Kirkebok for Støren prestegjeld

Gravfestelser 1788-1800, Støren

 

Gravfestet 1788

Dato Navn Alder
20.01.1788 Roald Godøyens Qvinde Guri 46 aar
26.01.1788 Ole Jonsen Qvilvangen 67 aar
10.02.1788 Ingeborg Øyen 89 aar
16.03.1788 Golla Olsdatter Rogstadrønningen 65 aar
23.03.1788 Arnt Arntsen Øyen 31 aar
24.06.1788 Ole Povelsen Scherlieløkkens Qvinde Ingeborg 30 aar
24.06.1788 Ole Biørgens Søn Ole 2 aar 8 uger
17.08.1788 Arve Volds uægte datter Beret 11 aar
05.10.1788 Enke Golla Hugdalsaasen 73 aar
05.10.1788 Jon Foldstads datter Beret 3 ¼ aar
02.11.1788 Marit Engen Lægdekone 70 aar

Gravfestet 1789

Dato Navn Alder
04.01.1789 Henrik Tilset 66 aar
01.02.1789 Peter Rogness datter Kiersti 3 aar
01.02.1789 et fattig Mands barn fra Soknes, Ane 3 aar
01.02.1789 et fattigt barn fra Røsbiørgen 3 aar
22.02.1789 Ole Roalsen Godøyen 18 aar
25.03.1789 Peder Grydals datter Randi 7 maaneder
26.04.1789 Ingebrigt Andersen Røttum 18 aar
26.04.1789 Ragnild Iversdatter Bones 1 aar
21.06.1789 Christian Halvorsen Øyen 2 aar
12.07.1789 Henrik Rogstads Søn Arnt 17 uger
23.08.1789 Enke Maret Solem 76 aar
18.10.1789 Marit Evensdatter Hugdal 11 maaneder
25.10.1789 Arnt Jensen Schierlie 55 aar
22.11.1789 Enkemand Iver Foldstad 55 aar
22.11.1789 Iver Olsen Schierlihauen 11 maaneder

Gravfestet 1790

Dato Navn Alder
24.01.1790 Margrethe Volland 72 aar
24.01.1790 Ole Endresen Nederøyens uægte Søn Ole 7 uger
03.02.1790 Hr. Provst og Sognepræst til Støren, Peder H. Fabricius 59 aar
20.02.1790 Svend Bones qvinde Oloug Jensd. 63 aar
21.02.1790 Beret Svendsdatter Røttum 67 aar
05.04.1790 Enke Kari Aunum 91 aar
02.05.1790 Kari Evensdatter Socknes 42 ½ aar
09.05.1790 Enke Ingeborg Rogstadøyen 84 aar
06.06.1790 Anders Halgut 69 aar
13.06.1790 Beret Olsdatter Røsbiørgen 18 aar
04.07.1790 Ole Jonsen Socknes 1 ¼ aar
25.07.1790 Lars Olsen Spieldet 14 ¼ aar
05.09.1790 Kari Arntsdatter Qvilvangens uægte barn dødføt
28.11.1790 Enke Marit Grydal 86 aar
19.12.1790 Arnt Qvilvangen 56 aar

Gravfestet 1791

Dato Navn Alder
07.01.1791 Hr. Kohts Søn Peder Giørgen 1 aar 9 maaneder
23.01.1791 Jon Andersen Tilset 3 maaneder
06.02.1791 Peder Rogness qv. Barbro 38 aar
06.02.1791 Halvor Tilsets qv. Dorthea 36 aar
06.03.1791 Anders Rogstadøyen 64 aar
27.03.1791 Peder Grytdahl 56 aar
27.03.1791 og hans kone Kari 43 aar 11 maaneder
22.04.1791 Beret Jonsdr. Foldstad forrykt i Hovedet 63 aar
22.04.1791 Iver Grindens nyfødte barn Esten -
15.05.1791 Ole Øyebrecken 70 aar
05.06.1791 Thomas Olsen Bones 6 aar
12.06.1791 Ole Hauens qv. Kari 49 aar
13.06.1791 Marit Schjerlielycken 70 aar
13.06.1791 Ingri Olsdr. Schjerliehaugen ½ aar
13.06.1791 Marit Evensdr. Hugdal ½ aar
19.06.1791 Cocporal Søren Schoorvold 37 aar
26.06.1791 Niels Hugdal 63 aar
26.06.1791 Esten Jensen Halgut 2 aar
10.07.1791 Kjersti Larsdr. Hugdal 1 aar 4 uger
17.07.1791 Randi Andersdr. Halgut 4 ½ maaned
31.07.1791 Lægdemeniske Ingborg Backen 85 aar
28.08.1791 Ole Spieldet 66 aar
11.09.1791 Ole Eliasen Foldstad 4 uger
20.11.1791 Ole Schjerlielycken 70 aar
20.11.1791 Giertru Iversdr. Aunumgierdet 1 aar 2 maaneder
27.11.1791 Enkmand Elling Arents. Solum 83 aar

