Kirkebok for Støren prestegjeld

Gravfestelser 1816-1830, Budal

(Fra 1816 er kvinner og menn oppført og nummerert separat)

 

Gravfestet 1816

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
  7. jan. 21.10.1815 Gunnild Larsdatter Enli   80 aar
    05.10.1815 Lars Larsen Enli   3 uger
    05.11.1815 Kari Larsdatter Volden   9 mndr.
    06.11.1815 Jørgen Ellingsen Brubak   4 uger
1 1. juli 03.05.1816 Arent Joensen Solum barn til en inderst 20 uger

 

Gravfestet 1817

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 13. juli 15.04.1817 Anne Hansdatter Budalsplads Hmdsbarn 1 aar
2 5. okt. 05.08.1817 Gunnild Ellevsdat. Krigsvold Kaarkone 93 -
3 5. okt. 16.08.1817 Gjertrud Mathiasdatter Kjønaas Gmdsdat. 6 uger

 

Gravfestet 1818

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 11. jan. 12.12.1817 Kari Olsdatter Kjønaas Kaarenke 86 aar
2 11. jan. 21.12.1817 Gjertrud Olsdatter Enodden Gmd. 2 uger
           
1 11. jan. 01.01.1818 Lars Arentsen Kjønaas Kaarmand 65 aar
2 11. jan. 02.12.1817 Jens Larsen Storbudal Gmdsøn 25 uger
3 29. mars 14.01.1818 Niels Pedersen Moen Gmd. 60 aar
4 29. mars 16.02.1818 Jens Bersvendsen Bjerkli   31 aar
5 5. juli 30.03.1818 Jørgen Andersen Lillebudal Gmds. 1 ½ aar
6 11. okt. 03.08.1818 Ingebrigt ??   56 aar

 

Gravfestet 1819

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 3. jan. 27.11.1818 Guri Hansdatter Kjønaas Kaarenke 73 aar
2 28. mars 10.02.1819 Eli Pedersdat. Brandeggen   4 aar
3 11. juli 10.05.1819 Kari Larsdat. Volden barn 14 uger
4 10. okt. 24.07.1819 Kari Larsdat. Volden Kaarkone 75 aar
           
1 28. mars 12.03.1819 Niels Joensen Enli Gmd. 59 aar

 

Gravfestet 1820

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 16. jan. 29.11.1819 Kari Joensdatter Storøe Kaarenke 75
2 26. mars 08.02.1820 Sirri Arentsdat. Moe Fattiglem 80 -
3 2. juli 13.04.1820 Kari Jensdat. Volden barn 4 uger
4 2. juli 20.05.1820 dødføt barn. Fad.: Ole Christensen Storøe    
           
1 16. jan. 21.11.1819 Thore Olsen Bjerkenaas Fattiglem 92 aar
2 16. jan. 20.10.1819 Joen Pedersen Moen barn 2 uger
3 8. okt. 26.06.1820 Iver Ingebrigtsen Enli Kaarmand 79 aar

 

Gravfestet 1821

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 14. jan. 08.10.1820 Marit Svendsdatter Krigsvold Fattig Indst Enke 66 aar
2 1. april 31.03.1821 Enge Arentsdatter Bjerkli Gmd.dat. 27 aar
3 1. juli 17.04.1821 Randi Larsdatter Volden Gmd.d. 1 aar
4 1. juli 03.06.1821 Kari Olsdat. Storøe Gmd.b. 9 uger
5 7. okt. 03.07.1821 Ingeborg Ellingsdat. Sæter. Pigebarn fra Sognedal ½
           
1 1. april 22.01.1821 Lars Eriksen Hytten Huusmand 69 aar
2 1. april 21.02.1821 Anders Svendsen Volden Uægte barn 1 dag
3 7. okt. 23.07.1821 Sivert Olsen Enmoe Ungekal Hmdssøn 35 aar

 

Gravfestet 1822

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 31. mars 11.01.1822 Berit Ingebrigtsd. Enmoe Hmd.d. Pige 29 aar
2 31. mars 23.02.1822 Ingeborg Arentsd. Bjerkli Gmd.d. 24 aar
3 31. mars 16.02.1822 Ingeborg Ellingsd. Lillebudal barn 20 uger
4 30. juni 26.03.1822 Gjertrud Joensdatter Brandeggen Gmd.d. Pige 35 aar
5 30. juni 20.04.1822 Ingri Andersdat. Seter Pige fra Sognedalen 36 aar
           
1 13. jan. 07.11.1821 dødføt drengebarn. Fader: Arent Arentsen, Moder: Berit Svendsdatter Sverdal    
2 31. mars 19.02.1822 Arent Hansen Dyrvoll Kaarmd. 72 aar

 

Gravfestet 1823

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 6. april 28.01.1823 Berit Ingulsdatter Storlie GaardmandsEnke 81 aar
2 29. juni 30.03.1823 Ingri Pedersdat. Hytten Hmnds Enke 81 aar
3 29. juni 02.05.1823 Ingeborg Johansd. Bjerkli Gmd.Enke 66 aar
4 29. juni 10.06.1823 Berit Jensdt. Dyrvold Gmds. Kone 42 -
           
