Kirkebok for Støren prestegjeld

Konfirmerte 1791-1804, Budal sogn

(Det ble ikke holdt konfirmasjon hvert år)

Konfirmerte 1791

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Ole Stephens. Enodden M 16 20.03.1791
2 Thore Christens. Solumsvold M 17 20.03.1791
3 Peder Ols. Bierkaas M 15 20.03.1791
4 Peder Svends. Haugen M 15 20.03.1791
1 Kiersti Pedersd. Enodden K 16 20.03.1791
2 Marit Olsd. Moen K 16 20.03.1791
3 Gunild Pedersd. Storøessæter K 15 20.03.1791
4 Siri Estensd. Solum K 15 20.03.1791
5 Giertrud Pedersd. Bierkaas K 15 20.03.1791
6 Berit Joensd. Storøe K 15 20.03.1791

Konfirmerte 1793

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Hans Jacobs. Sverdal M 16 07.07.1793
2 Joen Arents. Storøe M 16 07.07.1793
3 Jon Ols. Sverdal M 15 07.07.1793
4 Ole Ivers. SørEnlie M 15 07.07.1793
5 Esten Anders. Hytteplads M 16 07.07.1793
6 Roald Taralds. SørEnlie M 16 07.07.1793
7 Ingbrigt Ols. Brubacken M 16 07.07.1793
1 Marit Andersd. Wolden K 16 07.07.1793
2 Marit Ingbrigtsd. NordEnlie K 15 07.07.1793
3 Giertru Ericd. Krigsvold K 15 07.07.1793
4 Aasel Hansd. Budal K 16 07.07.1793
5 Ragnild Thoresd. Lien K 15 07.07.1793

Konfirmerte 1796

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Jens Peders. Enodden M   05.06.1796
2 Esten Ols. Haugen M   05.06.1796
3 Eric Jons. Brandeggen M   05.06.1796
4 Jens Hans. Storbudal M   05.06.1796
5 Ole Estens. Solem M   05.06.1796
6 Lars Ols. Enmoen M   05.06.1796
7 Ouden Anders. Wold M   05.06.1796
8 Ole Ols. Moen M   05.06.1796
9 Haagen Thores. Storlie M   05.06.1796
10 Ingul Tellefs. Storlie M   05.06.1796
11 Hans Arents. Solem M   05.06.1796
12 Lars Ols. Sverdal M   05.06.1796
13 Jens Evens. Solumsvold M   05.06.1796
1 Joodda Arenzd. Dyrvold K   05.06.1796
2 Kiersti Arenzd. Storøe K   05.06.1796
3 Marit Olsd. Moen K   05.06.1796
4 Golla Jørgensd. Brubacken K   05.06.1796
5 Ingri Jørgensd. Brubacken K   05.06.1796
6 Kari Jonsd. Storøe K   05.06.1796
7 Marit Olsd. Moen K   05.06.1796
8 Ingri Pedersd. Kiønnaas K   05.06.1796
9 Giertru Evensd. Solumsvold K   05.06.1796
10 Kari Tellefsd. Storlie K   05.06.1796
11 Beret Xtensd. Solumsvold K   05.06.1796

Konfirmerte 1800

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Peder Jons. Brandeggen M 18 23.02.1800
2 Elling Arnts. Solem M 16 23.02.1800
3 Jens Anders. Wold M 17 23.02.1800
4 Anders Estens. Solem M 17 23.02.1800
5 Anders Ingbrigts. Enlie M 18 23.02.1800
6 Peder Ols. Sverdal M 18 23.02.1800
7 Ole Ols. Sverdal M 16 23.02.1800
8 Ole Anders. Backen M 16 23.02.1800
9 Ole Jons. Storøe M 16 23.02.1800
10 Stephen Peders. Enodden M 16 23.02.1800
11 Gudmund Arnts. Storøe M 17 23.02.1800
12 Mathias Peders. Kjønaas M 16 23.02.1800
1 Anne Tollefsd. Storlie K 17 23.02.1800
2 Siri Andersd. Wold K 18 23.02.1800
3 Marit Larsd. Hyttepladsen K 18 23.02.1800

Konfirmerte 1801

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Bersvend Peders. Enodden M 17 11.10.1801
2 Esten Estens. Solem M 17 11.10.1801
3 Anders Evens. Solumsvold M 17 11.10.1801
4 Elling Giørgens. Brobakk M 19 11.10.1801
5 Peder Thores. Storlie M 17 11.10.1801
6 Sivert Ols. Enmoen M 16 11.10.1801
7 Ole Lars. Moen M 17 11.10.1801
8 Arent Peders. Dalen M 19 11.10.1801
1 Kari Tøllevsd. Lillebudal K 17 11.10.1801
2 Magret Arentsd. Dyrvold K 17 11.10.1801
3 Marit Olsd. Hauen K 16 11.10.1801
4 Kirsti Larsd. Storbudal K 20 11.10.1801
5 Magret Olsd. Birkaas K 17 11.10.1801

Konfirmerte 1804

Nr. Fornavn Farsnavn Slekt/gårdsnavn Kjønn Alder Dato
1 Hans Arents. Dyrvold M 18 07.10.1804
2 Svend Anders. Wolden M 18 07.10.1804
3 Jens Bersvends. Bierchlie M 17 07.10.1804
4 Hildebrand Arents. Dyrvold M 17 07.10.1804
5 Ellev Anders. Lillebudal M 17 07.10.1804
6 Arent Ols. Broen M 17 07.10.1804
7 Joen Jørgens. Bruebach M 16 07.10.1804
8 Anders Anders. Wolden M 16 07.10.1804
9 Anders Ols. Bierchaas M 17 07.10.1804
10 Ole Ols. Bierchaas M 17 07.10.1804
1 Anne Pedersd. Enoden K 18 07.10.1804
2 Giertrud Olsd. Enodden K 18 07.10.1804
3 Kirsti Larsd. Moen K 17 07.10.1804
4 Giertrud Jensd. Brandeg K 18 07.10.1804
5 Sirri Olsd. Broen K 17 07.10.1804
6 Kari Thoresd. Storli K 17 07.10.1804
7 Randi Nielsd. Kiønaas K 17 07.10.1804
8 Ingborg Andersd. Sæter K 20 07.10.1804
9 Petternille Larsd. Hytteplads K 17 07.10.1804
10 Kirsti Nielsd. Enlie K 17 07.10.1804

Oversikt