt Hage
19. mai Ole Anders Brækk
7. juli Sirie Arnt Bjerke
14. juli Joen Rasmus Metlien
18. aug. Johan Andreas Hr. Capitain Throne
  Ole Arnt Børsæt
  Sirie Niels Hof
8. sept. Sirie Ole Øgdal
  Sirie Rasmus Røe
29. sept. Anfin Taral Nyehus
  Joen Joen Bjørgen
  Karie Anders Løkken
3. nov. Sivert Ole Soelberg
  Ingebor Rasmus Sundlie
8. des. Gunil Jens Fossum
25. des. Jens Jens Soelberg
  Sirie Jens Hof
26. des. Sivert Anders Hasselbrout

 

Døpte 1777

Dato Navn Fars/foreldres navn
19. jan. Anders Endre Boge
  Arnt Arnt Estenstad
  Erik (uægte) Haldor Niels. Garliemoe, Ingebor Eriksd. Smelbakken
26. jan. Jens Peder Solum
9. feb. Arnt Esten Soelberg
  Anders Arnt Sveum
  Gjertru Anders Skain
2. mars Jens Ole Løken
  Even Joen Solum
  Kjerstie Anfin Ertshus
23. mars Henrik Ejner Vollum
  Ingebor Niels Kjødtrøe
25. mars Ole Ole Fossum
  Gunnille Ole Hustoft
13. april Berit (uægte) Joen Skain, Karie Præsthusgrinden
4. mai Berit Ingebrigt Vagnil
25. mai Arnt Ole Bjerksæt
1. juni Arnt Peder Anshus
15. juni Edvard (uægte) Serg. Ibsen, Kjerstie Halvorsd. Hof
13. juli Kjerstie Taral Aas
  Marit Ingebrigt Eenlie
17. aug. Kjerstie Niels Støver
31. aug. Joen Jørgen Hugaas
  Martha Angel Cap. Throne
14. sept. Marit (uægte) Ole Lille Øgdal, Berit Halsæt
5. okt. Ole Esten Løkken
  Kjerstie Ole Holte
9. nov. Erik Anders Vagnil
  Ingebor Ole Lysæt
30. nov. Sivert Joen Dragsæt
  Marit Anders Sæter-Eggen
7. des. Berit Michel Anshus
25. des. Ole Ole Lilleøgdal
26. des. Peder Iver Gilsæt
  Haldor Joen Frøsæt

 

Døpte 1778

Dato Navn Fars/foreldres navn
1. jan. Anfin Bryngel Solum
25. jan. Arnt Anders Sæter
  Jens Even Hoxeggen
  Joen Sivert Solum
8. mars Niels Arnt Hof
15. mars Joen Ingebrigt Hage
12. april Ole Ingebrigt Frøsæt
  Kierstie Anders Gynil
  Berit Joen Hustoft
  Berit Ole Hustoft
26. april Sirie Esten Soelberg
10. mai Joen Endre Solum
  Ingebor Rasmus Røe
  Berit Endre Vollum
15. mai Berit Rasmus Metlie
24. mai Erik Erik Agerlien
31. mai Kierstie Jens Fossum
28. juni Marit Peder Gorsæt
26. juli Marit Erik Dragsæt
2. aug. Peder Haldor Anshus
16. aug. Gurie Ole Soelberg
13. sept. Knudt Even Sveum
27. sept. Endre Taral Nyehus
  Ingebor Rasmus Sundlie
11. okt. Peder Niels Bierksæt
25. okt. Randie Knud Bierksæt
8. nov. Ole Niels Kiødtrøe
15. nov. Dorthe Ingebrigt Fossum
  Olau Ingebrigt Aasenshus
29. nov. Arnt Ole Lysæt
  Sivert Sivert Moen
13. des. Ingrie Arnt Hage
  Ole Ole Fluttum
27. des. Gunil Bernt Bordal

 

