Kirkebok for Støren prestegjeld

Vielser i Horg sogn 1775-1787

 

Vielser Horg 1775

Dato Brudgommens navn Brudens navn
31.03.1775 Anders Joensen Løberg Ingebor Pedersd. Foss
06.06.1775 Johannes Evensen Myre Sirie Iversd. Rogskaft
06.06.1775 Alt Larsen Lund Marit Halvorsd. Grinne
07.06.1775 Ole Haagensen Børsæt Marit Andersd. Rambrout
15.06.1775 Roal Estensen Løre Else Joensd. Løberg
21.06.1775 Steffen Sivertsen Løngen Karie Joensd. Røttum
14.09.1775 Anders Larsen Mitløngen Sirie Olsd. Vollum
06.12.1775 Esten Larsen Lundemoe Randi Gulbrandsd. Bye
28.12.1775 Johanes Eriks. Efjen Ingebor Estensd. Horrig
28.12.1775 Enkmd: Roald Olsen Kjeldstad Judithe Haagensd. Lund

Vielser Horg 1776

Dato Brudgommens navn Brudens navn
11.04.1776 Alt Olsen Nortøme Karie Estensd. Metømme
30.05.1776 Peder Sivertsen Kjelstad Anne Sivertsd. Gylland
20.06.1776 Ingebrigt Andersen Horrig Marit Larsd. Samdal
20.06.1776 Johanes Larsen Lund Elie Ismaelsd. Løngen
20.06.1776 Enkmd: Erik Eriksen Fremoe Berit Andersd. Øjen
24.07.1776 Joen Arntsen Møtøme Kjersti Halvorsd. Efjen
26.09.1776 Jens Olsen Hovind Gollau Olsd. Skjervold
10.10.1776 Haftor Larsen Lund Karie Hansd. Hovien
07.11.1776 Enkmd. Khristopher Jonsen Løre Ingebor Sivertsd. Løngen
21.11.1776 Enkmd: Ole Thronsen Hammeraas Enke Ingebor Tørrisd. Buklev

Vielser Horg 1777

Dato Brudgommens navn Brudens navn
23.01.1777 Anders Estens. Sørtøme Enke: Guru Olsd. Nortøme
17.04.1777 Arnt Arnts. Vollan Marie Bersvendsd. Foss
11.11.1777 Peder Larsen Thostrup Magdalena Friderichsdatter Berg

Vielser Horg 1778

Dato Brudgommens navn Brudens navn
28.02.1778 Arne Gylland Jomfru D. E. With
21.04.1778 Hans Sivertsen Gylland Berit Steffensd. Krogstad
21.05.1778 Asbjørn Halvorsen Lund Berit Siversd. Rogskaft
29.05.1778 Joen Arntsen Gylland Berit Jensd. Gylland
11.06.1778 Anders Thostens. Midtløngen Elie Joensd. Rogskaft
11.06.1778 Hans Olsen Vollan Gunille Enoksd. Gylland
19.11.1778 Roal Pedersen Hovien Giertrud Eriksd. Grydal
03.12.1778 Arnt Jensen Lund Sirie Estensd. Sørtømme
15.12.1778 Arnt Nielsen Løre Kjersti Pedersd. Rambrout
18.12.1778 Sivert Siverts. Kielstad Enke Marit Halvorsd. Kielstad
18.12.1778 Ingebrigt Ingebrigtsen Soelberg Enke Marit Haftorsd. Nortøme

Vielser Horg 1779

Dato Brudgommens navn Brudens navn
04.03.1779 Esten Arnsen Krogstad Magnil Olsd. Lille-Nære
18.03.1779 Enkmd. Joen Nielsen Lundemoe Marit Jensd. Lundemoe
25.03.1779 Enkmd. Joen Jensen Helgemoe Marit Petersd. Saugløkken
07.04.1779 Hans Eriksen Teyen Marit Estensd. Løre
18.05.1779 Arnt Iversen Helgemoe Marit Estensd. Helgemoe
27.05.1779 Erik Pedersen Foss Kierstie Larsd. Valdum
10.06.1779 Joen Eriksen Gyllan Sirie Stephensd. Krogstad
24.06.1779 Kolbanus Olsen Nortøme Randie Andersd. Sørtøme
21.10.1779 Niels Petersen Saugløkken Sirie Arntsd. Evjen
11.11.1779 Enkmd. Henrik Olsen Frøsæt Enke Berit Larsd. Bolland
11.11.1779 Lars Olsen Krægnæs Enke Elie Ingebrigtsd. Eggen
28.12.1779 Steen Joensen Lund Karie Pedersd. Eggen

Vielser Horg 1780

Dato Brudgommens navn Brudens navn
06.01.1780 Even Joensen Hovien Karie Eriksd. Hovien
06.04.1780 Niels Olsen Langeland Ragnil Larsd. Horg
06.04.1780 Sivert Joensen Dragsæt Sirie Halvorsd. Hovien
07.06.1780 Halvor Bersvends. Løberg Berit Ped.d. Nortøme
20.06.1780 Ole Larsen Samdal Guru Jensd. Rogskaft
03.07.1780 Kolbanus Olsen Nortøme Karie Arntsd. Lund
03.07.1780 Anders Larsen Lund Gollau Joensd. Lund
27.12.1780 Hans Joens. Østløngen Marit Olsd. Lund

