Kirkebok for Støren prestegjeld

Døpte 1741-1760, Støren sogn

1741  1742  1743  1744  1745  1746  1747  1748  1749  1750
1751  1752  1753  1754  1755  1756  1757  1758  1759  1760

 

Døpt 1741

Dato Navn Fars (foreldres) navn Faddere
01.01.1741 Antonius Hr. Hans Brinkmand Lieut. Ramshart, Susanna Bernhofts
06.01.1741 Eli Anders Rønningen Sunt, Gunild Holen
13.01.1741 Even Jens Skiellien Joen Moe, Kari Moe
22.01.1741 Eli Rolf Sneen Jens Skiellie, Kari Soknæs
12.02.1741 Peder Ole Amdal Arne Halgut, Ingebor Lilhugdal
25.02.1741 Erik Ole Bonæsvold Ole Bonæsvold den ældre, Berite Moe
25.02.1741 Peder Ole Bonæsvold Peder Moe og hans Qvinde
25.02.1741 Guru Ingebregt Godøyen Jon Vold, Kari Godøyen
05.03.1741 Marit Johannes Aunøyen Even Aunum, Giertrud Tilsæt
11.03.1741 Ane Ole Gunilsøyen Iver Soknæs, Gollug Øyen
26.03.1741 Even Ole Lil-hugdal Bærent Moumb, Susanna Bernhoftis
26.03.1741 Ingeborre Erick Sagen Angrim Folstad, Maritte Folstad
02.04.1741 Iver Ole Lars. Biørgen Hendrik Tilsæt, Giertrud Rønningen
02.04.1741 Elias Ole Lars. Biørgen Ole Bonæsvold, Lisbet Flotten
02.04.1741 Ingebor Ole Niels. Enlien Kolbeen Enlien, Randi Moe
09.04.1741 Hille Elling Solem Ole Storøe, Marit Solem
14.04.1741 Anders Ernst Anders. og Catharina Clausdatter Esten Rognæs, Ingebor Ryttum
23.04.1741 Ingebor Ole Rosbjørgen Ingebregt Rognæs, Eli Godøyen
07.05.1741 Ole Joen Hestflotten Ole Solem, Ragnild Eenlien
07.05.1741 Guri Esten Rognæs Joen Lilhugdal, Anne Rognæs
07.05.1741 Marit Svend Engen Arne Hage, Maritte Hage
20.07.1741 Siri Ingebregt Skomager Anders Skorvold, Kari Moe
30.07.1741 Kari Lars Aunet Matthias Folstad, Kari Gunilsøyen
13.08.1741 Jens Bernt Rognæs Joen Vold, Anne Rognæs
20.08.1741 Gunder Erik Ols. Grydal Arne Lycken, Beritte Sunt
17.09.1741 Marit Matthias Folstad Rolf Folstad, Else Vold
29.09.1741 Ingebor Peder Hagen Jens Folstad, Beritte Frøsæt
29.09.1741 Peder Erik Sandberg Ole Ryttum, Guri Ryttum
08.10.1741 Guri Niels Bonæs Ingebregt Godøyen, Johanna Randulf
08.10.1741 Stephan (uægte) Arne Aunum og Marit Iversd. Grydal Esten Refsæt, Marit !!
10.12.1741 Chr. Bernhoft Hr. Brinkmand Lieut. Steen, Sorenskriver Schielde,
Mr. Laur Hess, Hr. Chr. Bernhofts Hustrue,
Jomfrue Medelfart
27.12.1741 Eli Ingebregt Moum Bernt Skolemæster, Kari Bonæsvold

Døpt 1742

Dato Navn Fars (foreldres) navn Faddere
13.01.1742 Thomas Anders Aunum Peder Ryttum, Margrete Rognæs
13.01.1742 Peder Joen Rognæs Arne Moe, Giertrud Rognæs
13.01.1742 Ingri Absalon Bonæs Iver Bonæs, Ingebor Bonæs
28.01.1742 Even Arne Refsæt Steffen Refsæt, Kari Granøyen
04.02.1742 !! Peder Brubakken Ingri Brubaken, Anders Hestflot
04.02.1742 Maritte (uægte) Ingebregt Otters. Tilsæt og Maritte Jonsd. Ole Gammelvolden, Kari Aunøyen
17.02.1742 Mali Ole Svends. Røttum Even Røttum, Beritte Sundt
25.02.1742 Peder Ole Rosbjørgen Anders Rognæs, Ingebor Bonæs
04.03.1742 Halvor Henrik Tilset Hr. Brinkmand, Kari Moe
04.03.1742 Even Esten Refset Ingebregt Rognæs, Margrete Rognæs
04.03.1742 Iver Even Ryttum Ole Storøe, Kari Granøyen
!! .03.1742 Rachel "et par omvankende Ægtefolk" Iver Vinsøyen, Guri Engen
18.03.1742 Ole Joen Hukdalen Elias Øyen, Anne Sætter
18.03.1742 Marit Angrim Folstad Joen Amdal, Eli Foldstad
25.03.1742 Ingri Iver Ols. Bonæs Erik Bonæsvold, Giertrud Bonæs
29.04.1742 Jens Anders Gunildsøyen Joen Moe, Kari Sochnæs
10.06.1742 Ingebor (uægte) Arne Voldøyen og Maren Olsd. Joen Vold, Marit Voldøyen
02.07.1742 Arne Ole Lilhugdal Ingebregt Moe, Ingebor Bonæs
15.07.1742 Jørgen Joen Lilhugdal Joen Moe, Gollug Hungrøe
05.08.1742 Siur Aaron Voldøyen Joen Vold, Ingebor Vindsøyen
19.08.1742 Erik Steffen Rogstad Erik Bonæsvold, Kirsti Bonæs
16.09.1742 Arne Hans Rogstad Peder Moe, Beritte Moe
16.09.1742 Siri Joen Sneen Jens Skiellie, Kirsti Sneen
23.09.1742 Friderich Christian Hr. Christoph. Bernhoft Hr. Daniel Leem??, Even Krogstad, Ellias Øyen,
Anne Cath. Brinchmands, Marianna Muller
29.09.1742 Anders Even Aunum Anders Aunum, Kari Aunøyen
29.09.1742 Kari Ole Rønning Peder Ryttum
29.09.1742 Elias Ole Lars. Bjørgen Arne Flotten, Ingebor Lilbjørgen
14.10.1742 Kari Peder Hage Joen Moe, Marit Folstad
14.10.1742 Johan Ole Clementsøn Ole Lunden, Maritte Moum
21.10.1742 Ingebor Anders Hage Arne Frøsæt, Kari Moe
11.11.1742 Ingebor Esten Rosbjørgen Michel Godøyen, Berit Rognæs
18.11.1742 Marit Iver Soknæs Corporal Peder Soknæs, Gollug Øyen
25.12.1742 Jørgen Elling Solem Jørgen Solem, Ingebor Bonæs
27.12.1742 Svend Hans Haugen !!, Marit Solem