Døpte 1779

Dato Navn Fars/foreldres navn
3. jan. Ole Ole Ertshus
17. jan. Erik Rasmus Hage
  Ole Peder Sundlie
  Ingrie Anders Sæter
21. feb. Arnt Auden Løkken
  Karie Anders Hasselbrout
28. feb. Guru Anders Skain
14. mars Absalon Ingebrigt Lille Øgdal
  Kierstie Ingebrigt Lille Øgdal
4. april Anders Esten Lyseggen
18. april Berit Ole Tornæs
  Arnt (uægte) Enkemand Joen Gulvog, Enke Marit Berg
13. mai Ole Arnt Sveum
  Ole Arnt Amdal
23. mai Even Thron Æggan
13. juni Anders Peder Hægvold
20. juni Karie Joen Grinden
18. juli Ole Joen Bjørgen
  Niels Ole Sundsæt
25. juli Sivert Jens Hof
8. aug. Erik Ole Løkken
  Marit Khristian Steenbroe
15. aug. Jens Ingebrigt Dragsæt
29. aug. Ole Erik Støver
19. sept. Niels Niels Hof
  Ole Ole Øgdal
10. okt. Joen Arnt Bjerke
  Rolf Ole Fossum
  Berit Arnt Borsæt
  Kierstie Ole Holte
17. okt. Joen Ingebrigt Hage
  Berit Ole Hustoft
7. nov. Jens Christian von Aphelen Sergeant Sandboe
21. nov. Joen Arnt Estenstad
12. des. Halvor Ole Soelberg
  Lars Ole Garliemoen
  Olau Anders Vagnil
19. des. Endre Anders Gynil
  Marit (uægte) Ole Fluttum, Inger Røe
25. des. Arnt Joen Solum

 

Døpte 1780

Dato Navn Fars/foreldres navn
16. jan. Arnt Peder Hanshus
  Niels Jens Soelberg
  Karie Erik Bræk
  Anne Peder Ertshus
23. jan. Lars Ole Sverdal
  Hans Anders Sæter
  Peder Rasmus Midtlie
  Gurie Ole Solberg
6. feb. Peder Endre Solum
20. feb. Peder Arnt Hage
25. mars Lars Joen Dragsæt
9. april Erik Endre Gynil
30. april Ole Erik Agerlien
  Erik Jens Fossum
4. juni Ole Anders Bræk
11. juni Sivert Joen Hauen
  Gjertru Even Hoxeggen
16. juli Gollau Ole Hugdal
23. juli Jens Kolben Bordal
13. aug. Elen Walberg Hr. Capitain Throne
10. sept. Ole Mikel Anshus
17. sept. Marit Khristopher Kjødtrøe
  Ingrie Ole Broen
1. okt. Karie Joen Præsthusgrinden
  Olau Esten Soelberg
  Johanes Christian Jensen
22. okt. Henrik Ole Fluttum
12. nov. Gurie Taral Aas
  Guru Esten Løken
19. nov. Hans Erik Støver
10. des. Esten Niels Bjerksæt
24. des. Joen (uægte) Faderen angivet at være Soldat Ole Fluttum, Moderen er Berit Sundsæt
25. des. Ole Auden Løken
  Niels Ingebrigt Aasenhus

 