Gravfestet 1792

Dato Navn Alder
22.01.1792 Kiersti Pedersdr. Houen 80
17.03.1792 Ole Svendsen Røttum 82
25.03.1792 Ingbregt Godøyen 86
25.03.1792 Barbro Pedersdr. Rognes 1 aar 2 maaneder
22.04.1792 Ole Moesanden 40 aar
10.06.1792 Arnt Bergraaens qv. Siri 70
10.06.1792 Halvor Røttums qv. Siri Olsdr. 42??
08.07.1792 Eric Estenstads uægte datter Marit 3 uger
22.07.1792 Sylversters uægte børn Søn Ole. Datter Marit hiemedøbt 8 dage
04.11.1792 Thomas Rogstadrøningen 63 aar
25.11.1792 Iver Thomassen Bonesmoen 19
25.11.1792 Anders Rosbiørgens Søn Esten 8 uger
02.12.1792 Ole Vollum 80 aar
25.12.1792 Anders Jonsen Aunøens?? Søn Jon 15 uger

Gravfestet 1793

Dato Navn Alder
10.02.1793 Ingbregt Eliasen Folstad 6 maaned. 2 uger
10.02.1793 Jon Rosbiørgbackens dødfødte pigeb. -
16.02.1793 Enke Gundil Iversdr. Engen 55 aar
16.02.1793 Eric Andersen Aunums dødfødte drengeb. -
21.04.1793 Enke Beret Sneen 90 aar
21.04.1793 Esten Sivertsen Krigsvolds dødf. pigeb. -
02.06.1793 Halvor Røttums Søn Anders 1 aar
22.06.1793 Roald Olsen Refset 60 aar
14.07.1793 Ole Andersen Lycken 15 aar
04.08.1793 Olou Svensdr. Refset 3 uger
29.09.1793 Kari Ericksdr. Spieldet 43 aar
29.09.1793 Jon Hougebackens dødf. Pigeb. -
13.10.1793 Even Rogstadøyens qv. Kari 58 aar
20.10.1793 Beret Jensdr. Kobbehougen?? 69

Gravfestet 1794

Dato Navn Alder
01.01.1794 Ole Rolfsen Sneens dr. Siri 2 uger
01.01.1794 Johan Brandhougens Datter 1 Dag
05.01.1794 Eric Lunden 80 aar
12.01.1794 Enken Beret Gunildsøyen 79 -
23.02.1794 Arve Huxeggens Søn Ingbregt 9 uger
23.02.1794 Lars Moesandens dødfødte Søn -
23.02.1794 Cornelken?? Andersdr. Rogstad 72 aar
08.06.1794 Jon Krogstadsandens 2linger Ragnild og Marit ?? 4 maaneder
08.06.1794 Ole Hvilvangens?? Søn Nils 3?? aar
13.07.1794 Ole Henrichsen Rogstad 1 aar
27.07.1794 Anders Andersen Folstad 39 aar
27.07.1794 Ingbor Jonsdr. Wold 76 -
27.07.1794 Halvor Røttums dødf. Pigebarn -
03.08.1794 Elias Foldstads Datter Gollaug 21@31@ uger
21.09.1794 Enken Else Rogstad 80 aar
21.09.1794 Marit Xtiansdr. Rogstadgrinden 58 aar
21.09.1794 Martha Sivertsdr. Biørgen 20 -
05.10.1794 Ellef Arvesen Wold 65 aar
26.10.1794 ?? Ingbregt Øyen 70 aar 7 maaned.
02.11.1794 Randi Olsdr. Kjelden 16 aar