1 12. jan. 01.01.1823 Anders Larsen Volden Kaarmd. 84 aar

 

Gravfestet 1824

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 3. jan. 22.09.1823 Kisti Haggensd. Storli Barn 5 aar
2 15. juli 02.06.1824 Gunnild Arentsd. Lyset Indst 76 aar
3 10. okt. 20.09.1824 Kirsti Larsdat. Setermoe   90 aar
           
1 3. jan. 01.10.1823 Joen Larsen Volden Barn 1 ½ aar
2 15. juli 28.01.1824 Thore Haagensen Storli Gaardmd. 67 aar
3 15. juli 18.05.1824 Niels Olsen Enmoe barn 1 ¼ aar

 

Gravfestet 1825

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 9. jan. dødfødt pigebarn. Foreldre Svend og Gulug Bjerkli
dødfødt 22 oct 1825!!
   
2 3. juli 22.05.1825 Kisti Jensdat. Dyrvold Gmdk 36 aar
3 3. juli 18.05.1825 Ingeborg Matiasd. Kjønaas Indst 66 aar
4 22. okt. 22.08.1825 Guri Olsd. Storøe Gmdk. 30 -
           
1 20. mars 07.01.1825 Erich Siversen Krigsvold Gmd. 45 aar

 

Gravfestet 1826

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 9. april 05.03.1826 Berit Thoresdat. Storøe Kaar Kone?? 82 aar
2 2. juli 02.06.1826 Kirsti Joensd. Moen Pige 32
3 2. juli 24.06.1826 Kirsti Jensd. Enli - ½
4 2. juli 24.06.1826 Ingbor. Foreldre Sivert Ols., Kari Andersd. Lillebudal   dødfødt
           
1 9. april 13.01.1826 Jens Hildbrands. Dyrvold barn 3 aar
2 2. juli 29.04.1826 Ole Larsen Enmoe   74 aar
3 29. okt. 01.09.1826 Joen Olsen Storøe Kmd. 72 aar

 

Gravfestet 1827

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 8. april 01.01.1827 Gjertrud Svendsd. Moen Kaar Enke?? 77 aar
2 8. juli 07.06.1827 Anne Pedersd. Brandeg ?? 40 aar
3 8. juli 01.07.1827 Margrethe Eriksd. Hytten Pige 12 aar
4 8. juli 18.06.1827 Ingeborg Pedersd. Storli - 11 uger
           
1 8. juli 05.05.1827 Haldor Jacobsen Sørløkke Kaarmd. 73 aar
2 21. okt. 22.07.1827 Ingebrigt Pedersen Storli   ¼ aar
3 21. okt. 25.07.1827 Lars Ingebrigtsen Enli født og døde 25. juli    

 

Gravfestet 1828

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 3. feb. 17.12.1827 Gulloug Pedersdatter Bjerkli Gaardmandskone 37 aar
           
1 3. feb. 13.01.1828 Ole Svendsen Lillebudal barn 1 dag
2 3. feb. 24.11.1827 Ole Hansen Storøe barn 3 uger
3 3. feb. 01.01.1828 Ole Andersen Solum barn 8 dage
4 13. april 02.03.1828 Anders Larsen Dahl barn 1 dag
5 6. juli 24.05.1828 Niels Haagensen Storli barn 2 aar

 

Gravfestet 1829

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 4. jan. 23.10.1828 Ingeborg Olsdat. Enmo   2 uger
2 16. april 08.02.1829 Karen Joensdat. Storøset Enke 80 aar
3 16. april 18.02.1829 dødfødt Pigebarn. Fader Anders Olsen Bjerkaas    
4 12. juli 09.05.1829 Margreth Arentsd. Hestflot   45
5 12. juli 04.05.1829 Guri Bersvendsd. Enodden   3 uger
           
1 4. jan. 14.10.1828 Ingebrigt Olsen Enmoe barn 5 dg
2 4. jan. 28.11.1828 Ole Arentsen Lillebudal   9 uger
3 4. jan. 19.11.1828 Ole Andersen Storøe barn 8 uger
4 16. april 06.02.1829 Lars Ingebrigtsen Enli barn 5 dage
5 12. juli 17.05.1829 Ole Pedersen Bjerkenaas Gmd. 77 aar
6 12. juli 12.06.1829 Ole Johansen Bjerkli barn 2 ¼ aar

 

Gravfestet 1830

Nr. Dato Døde Navn Stand etc. Alder
1 10. jan. 27.10.1829 Anne Ingebrigtsdt?? Bjørbek?? Hmdk 73 aar
2 11. juli 28.03.1830 Kari Olsdat. Storøe barn 5 aar
           
1 24. okt. 09.08.1830 Peder Pedersen Bjerkaas Indst 40 aar

Oversikt Neste (1831-1842)