Døpte 1781

Dato Navn Fars/foreldres navn
1. jan. Lars Arnt Hof
14. jan. Erik Ejner Vollum
  Karie Erik Hanshuus
21. jan. Anfind Ole Øfsthuus
4. feb. Ole Ole Fluttum
  Sivert (uægte) Joen Halland fra Renneboe, Ingebor Sivertsd. Berg
25. feb. Ole Anders Sæter
  Gunille Niels Hauen
  Brønille Anders Skain
4. mars Peder Sivert Moen
18. mars Karie Anders Hasselbrout
15. april Marit Anfind Ertshuus
11. mai Endre Arnt Hof
  Sivert Joen Frøsæt
13. mai Absalon Ole Lilleøgdal
  Karie Joen Hustof
3. juni Joen Arnt Lillebordal
17. juni Karie Haldor Anshus
24. juni Gudmund Peder Hoxeg
  Sivert Arnt Estenstad
  Sirie Iver Holte
8. juli Rolf Joen Bjørgen
22. juli Sirie Ole Nyhus
  Ingebor Endre Solum
5. aug. Kiersti Knud Birksæt
  Ragnil Niels Kiødtrøe
16. sept. Sirie Ingebrigt Hougaas
7. okt. Arnt Jens Hanshus
  Ole Ole Lysæt
  Guru Rasmus Hage
  Ingrie Arnt Sveum
21. okt. Sivert Ole Aspæg
11. nov. Ingebrigt Bernt Bordal
  Hans Ole Hofsbaken
  Peder Anders Solum
  Gunille Ole Hustoft
18. nov. Aase Esten Røe
9. des. Berit Esten Lysæg

 

Døpte 1782

Dato Navn Fars/foreldres navn
13. jan. Gunille Ole Eriks. Fossum
  Ingrie Ingebrigt Dragsæt
  Gurie (uægte) Bersvend Kiødtrøe, Maren Aasenhus
19. jan. Anna Elisabeth Plate Hr. Capitain Throne
3. feb. Randie Anders Vagnil
  Sirie Jens Dragsæt
  Ragnil Auden Løkken
17. feb. Arnt Rasmus Aasenshus
  Peder Peder Hægvold
3. mars Endre%Auden% Jens Fossum
  Ragnil Peder Sundlie
10. mars Kierstie Ole Løkken
  Marit Thron Vagniløfnet
24. mars Endre Ole Soelberg
  Aase Esten Fossum
  Ingebor Anders Sæter
21. april Sivert Ole Vagnil
5. mai Ole Ole Præsthus
12. mai Ingebor Ole Soelberg
26. mai Maria Henrica Sergeant Sandboe
16. juni Erik Anders Agerlie
  Berit Joen Gulvog
  Karie Lars Bordal
23. juni Arnt Peder Sæter
11. aug. Anfin Ole Øfsthus
1. sept. Berit Endre Berg
13. okt. Berit Jens Hof
  Kjerstie Niels Hof
27. okt. Kierstie Siver Moen
  Joen Ole Garliemoen
1. nov. Berit Joen Hauen
17. nov. Even Ole Broen
  Kierstie Erik Hanshus
  Klara Esten Soelberg
  Haldoe (uægte) Jens Berg, Karie Haldosdat. Fagerbæk
8. des. Sirie Anders Hasselbrout
  Ingebor Endre Solum
  Sirie Esten Hauen
  Anders (uægte) Haldoe Dragsæt, Marit Andersdat. Flaatten
22. des. Sivert Joen Dragsæt
  Ingrie Haldoe Lium

 

Døpte 1783

Dato Navn Fars/foreldres navn
5. jan. Ingebor Peder Anshus
19. jan. Ole Knud Hustoft
2. feb. Henrik Ole Hustof
  Sirie Ole Øgdal
16. feb. Joen Anders Skain
  Niels Arnt Kaasen
2. mars Joen Joen Præsthusgrind
9. mars Ragnil Auden Løkken
13. mars Christopher Bernhoft Hr. Capitain Throne
17. april Ingebrigt Kolben Bordal
  Ingebor Ole Fluttum
21. april Joen Even Houxegen
  Arnt Ole Fluttum
16. mai Guru Arnt Estenstad
18. mai Guri Ingbrigt Aasenshus
8. juni Ingebrigt Ole Liløgdal
  Karie Ole Nyehus
29. juni Ingbor Ole Sundsæt
6. juli Sirie Jens Solum
20. juli Gunil Ole Birksæt
10. aug. Karie Thron Hauen
  Ingbor Anders Sæter
17. aug. Joen Esten Saugen
31. aug. Jens Ole Fossum
7. sept. Joen Arnt Hage
  Even (uægte) Jens Berg, Kierstie Gulbransd. Faasæt
21. sept. Ole Rasmus Midtlie
  Karie Taral Aas
12. okt. Karie Niels Hauen
26. okt. Erik (uægte) Anfin Bierksæt, Ingrie Holte
16. nov. Auden Peder Sundlie
7. des. Ole Joen Solum
25. des. Olau Ingebrigt Hougaas