Gravfestet 1795

Dato Navn Alder
08.02.1795 Siri Olsdr. Schjerlie 23 aar
08.02.1795 Roald Estensen Refset 12 uger
22.02.1795 Siri Olsdr. Sneen 8 dage
28.02.1795 Enken Gurru Jensdr. Engen 68 aar
29.03.1795 Gurru Jensdr. Bonesmoen 51 aar
29.03.1795 Ole Pedersen Rognes 1 aar
29.03.1795 Bonsak Rogstadrøningen 8?? dage
29.03.1795 dødfødt pige?? Rolv Røttum  
01.04.1795 Capellanen Hr. Hans Femmer 33 aar
02.04.1795 Beret Andgrimsdr. Foldstad 4 uger
19.04.1795 Jens Bersvendsen Wolland 8 uger
26.04.1795 Jon Evensen Røttum 1 aar
28.04.1795 Henric Jonsen Præstegarden 76 aar
25.05.1795 Ole Jensen Moe 42 aar
25.05.1795 Enken Giertru Tilset 95 -
31.05.1795 Thomas Pedersen Frøset 60 -
12.07.1795 Iver Olsen Bonesmoen 5 maaneder
12.07.1795 Jens Iversen Wold 4 maaneder
12.07.1795 Kari Jacobsdr. Løcken 1 ½ aar
26.07.1795 Ingbrigt Olsen Bonesmoen 2 ½ aar
02.08.1795 Kjersti Erntsdr. Lycken 1 aar
16.08.1795 en fattig md fra Melhus Lars Gudmundsen ?? !!
16.08.1795 ?? Brynild Simensdr. Lunden 78 aar
13.09.1795 Esten Andersen Røsbjørgen ½ aar
27.09.1795 Jon Xtiansen Engen 8 dage
27.09.1795 Eric Olsen Schorvold ½ aar
27.09.1795 Kari Johansdr. Aunøen ½ aar
18.10.1795 Ingborg Ericsdr. Rogstad 4 maaneder 2 uger
25.10.1795 Lars Larsen Foldstad 4 aar
15.11.1795 Sylvester 38 aar

Gravfestet 1796

Dato Navn Alder
06.01.1796 Maren Backen 74 aar
14.02.1796 Peder Jonsen Socknes 75 -
21.02.1796 Rolv Jonsen Hugdalsengen 33 aar 7 maaned. 11 dage
01.05.1796 Jon Rasmusen Kalvhagen 55 aar
29.05.1796 Gundil Estensdr. Rosbiørgen 63 -
19.06.1796 Jens Wold 75 -
19.06.1796 Ole Thoresen Foldstad 22 -
10.07.1796 Kari Arentsdr. Foldstad 52 -
31.07.1796 Ingborg Ellingsdr. Rogstadrøningen 3 uger
14.08.1796 Enken Eli Jonsdr. Godøyen 67 aar
04.12.1796 Johannes Aunøens dødfødte Søn -
25.12.1796 Jon LilleBiørgens Søn Jon 9 uger

Gravfestet 1797

Dato Navn Alder
15.01.1797 Marit Olsdr. Refset 83 aar
15.01.1797 Ole Refsets Søn Arnt 1 ½ aar
23.04.1797 Peder Evensen Øyen 22 aar
05.06.1797 Enken Beret Olsdr. Øvreøyen 67 aar 4 maaned.
18.06.1797 Ole Pedersen Rognes 12 uger
20.08.1797 Rasmus Rogstad dødfødt Søn -
27.08.1797 Rasmus Rogstad Datter Aasel 3 uger
27.08.1797 Ingbrigt Arnes?? Engens dødfødte barn -
28.08.1797 Mad. Ane?? Helene Paaske fød Urlev 69 aar 10 maaned.
17.09.1797 Enken Ingborg Jensdr. Lillebiørgen 84?? aar
17.09.1797 Kari Andersdr. Aunum 1 aar
15.10.1797 Nils Biørglyckens Søn Nils 3 uger
29.10.1797 Stephen Pedersen Rognes 4 aar
29.10.1797 Ole Estensen Refset 4 aar
29.10.1797 Nils Pedersen Estenstadøyen 6 maaneder
05.11.1797 Roald Jonsen Refset 1 aar
12.11.1797 Kari Larsdr. Socknes 6 aar
19.11.1797 Ragnild Evensdr. Socknes 44 aar
26.11.1797 Roald Foldstads Søn Ole !!
10.12.1797 Ingbregt Rognes Søn Jon 1 aar
10.12.1797 Anders Biørgens Søn Ingbrigt 6 maaneder
24.12.1797 Beret Pedersdr. Frøset 7 uger
26.12.1797 Esten Olsen Solem 4 aar