Døpt 1743

Dato Navn Fars (foreldres) navn Faddere
02.02.1743 Erik Ole Busæt Erik Bonæsvold, Anne Rognæs
02.02.1743 datter !! Ole Bonæsvolden Ingebrigt Moum, Marit Solum
02.02.1743 Gurue (uægte) Ole Joensen Raaen og Siri Siursd. Joen Grinden, Kari Soknæs
17.02.1743 Kari Ingebregt Godøyen Capit. des Armis Sunt, Kari Godøyen
09.03.1743 Joen Arne Amdal Jon Amdal, Marit Hungrøe
09.03.1743 Gulbrand Arn Lykken Ole Tilsæt, Marit Grydal
24.03.1743 Kari Bernt Rognæs Ingebrigt Godøyen, !!
07.04.1743 Niels Siur Storhugdal Ole Røttum, Marit Storhugdal
28.04.1743 Mali Ole Svends. Røttum Peder Røttum, Berit Aunum
28.04.1743 Ingebregt Joen Hestflotten Ingebregt Hogseggen, Randi Brubak
12.05.1743 Eli Endre Rogstadøyen Even Røttum, Marit Rogstad
23.06.1743 Siri Ole Vold Ole Arns. Vold, Beritte Frøsæt
23.06.1743 Ingebor Jens Skierlien Corp. Peder Soknæs, Guri Øyen
30.06.1743 !! Ingebregt Rognæs Jon Rognæs, Giertrud Rognæs
02.07.1743 Beritte Svend Engen Niels Klocher, Ingebor Vinsøyen
18.08.1743 Kari Arne Nielsen Foldstad Lars Rogstad, Olug Foldstad
06.10.1743 Arne Rolf Sneen Joen Soknæs, Kari Røttum
01.12.1743 Ole (uægte) Ole Siurs. Skorvolden og Anne Olsd. Ole Joens. Sneen, Beritte Sneen
25.12.1743 Kari Ole Niels. Bonæs Niels Klokker, Giertrud Bonæs
29.12.1743 Kari Jonas Godøyen Absalon Bonæs, Eli Godøyen

Døpt 1744

Dato Navn Fars (foreldres) navn Faddere
25.01.1744 Berit Peder Hagen Peder Moe, Maren Fergestædet
02.02.1744 Anders Johannes Aunøyen Anders Lilbjørg, Kari Vold
22.02.1744 Peder Iver Soknæs Anders Rognæs, Beritte Frøsæt
25.03.1744 Paulin Lars Aunet Arne Folstad, Marit Folstad
24.05.1744 Peder Joen Rognæs Ole Skredder, Berit Moe
24.05.1744 Ingebregt Erik Sandberg Ingebregt Rognæs, Ingri Rognæs
31.05.1744 Elias Joen Sneen Joen Soknæs, Eli Sneen
02.07.1744 Agnethe Hr. Hans Brinkmand Jørgen Bernhoft, Niels Klokker,
Susanna Bernhofts, Giedske Hals, Kari Moe
05.07.1744 Lars Anders Lilbjørgen Erik Sandberg, Marit Bjørgen
30.08.1744 Erik Ingebregt Moum Rolf Sneen, Mette Hungrøe
13.09.1744 Iver Esten Grydal Joen Moe, Anne Rognæs
25.10.1744 Marit Henrik Frøsæt Lars Rogstad, Gidsche Hals
25.10.1744 Ingebregt Peder Halgutgierdet Arn Halgut, Beret Hugdal
15.11.1744 Kari Henrik Tilset Niels Klocker, Anne Catharina Brinkmands
30.11.1744 Peder Lieut. Schelderup Hr. Brinkmand, Ego, Elias Øyen, Min Kone,
Anne Cathar. Brinkmands, Gidske Hals
13.12.1744 Joen Ole Sneen !!
25.12.1744 Ingebregt Joen Lilhugdal Arne Færgestædet, Susanna Bernhoft
25.12.1744 Hans Joen Svardal Siur Hugdal, Ingri Hestflot

Døpt 1745

Dato Navn Fars (foreldres) navn Faddere
10.01.1745 Berit Ingebr. Skomager !!, Catharina Schilager
10.01.1745 Jens Bernt Rognæs Joen Niels. Rognæs, Eli Godøyen
17.01.1745 Mentz Esten Refset Niels Klokker, Ingri Rognæs
17.01.1745 Niels Ole Bonæsvolden Iver Bonæs, Marit Storøe
14.02.1745 Ingebregt Peder Hagen Niels Kloker, Susanna Bernhofts
14.02.1745 Ragnild Arn Foldstad Esten Folstad, Randi Folstad
14.02.1745 Marit Tore Hugseggen Elias Øyen, Marit Huxeggen
07.03.1745 Carl Absalon Bonæs Iver Bonæs, Kari Godøyen
07.03.1745 Kirsten Joen Storhugdal Henrich Frøset, Anne Cathar. Brinkmands
07.03.1745 Ingri Arne Refset Esten Refset, Ingri Rognæs
07.03.1745 Kari Peder Vold Bernt Rognæs, Kari Vold
07.03.1745 Marit Erik Grydal Joen Grinden, Dorith Rønningen
13.03.1745 Ingebor Even Røttum Nils Kloker, Giertru Tilset
21.03.1745 Ingebregt Anders Hagen Joen Moe, Beret Frøset
21.03.1745 Ingebor Arn Amdal Niels Klocker, Marit Moum
11.04.1745 Ole Niels Rogstad Lars Rogstad, Giertrud Tilset
11.04.1745 Maritte Steffen Rogstad !!, Gullug Rogstadrønningen
25.04.1745 Lars Joen Eriks. Foss Iver Soknæs, Gidschen Hals
09.05.1745 Ingebor Even Aunum Even Ryttum, Kari Refset
09.05.1745 Even Ingebregt Øyen Jens Skiellie, Guri Øyen
14.05.1745 Ole Esten Rosbjørgen Esten Foldstad, Eli Godøyen
08.06.1745 [Marit] Auden Eenlien Ole Enodden, Beritte Moe
08.06.1745 !! Hans Rogstadøyen Endre Rogstad, Beritte Moe
11.07.1745 Eyler Hagerup Hr. Brinkmand Amtmand Hagerup, Lieut. Schielderup,
Ole Vold, Frue Schielderup, Rebecca Bredal
08.08.1745 Helle Elling Solum Erik Bonæsvold, Kari Refset
29.09.1745 Guru Ingebregt Godøyen Iver Bonæs, Margrete Rognæs
29.09.1745 Kari Ole Lars. Rønningen Ole Bjørgen, Giertrud Tilset
16.10.1745 Marit Svend Engen Ole Vold, Susanna Bhofts
21.11.1745 Ole Siur Hugdal Ole Storhugdal, Ane Lillehugdal
21.11.1745 Ole (uægte)
fra Sandbergen
Sold. Jens Peders. Moe og
Marette Ingebregtsd.
Erick Sandberg, Kirstie Olsd. Moe
05.12.1745 Ingebor Ole Svends. Ryttum Hr. Brinchmand, Else Ryttum