 

Døpte 1784

Dato Navn Fars/foreldres navn
18. jan. Sivert Esten Løkken
  Henrich Elling Sneen
  Randi Anders Solum
1. feb. Ellev Anders Gynnil
22. feb. Arnt Joen Storøe
  Olau Ole Garlie
7. mars Taral Ejner Vollum
  Gurie Arnt Sveum
  Marit Joen Amdal
14. mars Ole Ole Løkken
  Marit Michel Anshuus
25. mars Niels Ole Øfsthuus
  Arnt Ole Foss
  Karie Rasmus Hage
  Ingebor Ole Steenbro
8. april Hans Ole Lysæt
11. april Marit Joen Fagerbæk
18. april Ole Niels Støver
23. mai Joen Iver Hougaas
  Kierstie Anders Vagnil
30. mai Hans Peder Hoxeggen
31. mai Niels Anders Gilleraasen fra Størdalen
6. juni Esten Joen Hustoft
20. juni Endre Joen Gulvog
  Gurie Joen Biørgen
  Gurue Ole Aspeggen
4. juli Karie Enken Marit Huustoft
15. aug. Ingrie Ingebrigt Sneen
5. sept. Lars Ole Sverdal
  Karie Ole Hustoft
  Gurue Esten Soelberg
12. sept. ?? (sønn) Haldo Eggen
  Ellev Rasmus Bræk
3. okt. Arnt Jens Anshus
  Lars Eric Soelberg
  Sirie Joen Hauen
  Ingebor (uægte) Peder Jensen og Marit Nielsdtr., begge fra Tønsæts Præstegield
24. okt. Arnt Anders Hasselbrout
  Kari Joen Siverts. Dragsæt
  Gunnil Ole Sundlie
14. nov. Peder Arnt Øyen
  Ole Ole Broen
  Ingri Ole Biørgen
  Kary Niels Sunlie
5. des. Giertru Eric Hanshus
26. des. Sirie Lars Bordal

 

Døpte 1785

Dato Navn Fars/foreldres navn
9. jan. Kierstie Joen Skainsæter: Forældrene kuns Trolovede
23. jan. Arnt Ingebrigt Aasenhus
  Knud Elling Nyehus: Forældrene kuns Trolovede
30. jan. Ingebrigt Thron Hauen
13. feb. Ole Anders Gulvog
  Hedevig Sophia Hr. Capit. Throne
27. feb. Bernt Endre Solum
  Jens Ingebrigt Dragsæt
  Joen Elling Berg
  Sivert Ole Holte
  Joen Ole Soelberg
6. mars Hilbrand Peder Hægvold
  Olaug Jens Hov
  Marit Ole Øgdal
20. mars Ole Jon Præsthusgrinden
3. april Endre Sven Aasenhuus
17. april Niels Ole Lysæt
1. mai Ole Niels Støver
16. mai Ingebrigt Arnt Lille Bordal
  Endre Jens Fossum
5. juni Taral Ole Nyehuus
12. juni Hans Jacob Sergeant Sandboe
  Karie Ole Soelberg
  Sirie Jens Storøe
25. sept. Karie Ole Erichs. Nyehuus
16. okt. Ole Ole Foss
27. nov. Ingebrigt Joen Schainsæter
11. des. Brønil (datter) Esten Lyseggen
  Karie Bernt Bordal
25. des. Brønil (datter) Ole Fluttum
  Berit Ole Ertshuus
  Karie Thron Hustoft