Gravfestet 1798

Dato Navn Alder
11.02.1798 Ingborg Olsdr. Schorvold 1 ½ aar
11.03.1798 Erick Ingbrigtsen Moum 54 aar
21.03.1798 Siri Olsdr. Røttum 69 aar
25.04.1798 Christian Xtiansen Bones 24 aar
25.04.1798 Randi Jensdr. Krogstadsanden 3 uger
13.05.1798 Rasmus Schorvold 80 aar
13.05.1798 Esten Refsets dødfødte Barn -
24.06.1798 Christen Thoresen Biørgen 4 uger
02.07.1798 Ingbregt Sneensengen 54 aar
29.07.1798 Peder Iversen Øyen 3 aar
29.07.1798 Ingborg Arntsdr. Lillehugdal 3 maaneder 2 uger
05.08.1798 Ole Halvorsen Røttum 3 uger
16.09.1798 Mette Nilsdr. Hugdal 28 aar

Gravfestet 1799

Dato Navn Alder
24.03.1799 Ingborg Evensendr.?? Rognes 55 aar
14.04.1799 Ingborg Olsdr. Røttum 90 aar
14.04.1799 Kari Eriksdr. Moum 1 aar 6 uger
13.05.1799 Ole Ingbrigtsen Sneensengen 10 aar
16.06.1799 Beret Jonsdr. Røttum 1 aar 11 uger
14.07.1799 Else Olsdr. Røningen 69 aar
14.07.1799 Enken Ragnild Andersdr. Biørgen 78 -
14.07.1799 Iver Lillehugdals Dr. 14 dager
01.09.1799 Sergiant Elias Peders. Socknes 41 aar
20.10.1799 Ole Andersen Hage 46 aar 7 maaneder
17.11.1799 Enke Kiersti Halvgut 80 aar 6 maaneder
01.12.1799 Kari Andfindsdr. Rogstad 20 uger
01.12.1799 Iver Grindens Søn Esten døde strax -

Gravfestet 1800

Dato Navn Alder
16.02.1800 Lars Rogstadgrindens Søn Arent 3 dage
16.02.1800 Henric Rogstads datter Giertru 11 uger
02.03.1800 Marit Evensdr. Rogstad 37 aar
16.03.1800 Kari Pedersdr. Hugdal 56 aar
16.03.1800 Magnild Pedersdr. Rogstad 60 -
23.03.1800 Enke Brynild Jonsdr. Foldstad 78 -
30.03.1800 Marit Pedersdr. Rogstad 54 -
13.04.1800 Enken Gundil Ottersdr. Aune 82 -
27.04.1800 Enke Marit Jensdr. Rogstadrønningen 67 -
18.05.1800 Ingborg Svendsdr. Engen 55@56@ -
02.06.1800 Kari Pedersdr. Tildset 63 -
15.06.1800 Enken Marit Jensdr. Biørgen 80 -
29.06.1800 Ole Olsen Sagen 81 -
03.08.1800 Bersvend Ericksen Wolland - huusmands søn under Schorvold 22 aar
14.09.1800 Ingborg Jensdr. Socknes 50 aar
14.09.1800 Ole Rasmusen Rogstad 1 aar
20.09.1800 Ole Berntsen Aunøen 81 -
20.09.1800 Beret Jonsdr. Rogstad 12 uger
28.09.1800 Anders Johansen Rogstadøyen 50 aar
30.09.1800 Enken Mad. Helene Margrethe Hagenes 73 aar
12.10.1800 Eric Evensen Lunden 2 uger
12.10.1800 Peder Houens Datter Golla 12 uger
12.10.1800 Gurru Estensdr. Røsbiørgen 4 maaneder 2 uger
19.10.1800 Peder Xtiansen Moeslycken 14 uger
30.11.1800 et fattig qvinde Pige Lisbet !!

Oversikt Neste (1801-1815)