Døpt 1746

Dato Navn Fars (foreldres) navn Faddere
01.01.1746 Helle Ingebrigt Halgut Mentz Halgut, Siri Halgut
01.01.1746 Maritte Peder Rogstadøyen Niels Rogstad, Ingebor Rogstadøyen
06.01.1746 Maritte Peder Socknes Iver Socknes, Mad. Bernhoft
23.01.1746 Maritte Ole Bonesvold Niels Klocker, Kirstie Bones
02.02.1746 Even Jens Skierlien Joen Socknæs, Maritte Hugdal
02.02.1746 Siri Arne Moe Niels Klocker, Marite Folstad
13.02.1746 Kari Peder Hagen Joen Moe, Maritte Krogstad
25.03.1746 Ragnild Peder Brubacken Ole Bruback, Ingebor Bones
25.03.1746 Guri Rolf Sneen Niels Klocker, Maritte Moum
25.03.1746 Guri Hans Haugen Arne Hougen, Kari Refset
25.03.1746 Hans Joen Rognæs Christian Sundt, Margrete Rognæs
25.03.1746 Joen Joen Rognæs Halvor Rognæs, Elie Godøyen
25.03.1746 Niels Joen Sverdal Bernt Klocker, Kari Sverdal
06.05.1746 Ole Niels Rogstad Iver Ols. Bones, Maritte Rogstad
15.05.1746 Ole Aaron Voldøyen Ole Arns. Vold, Ingebor Vold
19.05.1746 Guru Ingebrigt Rognes Even Refset, Margrete Rognes
29.05.1746 Ingebor Ole Lilhugdal Arne Halgut, Ane Lilhugdal
31.05.1746 Berette Ingebrigt Øferøyen Aatter Øyen, Giertrud Skierlie
24.06.1746 Ole Arne Jens. Folstad Ole Hage, Berette Moe
26.06.1746 Ole (uægte) Arne Angrims. Gyløyen Anders Brouten, Kari Backen
24.07.1746 Elias Ole Vold Ole Solem, Kirsti Sochnæs
14.08.1746 Marit Anders Knudsøn Soknæs Ole Skredder, Anne Catharina Brinckmands
04.09.1746 Beritte Iver Ols. Bonæs Lars Rogstad, Margrete Refsæt
29.09.1746 Kirsti Esten Rognæs Ingebregt Øyen, Eli Godøyen
13.10.1746 Folchen Maria Lieut. Schielderup Monsr. Lemche, Madme Brinchmands
01.11.1746 Arne Joen Socknæsgierdet Peder Socknæs, Beritte Socknæs
18.12.1746 Joen Rolf Hugdal Joen Lilhugdal, Berette Folstad

Døpt 1747

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
15.01.1747 Arne Peder Halgutgierdet Ole Lilhugdal, Marit Olsd. Storhugdal
27.01.1747 !! (uægte) Ole Siurs. Storvolden, Guru AndersDatter Iver Socknæs, Ingebor Gunnildsøyen
29.01.1747 Berette Even Kleven Esten Holen, Else Ruttum
29.01.1747 Halvor Peder Vold Halvor Rognes, Maritte Rognes
29.01.1747 Kari Ingebrigt Moumb Ole Berents. Moumb, Randie Amdal
12.02.1747 Esten Joen Lil-Hugdal Ingebrigt Halgut, Ingri Sneensengen
12.02.1747 Maritte Joen Storhugdal Esten Grydal, Hugdalshouen
25.02.1747 Ole Peder Granøyen Ole Lars. Biørgen, Siri Rogstad
05.03.1747 Joen Elling Solem Even Ruttum, Siri Halgut
11.03.1747 Ole Peder Jons. Socknæs Joen Socknæs, Madme Brinchmands
25.03.1747 Peder Peder Pers. Socknæs Lieut. Schieldrup og hans Frue
26.03.1747 Giertrud Erick Grydal Even Ruttum, Siri Rogstad
16.04.1747 Maritte Anders Lilbjørgen Ole Bjørgen, Mad. Brinchm.
21.05.1747 Guri Esten Rosbjørgen Ingebrigt Rognes, Elie Godøyen
28.05.1747 Joen Endre Rogstadøyen Niels Rogstad, Beret Moe
11.06.1747 Gunild Ingebrigt Rognes Christ. Kindt, Beret Rognes
23.07.1747 Joen Esten Grydal Rolf Folstad, Mad. Brinchm.
23.07.1747 Guri Ingebrigt Øyen Esten Rognæs, Frue Schielderup
23.07.1747 Maritte Peder Hagen Hendrik Frøset, Kirstie Socknæs
03.09.1747 Iver Ole Lars. Bjørgen Niels Rogstad, Else Granøyen
03.09.1747 Ole Erick Sandberg Jens Lilbiørgen, Ingebor Lilbiørgen
08.10.1747 Giertrud Arne Nielss. Folstad Henrick Frøset, Elie Folstad
22.10.1747 Ole Anders Hagen Henrick Frøset, Beret Hage
12.11.1747 Ingebrigt Rolf Hugdal Siur Hugdal, Ingebor Hugdal
03.12.1747 Ingebrigt Anders Gunildsøyen Joen Socknæs, Mad. Brinchm.
03.12.1747 Maritte Jonas Godøyen Ingebrigt Godøyen, Beret Rognæs
10.12.1747 Esten Ole Solem Esten Refset, Ingri Hougen
10.12.1747 Maritte Arne Sverdal Iver Ols. Bones, Gunild Sverdal
25.12.1747 Andbjør Ole Saugen Ingebrigt Øyen, Ingebor Catharina Schioldager
25.12.1747 Lispet Anders Qvilvangen Lieut. Schield., Jomfr. Frost