Vielser Horg 1781

Dato Brudgommens navn Brudens navn
08.01.1781 Niels Olsen Krogstad Guru Jensd. Sørtøme
28.03.1781 Ole Joensen Hoviin Enke Kari Estensd. Krogstad
17.04.1781 Lars Halvorsen Hovien Kari Bryngelsd. Brelie
17.04.1781 Erik Thostensen Midtløng Marit Pedersd. Eggen
14.06.1781 Ingebrigt Nielsen Løre Karie Larsd. Løberg
20.06.1781 Peder Olsen Estenstad Enke Brønille Joensd. Løberg
20.06.1781 Ole Olsen Lund Guru Haftorsd. Kielstad
12.07.1781 Ellev Joensen Lund Ingebor Larsd. Rogskaft
10.10.1781 Ole Larsen Samdal Marit Kristofersd. Løre
10.10.1781 Kristofer Olsen Skiervold Ingri Stefansd. Krogstad
17.10.1781 Friderik Lars. Samdal Elie Andersd. Nortøme
31.10.1781 Ellev Bastiansen Løberg Ingebor Olsd. Krogstad
27.12.1781 Angrim Olsen Gylland Berit Joensd. Horrig
27.12.1781 Thomas Rasmusen Bye Kiersti Larsd. Lund

Vielser Horg 1782

Dato Brudgommens navn Brudens navn
19.06.1782 Endre Arnts. Øyen Enke Giertru Arntsd. Vollan
24.06.1782 Ole Evensen Løre Marit Joensd. Ejnan
01.07.1782 Halvor Joensen Metøme Gunil Larsd. Sørtøme
12.09.1782 Lars Raade Enke Magdalene Berg

Vielser Horg 1783

Dato Brudgommens navn Brudens navn
02.04.1783 Anders Arnts. Folstad Enke Giertru Haftorsd. Brelie
21.05.1783 Sivert Bersvensen Rogskaft Kari Pedersd. Krogstad
29.05.1783 Ole Peders. Skieringstad Kari Nielsd. Kielstad
12.06.1783 Esten Ols. Bordal Enke Elie Joensd. Midtløngen
23.06.1783 Ole Olsen Vollan Ragnil Olsd. Eeenmoe
21.08.1783 Rasmus Joensen Mitløng Kari Arntsd. Horrig
06.11.1783 Niels Joensen Ejnum Gunil Estensd. Løre
29.12.1783 Anders Anders. Gylland Ingebor Andersd. Løberg

Vielser Horg 1784

Dato Brudgommens navn Brudens navn
05.01.1784 Ole Pedersen Rambrout Marit Nielsd. Løre
01.06.1784 Arnt Olsen Lund Marit Joensd. Løberg
24.06.1784 Ole Christiansen Nortøme Berit Evensd. Horg
24.06.1784 Arnt Olsen Krogstad Ingebor Sivertsd. Krogstad
12.07.1784 Eric Olsen Vollan Elie Gudmundsd. Schotterøe

Vielser Horg 1785

Dato Brudgommens navn Brudens navn
09.06.1785 Enkmd. Ingebrigt Andersen Horrig Ingebor Thostensd. Midtlyngen
16.06.1785 Peder Ellevsen Esphau Marit Olsd. Wollan
20.06.1785 Ole Sivertsen Gylland Siri Olsd. Gyløyen
03.11.1785 Joen Jonsen Lyngen Guri Joensd. Røttum
10.11.1785 Ingebrigt Jonsen Eynum Enke Kierstie Pedersd. Løre

Vielser Horg 1786

Dato Brudgommens navn Brudens navn
02.01.1786 Elling Arntsen Krogstad Ingebor Erichsdat. Frøsæt
23.02.1786 Ole Bastiansen Løberg Magnil Iversd. Leer
29.03.1786 Auden Pedersen Hovien Anne Pedersd. Foss
05.04.1786 Gulbran Pedersen Eggen Anne Arntsd. Eynum
27.04.1786 Asbiørn Olsen Lundemoe Brønil Andersd. Valdum
29.05.1786 Niels Larsen Lund Marit Olsd. Østløngen
14.06.1786 Mickel Simensen Qvaal Berit Rolfsd. Moe
22.06.1786 Elias Olsen Østløngen Karie Andersd. Gylle
29.06.1786 Sivert Larsen Metøme Olau Olsd. Nortøme
29.06.1786 Peder Evensen Horrig Enke Else Margr. Ismaelsd. Lyngen
29.06.1786 Enkmd. Iver Jensen Foss Karie Jonsd. Hovien
28.09.1786 Jon Halvorsen Løberg Marit Estensd. Helgemoe

Vielser Horg 1787

Dato Brudgommens navn Brudens navn
24.01.1787 Lars Olsen Teijen Marit Pedersd. Saugløkken
10.04.1787 Mons Andersen Lyngen Dordie Olsd. Ostlyngen
29.05.1787 Baar Stephensen Krogstad Elie Olsd. Schiervold
29.05.1787 Ole Hansen Metøme Randi Arntsd. Nortøme
31.05.1787 Haftor Larsen Løberg Marit Estensd. Hovien
07.06.1787 Iver Olsen Gyllan Elie Evensd. Samdal
31.06.1787!! Asbiørn Olsen Evien Berit Pedersd. Foss
27.12.1787 Enkmd. Seyert Svendsen Lyngen Annike Andersd. Lyngen

Oversikt