 

Døpte 1786

Dato Navn Fars/foreldres navn
1. jan. Joen Esten Lyseggen
  Joen Eric Biørnlie
15. jan. Ole Joen Aasenhuus
5. feb. Ole Auden Øfsthusløcken
19. feb. Ole Jon Dragsæt
  Sirie Ole Garlimoen
5. mars Niels Peder Hanshus
  Elling Bersven Støver
  Haldoe Esten Saugen
19. mars Sivert Henric Holte
  Peder Anders Solum
26. mars Haldo Jon Fagerbæch
  Sirie Rasmus Schain
  Anne (uægte) Peder Evensen Sveum, Marit Andersdat. Krogen af Tønsæt Præstegield
9. april Kierstie Rasmus Hage
17. april Erich Jens Hanshuus
14. mai Even Esten Saugen
  Jens Endre Gynild
28. mai Hans Ole Øyen
4. juni Peder Svend Vollum
11. juni Arnt Ingebrigt Hugaas
2. juli Arnt Arnt Sveum
13. aug. Arnt Rasmus Solberg
  Niels Haldo Lium
20. aug. Joen Ole Solberg
1. okt. Guru Esten Løchen
29. okt.? Even Eric Moum
  Brønille Colben Bordal
26. nov. Ole Sivert Røe
  Endre Taral Aas
  Ingebor Arnt Hage
3. des. Randi Anders Schain
24. des. Ingebrigt Elling Dragsæt
  Karie (uægte) Sivert Jonsen Sochnes, Brønille Ingebrigtsdat. Staverløchen

 

Døpte 1787

Dato Navn Fars/foreldres navn
7. jan. Rolf Ole Sneen
  Arnt Ingebrigt Sneen
  Giertru Arnt Nyehuus
14. jan. Arnt Even Anshuus
  Guru Endre Wagnild
4. feb. Arnt Esten Solberg
  Bersvend Peder Sundlie
25. feb. Hans Jacob Serg. Sandboe
  Jon Eric Biørklie
  Taral Ole Smelbachen
  Marit Niels Støver
4. mars Sivert Ole Hustoft
18. mars Gunild Eric Hanshus
15. april Arnt Ole Broen
  Berit Ole Præsthus
29. april Ingebrigt Jens Hof
  Guru Arnt Broen
  Kiersti Eric Schainsæter
17. mai Peder Thron Øyen
  Sirie Niels Hofshauen
  Berit Arnt Kaasen
28. mai Ole Rasmus Schain
  Berit Jon Hauen
3. juni Jon Endre Solum
17. juni Even Michel Anshus
  Ole Auden Østhusløchen
8. juli Olau Thron Hauen
  Karie Ole Øfsthus
  Anne Ole Stenbroen
22. juli Niels Ole Nyehus
  Anders Arnt Gynild
5. aug. Marit Eric Solberg
19. aug. Eric Peder Hægvold
  Anders Haldo Eggen
23. sept. Anders Anders Gynil
  Peder Sven Vollum
  Peder Peder Dragsæt
  Randi Jens Hanshuus
7. okt. Ingebor Anders Vagnil
14. okt. Ole Eyner Vollum
  Marit Elling Vagnil
1. nov. Berit (uægte) Jon Nilsen Hougdal, Ingebor Hauen
18. nov. Arnt Ingebrigt Aasenhus
  Peder Iver Hauchaas
2. des. Endre Anders Gulvaag
  Brønille Elling Berg
9. des. Anders Ole Biørgen
  Arnt Anders Solum
  Sirie Ingebrigt Dragsæt
23. des. Anfind Arnt Øyen
  Ole Lars Bordal
25. des. Joen Ole Fos
  Ingebor Ole Sundlie
30. des. Olau Bernt Agerlie

Oversikt