Døpt 1748

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
13.01.1748 Kari Arne Jens. Foldstad Jens Foldstad, Beritte Hage
28.01.1748 Kari Even Røttum Niels Rogstad, Ingebor Rogstadøyen
28.01.1748 Mentz Ingebregt Halgut Bernt Moum, Anne Lilhugdal
08.02.1748 Ole Esten Refsæt Esten Grydal, Margrete Rognæs
18.02.1748 Ingebor Elling Solum Ole Bonæsvold, Kirstie Halgut
18.02.1748 Marit Siur Hugdal Joen Hugdal, Ingebor Lilhugdal
23.02.1748 Theodora Maria Lieutenant Schielderup Hr. Brinkmand, Susanna Bernhofts
10.03.1748 Esten Joen Sneen Rolf Sneen, Guru Sneen
10.03.1748 Kari Ole Biørgen Anders Aunum, Else Granøyen
10.03.1748 Kari Ole Bonæsvold Anders Rognæs, Ragnild Bonæs
10.03.1748 Mali Ole Gyllum Arne Gyllum, Beritte Soknæs
16.03.1748 Daniel (uægte) Arne Hougen, Giertrud Danielsd. Daniel Qvernrøe, Kirsti Eriksd. Bonæs
17.03.1748 Maritte Arne Amdal Angrim Foldstad, Siri Halgut
30.03.1748 Anders Arne Lykken Lars Rogstad, Anne Lykken
02.06.1748 Erik Hans Rogstadøyen Arne Moe, Giørenne Rogstad
16.06.1748 Jens Lars Folstadaunet Otte Øyen, Beritte Foldstad
02.07.1748 Even Peder Aunm Anders Aunum, Kari Refsæt
21.07.1748 Kari Steffen Rogstad Henrik Frøsæt, Siri Rogstad
11.08.1748 Margrete Enoch Moum Ingebrigt Halgut, Marit Moum
11.08.1748 Beritte (uægte) Ole Christians. Foldstad, Kari Siursd. Ole Jens. Gunildsøyen, ?? Brouten
08.09.1748 Arne Ingebrigt Øverøyen Arne Estenstad, Anne Lilhugdal
08.09.1748 Peder Ole Svends. Ryttum Hr. Jørgen Bernhoft, Anne Catharina Brinkmand
08.09.1748 Berit Sal. Peder Vollum Anders Aunum, Ingebor Bonæs
15.09.1748 Zacharias Hans Hougen Niels Klokker, Margrete Refsæt
22.09.1748 Even Peder Joens. Soknæs Susanna Bernhofts, Iver Soknæs
22.09.1748 Christian Bernt Rosløkken Anne Catharina Brinkmands, Christian Sundt
22.09.1748 Esten Ingebregt Sandbergen Joen Moe, Anna Dahl
13.10.1748 Siur Joen Siurs. Øyen Joen Grinden, Beritte Sneen
03.11.1748 Anne Margrete (uægte) Christen Eriks. Engen, Marit Olsd. Soknæslund Peder Joens. Soknæs, Ragnille Soknæs
01.12.1748 Ole Ole Lars. Røningen Joen Moe, Giertrud Løkken
08.12.1748 Lars Peder Peders. Soknæs Joen Siurs. Soknæs, Lieut. Schieldrups Kiæriste
22.12.1748 Eli Erik Sandberg Ole Jens. Gunildsøyen, Beritte Olsd. Foldstad
25.12.1748 Giertrud Ingebregt Godøyen Bernt Rognæs, Anne Catharina Brinkmand
27.12.1748 Ingeborg Peder Troøyen Ole Rosbiørgen, Giertrud Karine Randulf
29.12.1748 Ingeborg Ole Lilhugdal Niels Klocker, Berit Hugdalshougen

Døpt 1749

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
12.01.1749 Elias Peder Gran-Øjen Niels Rochstad, Ragnild Biørgen
12.01.1749 Else Absolon Bones Lieutenant Schielderup og hd Frue
12.01.1749 Maritte Engel Engen Arne Færgemand, Mad. Brinckmand
13.01.1749 Joen Peder Hagen Rolf Foldstad, Mad. Brinckmand
26.01.1749 Joen Bernt Rognes Halvor Rognes, Else Røttøm
16.02.1749 Peder Ole Rognes Anders Rognes, Berthe Frøsæt
23.02.1749 Beret Rolf Sneen Ole Berntsen Øyen, Ingri Sneen
08.03.1749 Anders Joen Hestflotten Ole Vold, Marith Solum
08.03.1749 Kari Joen Sverdal Arne Dyrevold, Marithe Bonisvold
08.03.1749 Malena (uægte) Ole Berentsen Moen Ole Lunden, Eli Qvilvangen
22.03.1749 Elling Niels Rogstad Ole Vold, Golloug Rogstad
23.03.1749 Halvor Ole Olsen Storøe Peder Røttum, Marithe Solum
27.04.1749 Ingebor Mentz Gundelsøyen Lieut. Heggelund, Mad. Brinchmand
02.05.1749 Anders Even Kleven Aren Nielsen Folstad, Oloug Folstad
11.05.1749 Marit Joen Lil Houchdal Sieur Hougdal, Ingebor Hougdal
15.05.1749 Iver Anders Lil Biørgen Ole Rønningen, Eli Biørgen
25.05.1749 Marithe Joen Lille Hougdal Sieul Hougdal, Ingebor Hougdal
27.05.1749 Ole Ole Olsen Biørgen Peder Granøjen, Marithe Biørgen
01.06.1749 Ingebor Elling Solum Ole Solum, Ingri Hougen
18.07.1749 Ribor Lieut. Schielderup Lieut. Røjen, Mad. Randulf
31.08.1749 Bendix Hr. Hans Brinchmand Lieut. Røjen, Dorothea Brinchmands
21.09.1749 Marith Iver Bones Ole Nielsen Bones, Inger Rougstad
21.09.1749 Gurri Esten Rosbiørgen Ingebrigt Rognes, Giertrud Rognæs
22.09.1749 Ingebrigt Ingebrigt Øver Øyen Ole Estenstad, Inger Ertzhuus
01.11.1749 Ingebrigt Enoch Skolemester Iver Soknæs, Inger Gylland
01.11.1749 Kari (uægte) Anders Qvilvangen, Ingebor Jensdr. LilleBiørgen Jens Biørgen, Marit Sandberg
07.12.1749 Eli Anders Qvilvangen Jens Lille Biørgen, Jomfrue Randulf
14.12.1749 Anders Anders Gundeløjen Anders Brouten, Berte Gundelsøjen
25.12.1749 Bern Ingebrigt Moum Steffen Rougstad, Kari Aunum
25.12.1749 Arne Joen Øver Øyen Ingebrigt Øyen, Gurru Neder Øyen

Døpt 1750

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
11.01.1750 Ole Ole Tangen Endre Rogstad, Kirsti Moe
25.01.1750 Joen Ole Joensen Qvilvangen Joen Raaen, Ragnil Sochnæs
25.01.1750 Beret Arne Jensen Foldstad Arne Nielsen Folstad, Berit Foldstad
15.02.1750 Ole Arne Storrøe Absolon Bones, Marit Storøe
21.02.1750 Joen Peder Vold Niels Klok., Maglie Hofvin
06.03.1750 Kari Peder Hagen Erich Winsøyen, Marit Hage
14.03.1750 Elias Arne Lykken Hr. Brinckmand, Ragnil Biørgen
26.03.1750 Thore Jonas Godøyen Anders Hage, Anne Karina Randulf
31.03.1750 Henrich Niels Socknæs Iver Sochnæs, Gertrue Tilsæt
19.04.1750 Malie Esten Rævsæt Even Rævsæt, Eli Godøjen
24.04.1750 Joen Rolfv Hougdal Angrim Foldstad, Randi Amdall
31.05.1750 Ole Arne Soelemsvold Ouden Eenlien, Randi Bruebak
12.07.1750 Marit Arne Rævsæt Niels Klok., Kari Henrichsd. Ounum
19.07.1750 Halvor Ole Langøjen Lars Rougstad, Siri Rougstad
02.08.1750 Ole (uægte) Joen Rolfvsen Foldstad Erich Sandberg, Berit Olsd. Foldstad
09.08.1750 Niels Arn Nielsen Foldstad Rolfv Foldstad, Marit Foldstad
16.08.1750 Ole Even Røttum Steffen Moe, Marith Bonesvold
16.08.1750 Anne Joen Moums-Giærdet Ingebrigt Moum, Mette Hungerøe
16.08.1750 Ingebor Christian Bones Ingebrigt Godøjen, Ragnil Sochnæs
06.09.1750 Kari Siur Hougdal Joen Hougdall, Ingebor Hougdall
20.09.1750 Ingebor Lars Foldstad Henrich Frøsætt, Berit Olsd. Foldstad
27.09.1750 Gurri Ingebrigt Øjen Niels Klok., Susanna Bernhofts
27.09.1750 Kari Peder Joensen Sochnæs Siur Sochnæs, Ragnil Sochnæs
27.09.1750 Jørgen Ingebrigt Halgutt Arn Halgutt, Randi Amdall
04.10.1750 Joen Peder Pedersen Sochnæs Erich Munchlie, Marit ??
04.10.1750 Ingebor Halvor Røttum Ole Vold, Ingebor ??
06.12.1750 Peder Peder Kleven Arne Flaatten, Ingebor Hougdall
13.12.1750 Elias Niels Rougstad Henrich Frøsætt, Gertrue Langøjen
13.12.1750 Ole Ole Andersen Rognæs Ole Røttum, Giertrue Rognæs

