Kirkebok for Støren prestegjeld

Trolovede og copulerede i Budal sogn 1788-1798

 

Budal 1788

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
30.03.1788 13.06.1788 Joen Olsen Moen Eli Ellingsdatter Solem
30.03.1788 31.03.1788 Arnt Svendsen Stor-Budal Gollaug Johansdatter Backen
30.03.1788 31.03.1788 Ole Pedersen Kiønaasøyen Guru Sivertsdatter Krigsvold

 

Budal 1789

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
29.03.1789 05.07.1789 Svend Jensen Stor-Budal Rangnild Larsdatter Nor-Enlie
29.03.1789 - Haldor Jacobsen Vinsnes Doret Pedersd. Budal

 

Budal 1790

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
26.06.1790 27.06.1790 Niels Pedersen Kiønaas Beret Larsd. Kiønaas
26.06.1790 19.09.1790 Peder Pedersen Kiønaas Siri Nielsdatter Storlie

 

Budal 1791

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
20.03.1791 samme dag!! Ingbrigt Olsen Enmoen Ingborg Pedersdr. Storøesæter
03.07.1791 02.10.1791 Arent Stephensen Refset Siri Olsdr. Lien
- 03.07.1791!! Ingbrigt Olsen Enmoen Ingborg Pedersdr. Storøesæter

 

Budal 1792

Ingen innførsler i kirkeboka

 

Budal 1793

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
01.01.1793 10.03.1793 Esten Sivertsen Krigsvold Ane Pedersdr. Kielden
01.01.1793 - Ellef Hansen Sætereng Beret Pedersdr. Enodden
08.03.1793 - Ole Estensen Solem Marit Ericksdr. Bonesvolden
10.03.1793 30.06.1793 Ingbrigt Iversen Eenlie Maret Jonsdr. Bræcken
17.06.1793 Samme dag Lars Andersen Volden Gundil Hansdr. Dyrvold
Samme dag Samme dag Ole xtensen Solumsvold Kari Jonsdr. Rognes
29.12.1793 06.07.1794 Anders Larsen Lillebudal Margrethe Pedersdr. Bjerkaas
29.12.1793 16.03.1794 Ellef Johansen Backen Gundil Pedersdr. Storøesæter

 

Budal 1794

Ingen innførsler i kirkeboka

 

Budal 1795

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
04.01.1795 05.07.1795 Lars Svendsen Budal Kjersti Pedersdr. Eenodden
05.07.1795 04.10.1795 Enkmand Ole Arntsen LilleBudal Ane Olsdr. Budal

 

Budal 1796

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
10.04.1796 03.07.1796 Anders Svends. Budal Gunild Ericksdr. Krigsvold
10.04.1796 Samme dag Lars Arents. Kiønaas Kari Olsdr. Kiønaas

 

Budal 1797

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
01.01.1797 22.06.1797 Peder Jonsen Hestflot Siri Larsdr. Enlie
02.04.1797 02.07.1797 Hans Jonsen Sverdal Kiersti Olsdr. Backen
22.06.1797 Samme dag Ole Olsen Houen Randi Jonsdr. Amdal
01.10.1797 09.04.1798 Ole Stephensen Enodden Siri Rasmusdr. Røe
01.10.1797 01.04.1798 Jens Pedersen Reppe Malena Tollefsdr. Storli??

 

Budal 1798

Trolovet dato Copuleret dato Brudgommens navn Brudens navn
01.04.1798 01.07.1798 Anders Larsen LilleBudal Golla Jorgensdr. Bruback
05.08.1798 - Ole Olsen Moen Giertru Pedersdr. LilleBudal

Oversikt