Døpt 1751

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
03.01.1751 Kari Anders Hagen Rof Foldstad, Beritte Hage
13.01.1751 Joen Elling Solum Steffen Rogstad, Siri Halgut
13.01.1751 Even Peder Evens. Refsæt Anders Aunum, Margrete Refsæt
17.01.1751 Berit Ole Olsen Biørgen Ole Bones, Gertrue Tilsætt
31.01.1751 Johannes Peder Granøjen Ole Granøjen, Kari Aunum
31.01.1751 Ole Peder Skiærlien Ole Arentsen Vold, Eli Sneen
18.02.1751 Kirsten Munch Lieut. Schielderup Hr. Brinchmand, Mad. Bredal
07.03.1751 Joen Mentz Gundiløyen ??, Margrethe Schiolager
25.03.1751 Joen Rolf Hugdal Niels Klok., Gurru Øye-Giærdet
02.05.1751 Siri Lars Folstad Rolfv Hugdal, Berit Foldstad
16.05.1751 Gunil Hans Haugen Anders Storøe, Margrete Ræfsæt
20.05.1751 Berit Bernt Rognæs Even Røttum, Berit Rognæs
30.05.1751 Iver Steffen Moe Even Røttum, Mad. Brichmand
01.06.1751 Ingebor Erich Sandberg Anne Foldstad, Ingebor Lil Biørgen
11.07.1751 Gurri Ingebrigt Godøyen Arne Foldsatd, Kari Ræfsæt
17.07.1751 Jens Anders Lillebiørgen Esten Grydal, Marit Sandberg
17.07.1751 Marit Arent Amdal Esten Ertzhuus, Berit Hungerøe
22.08.1751 Esten Niels Tømmeraas Peder Tømmeraas, Kari Moe
22.08.1751 Kari Joen Røttum Ole Estensen Røttum, Else Røttum
03.10.1751 Siri Endre Øjen Rolf Hugdal, Lieuten. Schielderups
17.10.1751 Arne Steffen Rogstad Christian Sunt, Giertrud Langøjen
31.10.1751 Rolf Joen Rolfsen Foldstad Rolf Foldstad, Randi Foldstad
25.12.1751 Joen Peder Joensen Socknes Ole Vold, Madme Bernhoft
25.12.1751 Ole Rolf Sneen Joen Moe, Golloug Øjen
25.12.1751 Johannes Ole Ounum Peder Aunum, Kari Refsæt
25.12.1751 Ingebor (uægte) Anders Johannesen Løften Siur Sochnæs, Berit Sochnæs
27.12.1751 Malena (uægte) Bersvend Evensen Steenbroen Joen Flaatten, Ragnille Sochnæs Løkken

Døpt 1752

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
30.01.1752 Ole (uægte) Niels Olsen Bones Arent Moe, Oloug Bones
13.02.1752 Ole Peder Hagen Joen Moe, Anna Catrina Hagen
13.02.1752 Siri Jens Vold Niels Sochnæs, Berit Sochnæs
13.02.1752 Giertru Ole Sagen Ole Jonsen Rognæs, Brynnille Foldstad
20.02.1752 Dorothea og
Susanna
Hr. Brinchmand Lieut. Schielderup, Tosten White??, Frue Schielderups,
Frøken ?? Susanna, Lieut. Heggelund, Madme Bredal
05.03.1752 Kari Ole Svensen Rognæs Even ræfsæt, Kari Moe
05.03.1752 Kari Absalon Bonæs Jonas Godøyen, Oloug Bones
05.03.1752 Kari Arne Hougen Arne Ræfsæt, Inger Hougen
30.03.1752 Ole Arne Hungrøe Joen Amdal, Randi Amdal
02.04.1752 Marit Joen Hestflotten Ole Bruebakken, Marit Hoxeggen??
02.07.1752 Ole (uægte) Lars Olsen Hauen Gundmund Hougen, Inger Hougen
09.07.1752 Ole Rolf Hugdal Arent Amdal, Marit Siursd. Hugdal
09.07.1752 Thore Jonas Godøyen Ole Vold, Madme Brinchmand
09.07.1752 Jens Arne Foldstad Anders Hage, Marit Foldstad
09.07.1752 Even Ole Tangen Ole Arentsen Vold, Margrete Schilager
13.08.1752 Esten Arent Qvilvangen Arent Moe, Ragnil Sochnæs
13.08.1752 Inger og Gunnild Ole Olsen Storøe Hans Hougen, Esten Solem, Ingri Hougen, Marit Solem
13.08.1752 Joen Siur Nielsen Hugdal !!
03.09.1752 Niels Joen Lillehugdal Arent Hugdal, Randi Amdal
24.09.1752 Barbro Sergiant Peder Socknæs Siur Socknæs, Madme Brinchmand
22.10.1752 Iver Christian Bones Even Røttum, Jomfrue Randulf
22.10.1752 Thore Erich Sochnæs Ole Vold, Madme Brinchmand
05.11.1752 Joen (uægte) Halvor Joensen Horg !!
10.12.1752 Siur Joen Siursen Øjen Joen Grinnen, Golloug Øjen
25.12.1752 Anders Ole Olsen Biørgen Bernt Granøjen, !!
25.12.1752 Marit Ole Larsen Biørgen Jens Foldstad, Berit Olsd. Foldstad

Døpt 1753

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
28.01.1753 Anders Peder Evensen Aunum Peder Aunum, Kari Aunum
28.01.1753 Lars Jens Maureggen Rolf Moe, Kari Hage
28.01.1753 Ole Joen Sætermælen Arne Halgut, ?? Sætter
28.01.1753 Engebrit Ole Hoxeggen Thore Hoxeggen, Olug Hoxeggen
28.01.1753 Peder Joen Eenmoen Ole Brubak, Giertrue Bonisbroe
28.01.1753 Oluf (datter!!) Arn Nielsen Folstad Lars Øfnet, Marit Folstad
28.01.1753 Dorthe Lars Rønningen Ole Vold, Dorthe Rønning
28.01.1753 Marit Ole Langøyen Niels Rogstad, Berthe Rogstad
18.02.1753 Iver Ole Iversen Grydal Esten Grydal, Marit Sandberg
18.02.1753 Joen Ole Joensen Amdal Erich Hage, Siri Halgut
18.02.1753 Marit Engebrit Moum Engebrit Øyen, Ingebor Moum
11.03.1753 Peder Halvor Ryttum Ole Rønningen, Else Ryttum
11.03.1753 Marit Sivert Hugdal Rolf Sneen, Marit Hugdal
18.03.1753 Lars Arn Sverdal Ole Storøe, Inger Hestflot
18.03.1753 Kirstie Ole Lille Hugdal Arn Halgut, Ingebor Hugdal
19.04.1753 Iver Niels Soknes Erich Tilset, Beret Soknes
24.03.1753 Kari Peder Granøyen Arne Løken, Marit Biørgen
24.03.1753 Berit (uægte) Iver Olsen Bones Christian Bones, Jertru Broen
27.05.1753 Berit?? Paul Øyen Anders Gunilsøyen, Berit Gunilsøyen
10.06.1753 Jertru Ole Andersen Rognes Ole Ryttum, Ingebor Ryttum
17.06.1753 Jertru Arn Øyen Erich Øyen, Golau Øyen
24.06.1753 Ingri Engebrit Rognes Even Ryttum, Siri Ryttum
08.07.1753 Eli Ole Moum Bernt Klokker, Marit?? Hoxeggen
12.08.1753 Joen Siver Aspeggen Ole Estenstad, Gurru Solum
26.08.1753 Ole Erich Storøe Ole Solum, Ingri Storøe
26.08.1753 Ragnil Even Ryttum Even Rognes, Kari Rognes
16.09.1753 Joen Rolf Moe Arne Moe, Kari Moe
14.10.1753 Ole Ole Sagen Joen Moe, Giertrue Folstad
14.10.1753 Berit Jonas Godøyen Engebrit Rognes, Giertru Bones
01.11.1753 Joen Lars Folstad Roald Gyland, Berit Folstad
01.11.1753 Annicha Ole Qvilvangen Ole Tangen, Ragnil Soknes
18.11.1753 Lars Mentz Gunilsøyen Engebrit Moum, Ingebor Rogstadøyen
18.11.1753 Kari Arn Halgut Engebrit Halgut, Kari Halgut
09.12.1753 Jens Arn Folstad Rolf Folstad, Kari Moe
09.12.1753 Ole Rolf Stor Hugdal Ingebrit Øyen, ?? Lillehugdal
09.12.1753 Berit Jens Vold Iver Socknes, Karie Vold
25.12.1753 Ole Jon Folstad Ole Bones, Eli Folstad
25.12.1753 Iver Siver Kiellen Haftor Engen, Inger Sneen
27.12.1753 Kerstie Jens Schierlien Christian Bones, Eli sneen

Døpt 1754

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
27.01.1754 Jens Ole Jens. Nyegaarden Anders Brouten, Mad. Brinckmand
27.01.1754 Elling Niels Rogstad Peder Aunum, Inger Rogstad
27.01.1754 Maret Anders Aunum Steffen Moe, Giertrud Tilset
27.01.1754 Maret Anders Johans. Socknes Arne Qvilvangen, Kirstie Socknes
03.02.1754 Joen Peder Hagen Henrik Frøset, Marit Krogstad
24.02.1754 Ole Anders Hagen Niels Klocker, Mad. Bernhoft
24.02.1754 Berette Jens Budal Hans Hougen, Inger Hougen
24.02.1754 Peder Mathias Kiønaasen Per Socknes, Ane Rognes
24.02.1754 Kari Erick Socknes Joen Socknes, Kirstie Socknes
24.02.1754 Ole Joen Ols. Skorvolden Ole Rognes, Kari Moe
09.03.1754 Even Peder Jons Socknes Siur Socknes, Ragnild Socknes
10.03.1754 Ole Ingebrigt Godøyen Iver Socknes, Siri Ruttum
08.04.1754 Iver Anders Rosbjørgen Iver Bones, Olug Bones
11.03.1754 Beret Absolon Bones Ole Arnes. Vold, Eli Godøyen
28.04.1754 Erick Elling Solum Joen Socknes, Kari Hoxeggen
26.05.1754 Søfren Anders Gunildøyen Hr. Hagerup, ??
16.06.1754 Beret Povel Lilhugdal Arne Hungrøe, Ingbor Storhugdal
07.07.1754 Ole Lars Rønningen Ole Vold, Giertrud Lycken
17.11.1754 Ingebor Ole Storøe Iver Bones, Beret Moe
17.11.1754 Clara Endre Øyen Even Øren, Ingebor Storhugdal
17.11.1754 Even Peder Lifsen Hougen Joen Moe, Anne Lilhugdal
12.11.1754 Joen Anders Lilbjørgen Arne Folstad, Maritte Biørgen

Døpt 1755

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
13.01.1755 Ole Rolf Sneen Ingebrigt Øyen, Ingebor Hugdal
13.01.1755 Jens Ingebrigt Øyen Christian Bones, Kirstie Skierlie
26.01.1755 Ingebor Steffen Moe Erick Munklie, Anne Moe
26.01.1755 Marette Ellev Vold Ole Gylland, Elie Godøyen
16.02.1755 Angrim Arne Qvilvangen Ole Storlycken, Maret Storlycken
23.02.1755 Niels Joen Rolfs. Folstad Arne Folstad, Brynild Folstad
01.03.1755 Elias Ole Ols. Biørgen Berent Klocker, Marit Biørgen
09.03.1755 Otter Lars Folstadoune Niels Klocker, Berit Frøset
09.03.1755 Joen Ole Joens. Moum Even Hage, Ingbor Moumsgierdet
23.03.1755 Ingbor (uægte) Lars Grydal Ole Vold, Kari Rognes
18.05.1755 Esten Arne Folstad Jens Folstad, Beret Folstad
18.05.1755 Ole Arne Hungrøe Ole Røningen, Maret Moum
25.05.1755 Maret Ole Grydal Arne Refset, Margret Refset
24.06.1755 Ingbor Arne Evens. Øyen Hafttor Engen, Brønild Øyen
27.07.1755 Lars Ole Lars. Biørgen Arne Folstad, Maret Folstad
24.08.1755 Michel Ole Ingbrigts. Rognes Jonas Godøyen, Elie Godøyen
14.09.1755 Guri Ole Langøyen Henrik Frøset, Maret Rogstad
14.09.1755 Kari (uægte) Henrick Tilset Anders Aunum, Else Ruttum
21.09.1755 Ingrie Siur Lilhugdal Joen?? Lilhugdal, Siri Halgut
21.09.1755 Maret Arne Hugdalshougen Aaron Vold, Maret Storhugdal
12.10.1755 Jens Christian Bones Ole Arnes. Vold, Carina Randulfs
26.10.1755 Peder Erick Storøe !!
30.11.1755 Anders Ole Rognes Ingbrigt Rognes, Beret Socknes
14.12.1755 Kari Peder Hagen Arne Folstad, Maret Hage
14.12.1755 Ingrie Peder Granøyen Erick Tilset, Giertrud Tilset
14.12.1755 Maret Joen Ruttum Lars Rogstad, Giertrud Tilset
27.12.1755 Gollug Per Pers. Socknes Steffen Moe, Lispet Socknes
27.12.1755 Anders Niels Socknes Ole Vold, Ragnille Socknes

Døpt 1756

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
25.01.1756 Beret Anders Henricks. Aunum Rolf Moe, Ane Rognes
30.01.1756 Christopher Hr. Jørgen Bernhoft Johannes Irgens, Mad. Sal. Bernhofts
02.02.1756 Elias Niels Rogstad Stephen Rogstad, Beret Frøset
02.02.1756 Anders Anders Engen Joen Moe, Beret Sognes
02.02.1756 Ole Anders Johans. Sognes Ole Lunden, Ragnild Storlycken
15.02.1756 Anders Arne Folstad Ole Bjørgen, Maret Hagen
07.03.1756 Kari Siur Hugdal Niels Storhugdal, Ingebor Storhugdal
07.03.1756 Ingebor Ole Moumgierdet Jens Vold, Mette Hungrøe
07.03.1756 Berent Ingebrigt Moum Ole Moumsgierdet, Ane Hugdal
07.03.1756 Kirstie Ingebrigt Moum Arne Amdal, Maret Hugdal
21.03.1756 Kari Rolf Moe Mags. Hans Bernhoft, Mad. Sal. Bernhofts
21.03.1756 Inger Siur Skierlieløkken Anders Skredder, Gollug Øyen
03.04.1756 Kari Anders Voldøyen Ole Vold, Else Voldøyen
11.04.1756 Ole Anders Gunildsøyen Ole Nyegaard, Frue Schielderup
11.04.1756 Ole Arne Hungrøe Arne Halgut, Randie Amdal
14.05.1756 Inger Ole Vollum Anders Gunildsøyen, Karie Backen
27.05.1756 Joen Niels Øverøyen Joen Rognes, Maret Hugdal
18.07.1756 Ingbrigt Anders Halguten Rolf Hugdal, Kari Lien
08.08.1756 Iver Even Ruttum Erick Tilset, Giertrud Tilset
08.08.1756 Maret Peder Moe Joen Raaen, Beret Moe
15.08.1756 Ole Jens Vold Ole Vold, Ingebor Vold
12.09.1756 Lars Ole Lars. Bjørgen Henrik Frøset, Else Granøyen
26.09.1756 Christian Ole Tilset Mikel Godøyen, Giertrud Tilset
26.09.1756 Ole Arne Amdal Elling Sætter, Kari Hage
26.09.1756 Ane Ole Sagen Rolf Moe, Beret Frøset
26.09.1756 Maret Ole Grydal Erick Sandberg, Giertrud Ruttum
02.10.1756 Ane (uægte) Bersvend Stenbroen Angrim Folstad, Elie Folstad
11.10.1756 Ingbor Erick Lunden Peder Sognes, Beret Sognes
14.11.1756 Anders Niels Tømeraas Anders Storøe, Kari Hage
19.12.1756 Ole Anders Bones Absolon Bones, Kirstie Bones

Døpt 1757

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
09.01.1757 Anders Lars Røningen Ole Lars. Røning, Giertrud Vold
09.01.1757 Thore Erick Sognes Joen Sognes, Ragnille Sognes
09.01.1757 Even Arne Øyegierdet Ole Storlycken, Ragnild Storlycken
09.01.1757 Ole Elling Rogstadrøning Ole Rogstadrøning, Elie Folstad
16.01.1757 Roald Lars Folstad Angrim Folstad, Randie Folstad
16.01.1757 Guri Ingbrigt Øyen Arne Øyen, Beret Rognes
30.01.1757 Ragnild Ole Ingbrigts. Rognes Ole Anders. Rognes, Giertrud Broen
20.02.1757 Ole Halvor Ruttum Even Ruttum, Elie Folstad
20.02.1757 Kari Mentz Gunildøyen Anders Hage, Maret Bonesvold
20.02.1757 Guri (uægte) Anders Mathias. Øyen Anders Gunildsøyen, Beret Gunildsøyen
27.02.1757 Esten Joen Holen Joen Moe, Maret Sandberg
06.03.1757 Otter Lars Ounet Anders Skredder, Brynild Folstad
19.03.1757 Siur Joen Frøsetounet Rolf Moe, Beret Frøset
03.04.1757 Lars Jens Skierlien Ingbrigt Øyen, Guri Nerøyen
03.04.1757 Maret Ole Hoxeggen Halvor Ruttum, Beret Tømmeraas
03.04.1757 Ingbor Halvor Rosbjørgen Halvor Rosbjørgen, Inger Rosbjørgen
10.04.1757 Arne Anders Hagen Henrick Frøset, Kirstie Sognes
01.05.1757 Beret Thomas Frøset Henrick Frøset, Maret Folstad
08.05.1757 Ole Arne Hungrøe Niels Klocker, Maret Moumb
08.05.1757 Joen Ingbrigt Godøyen Ole Rognes, Kari Rognes
15.05.1757 Jens Christian Bones Ole Rognes, Else Ruttum
15.05.1757 Margret Ole Ols. Biørgen Peder Biørgen, Giertrud Lycken
24.06.1757 Joen Ole Lilhugdal Arne Halgut, Maret Sognes
26.06.1757 Peder Ellev Vold Berent Rognes, Margret Rognes
24.07.1757 Elie Anders Lilbjørgen Peder Røningen, Else Biørgen
07.08.1757 Ole (uægte) Joen Skorvold Ole Jens., Lisbeth Sognes
21.08.1757 Ingbor Erick Evens. Hagen Ole Amdal, Randie Amdal
25.09.1757 Siri Siur Halgutløcken Arne Halgut, Maret Lilhugdal
16.10.1757 Even (uægte) Anders Stenbroen Even Kleven, Gunild Grydal
23.10.1757 Kari Ole Rolfs. Folstad Joen Sognes, Elie Folstad
06.11.1757 Joen Joen Folstad Joen Moe, Beret Folstad
13.11.1757 Elias Peder Sognes Joen Moe, Ane Moe
04.12.1757 Guri Joen Ruttum Niels Rogstad, Kari Rognes

Døpt 1758

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
22.01.1758 Gunild Erick Sandberg Arne Moe, Maret Biørgen
19.02.1758 Rasmus Anders Siurs. Voldøyen Ole Jens., Magnild Voldøyen
19.02.1758 Malie Ole Amdalgrinden Arne Halgut, Siri Halgut
20.03.1758 Guri Ingbrigt Øyen Arne Øyegierdet, Elie Sneen
25.03.1758 Henrick Anders Aunum Lieut. Schierlie, Kari Aunum
26.03.1758 Marit Arne Jens. Folstad Peder Sognes, Beret Frøset
11.04.1758 Agnetha Jørg. Bernhoft Hr. Major Collin og hans Frue
16.04.1758 Joen Erick Sognes Peder Sognes, Beret Sognes
16.04.1758 Beret Erick Storøesgierdet Anders Storøe, Ollug Bones
30.04.1758 Elias Peder Granøyen Lars Rogstad, Else Røningen
28.05.1758 Peder Arne Halgut Rolf Hugdal, Siri Halgut
25.06.1758 Elie Elling Solum Erick Bonesvold, Olug Bones
25.06.1758 Ingbor Anders Roestaden Ole Gyløyen, Maret Hage
23.07.1758 Joen (uægte) Ole Præsthuusgrinden Ole Sagen, Beret Hage
20.08.1758 Ingbor Erick Bonesvold Ole Bones, Maret Folstad
03.09.1758 Arne Erick Bryen Joen Vinsmælen, Maret Fergestedet
03.09.1758 Giertrud Ole Rognes Even Rognes, Ane Rognes
22.10.1758 Siri Joen Kolbanusen Hugdal Ole Rognes, Ingebor Storhugdal
01.11.1758 Arne Rolf Moe Arne Folstad, Berette Moe
26.11.1758 Ingebor Jens Vold Erik Soknes, Ragnild Lykken
26.11.1758 Ingebor Povel Hugdal Ole Sneen, Berette Gunildøyen
24.12.1758 Ole Ole Sagen Hendrik Frøset, Ane Moe
25.12.1758 Ole Ole Moumsgierdet Arne Hungrøe, Marithe Moum

Døpt 1759

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
13.01.1759 Maritte Ole Larsen Biørgen Peder Granøyen, Giertrud Lykken
02.02.1759 Iver Niels Soknes Jens Vold, Kierstie Soknes
02.02.1759 Anniken Ole Vollum Anders Saugen, Kari Brouten
02.02.1759 Anne Joen Amdalsgrinden Elling Hugaas, Anne Amdal
02.02.1759 Marithe (uægte) Halvor Arntsen Vold Lars Rogstad, Siri Rogstad
11.02.1759 Anders Ments Gunildøyen Endre Rogstadøyen, Else Ruttum
11.02.1759 Joen Ments Gunildøyen Erik Bonesvold, Beret Gunildøyen
11.02.1759 Rolf Elling Rogstadrønning Rolv Folstad, ??
11.02.1759 Hendrik Ole Christiansen Tilset Erik Tilset, Giertrud Ruttum
25.02.1759 Golloug Peder Soknes Peder Hage, ??
04.03.1759 Ingebor Anders Bones Ole Røningen, Inger Røningen
18.03.1759 Siri Arne Nerøygierdet Ingebrigt Øyen, ??
09.04.1759 Peder Anders Aronsen Voldøyen Jens Vold, Marit?? Voldøyen
09.04.1759 Giertrud Anders Halgut Arne Amdal, M?? Hugdal
09.04.1759 Ane Ingebregt Øverøyen Ole Rognes, ??
09.04.1759 Gunild Ole Grydal Niels Klokker, Else Ruttum
07.05.1759 Christopher Hr. Jørgen Bernhoft Hr. Søren Hagerup, Madam Susanna Sal. Hr. Bernhofts
13.05.1759 Even Joen Ruttum Stephen Moe, Else Ruttum
13.05.1759 Berethe Lars Folstad Joen Folstad, Ingeborg Hugdal
20.05.1759 Peder Ole Olsen Biørgen Ole Larsen Biørgen, Ingebor Lillebiørgen
20.05.1759 Anne Guldbrand Krogstad Ole Baarsen Krogstad, Marithe Krogstad
05.08.1759 Joen Arne Amdal ?? Halgut, Anne Hugaas
12.08.1759 Esten Anders Storøe Esten Refset, Guri Storøe
19.08.1759 Arn Joen Olsen Spieldet Peder Soknes, Anne Spieldet
23.09.1759 Marithe Thomas Frøset Even Ruttum, Berethe Frøset
07.10.1759 Ole Lars Rønningen Jens Vold, Giertrud Tilset
07.10.1759 Marithe Niels Rogstad Corporal Rogstad, Giertrud Rogstad
11.11.1759 Kari Arne Hvilvangen Hans Øyengrinden, Guru Øverøyeg??
02.12.1759 Arne Stehphen Moe Lars Rogstad, Berethe Moe
02.12.1759 Kari (uægte) Anders Rolfsen Folstad Ole Rolfsen Skaarvold, Ingebor Lillebiørgen
09.12.1759 Arne Peder SneensEngen !!, Eli Sneen
25.12.1759 Johannes Arent Hungrøe Lars Rønningen, Ingebor Moumsgierdet

Døpt 1760

Dato Navn Fars/foreldres navn Faddere
01.01.1760 Peder Ingebregt Godøyen Niels Godøyen, Ingebor Vold
27.01.1760 Even Stephen Refset Esten Refset, Kierstie Aunøyen
27.01.1760 Ingebor Halvor Ruttum Mentz Aunum, Else Rønning
10.02.1760 Ole Erik Bonesvold Even Ruttum, Marithe Bonesvold
10.02.1760 Arn Arnt Arntsen Halgut Arent Halgut, Kari Hugaas
02.03.1760 Anders Christian Aunum Anders Aunum, Else Rønning
02.03.1760 Oloug Halvor Joensen Rosbiørgen Esten Folstad, Eli Godøyen
16.03.1760 Joen Niels Joensen Storhugdal Arent Amdal, Marit Hugdal
16.03.1760 Arne Peder Moesmælen Rolf Moe, Marithe Moe
30.03.1760 Giertrud Christian Bones Jørgen Bones, Berethe Rognes
06.04.1760 Joen Lars Iversen Granøyen Joen Moe, Madame Sal. Hr. Bernhofts
04.05.1760 Kari Joen Folstad Ole Eriksen Folstad, Giertrud Rogstadrønningen
11.05.1760 Ole Joen Olsen Ruttum Even Ruttum, Helle Vollum
15.05.1760 Jens Arne Nielsen Folstad Ole Larsen Biørgen, Berit Folstad
29.06.1760 Johannes Ole Gyløyen Ole Aunøyen, Giertrud Hendriksd. Spieldet
03.08.1760 Kari Hans Øyegrinden Arn Nerøyen, Guru Anders Skredders Qvinde
31.08.1760 Bergitha Hr. Jørg. Bernhoft Lieut. Gemche??, Frue Ramshart
05.10.1760 Arve Ellev Vold Ingebrigt Godøyen, Inger Gylland
05.10.1760 Berethe Anders Hagen Iver Vinsmælen, Anne Moe
01.11.1760 Peder Anders Siverts. Voløyen Anders Gryner, Giertrud Vold
07.12.1760 Esten Stephen Estensen Moesmælen?? Stephen Moe, Berethe Gunildøyen
07.12.1760 Kari Erik Grinden Erik Tilset, Kierstie Soknes
21.12.1760 Giertrud Even Iversen Rogstadøyen Peder Joens. Soknes, Siri Rogstad

Oversikt Neste (1761-1774)