Kirkebok for Støren prestegjeld

Vielser 1721-1730, Soknedal

 

Vielser 1721

Dato Brudgom Brud
3. jan. Joen Olsen Røe Ane Arns D: Huogaas
16. april Niels Nielsen Hof Guru Ericks Datter Solberg
3. juni Ole Jensen Gynnild Sirj Andris D: Fossum
  Iver Nielsen Solum Gunild Biørns D: Solberg
  Ole Endresen Ershuus Biritte Ols D: Borset
6. juli Jonas Ingebrigts. Kiøtterøe Guru Ols Datt: Aasenhuus
  Joen Joens. Vagnild Ildrj Roalds D: Ibidem
2. nov. Esten Nielsen Indset Ane Ols D: Andsuus
28. des. Anders Ingebrigts. Bordal Maritte Hans Datt: Sveum
  Jens Gundersen Steenbroen Guri Gunders Datter ibid.
  Knud Joensen Huustoften Gurru Ævensd: Solem

 

Vielser 1722

Dato Brudgom Brud
19. april Esten Ellingsen Frøset Beritte Ols D: Skain
7. juni Anders Iversen Brecke Ingebor Peders Datter Eggen
2. juli ?? Taraldsen Garlien Ingebor Estens Datt: Solem
12. juli Ole Oudesen Grønsæt Ingebor Siurs D: Moen
8. nov. Siur Olsen Anshus Ragnille Ols Datter Aasenshus
27. des. Erick Jensen Berg Doret Brønnilds D:
  Ole Ellingsen Frøset Gurj Ingebrigts Datter

 

Vielser 1723

Dato Brudgom Brud
18. april Siur Hendricksen Moen Maritte Siurs D: Vagnillenoune
25. april Biørn Bersvensen Solberg Chirsten Niels D. Hof
  Erick Pedersen Eggen Gurj Trons D: Kosberg
18. mai Arne Aders Hougen Cirj Ols Datter Fos
23. mai Ingebrigt Arnesen Hogaasen Gurru Ols Datt: Aasen
6. juni Anders Pedersen Solum Beritte Siurs Datt: ibid.
  Ole Larsen Estenstad Carj Bersvens Datt: Kiøtterøe
11. juli Joen Nielsen Beritte Biørns Datter
26. sept. Anders Øyen Siri Ellefsdatter Gyllan
28. des. Ole Arvesøn Aspeggen Gurru Niels Datter ibid.

 

Vielser 1724

Dato Brudgom Brud
18. juni Endre Ingebregts. Solberg Maritte Roaldsd. Vollum
  Esten Joensen Gunnild Olsd. Borset
2. juli Joen Hans. Vollum Mali Joensd. Dragset
15. okt. Joen Niels. Hof Mali Olsd.
27. des. Halfvar Anders. Gilsæt Kari Ellefsdatter??

 

Vielser 1725

Dato Brudgom Brud
11. feb. Esten Ols. Berette Taralsdatter Garlien
15. april Anders Jens. Gynnild Maritte Larsdatter Estenstad
  Ellef Knudsen Haltbrouten Lucia Oudensd. Holte
22. april Arne Estens. Frøset Giertrud Ingebregstd. Kiøtterøe
10. juni Joen Ols. Aasenhuus Siri Joensd. Huustøft
24. juni Ole Bersvends. Solberg Siri Knudsd. Birkset
  Siur Evens. Lien Ingri Henrichsdatter Moen
4. nov. Esten ??søn Aasenhuus Giertrud Evensd. Holte
27. des. Peder Siurs. Kolmoen Else Pedersd.
  Joen Joens. Røe Eli Arnsd. Hogaasen
  Ole Anders. Hougen Giertrud Olsdatter.

 

Vielser 1726

Dato Brudgom Brud
24. feb. Erik Siursen Solem Margrete Elias Datter Broen
11. juni Arne Siursen Sætter Inger Niels Datt: Amtdal
23. juni Anders Joens. Bircksett Ane NielsDatter Frøset
7. juli Niels Ingebrigtsen Broen Olluf ArnsDatt: Vagnild
18. okt. Joen Jensen Loucklien Birritte Torgers Dat: Sæter

 

Vielser 1727

Dato Brudgom Brud
15. april Joen Joens. Dragsæt Marit Olsdatter Skain
  Ole Peders. Borsæt Ingebor Arnsdatter Hoaasen
4. juli Ole Ellefs. Holmen Beritte Olsdatter Fagerbech
  Even Eriks. Amdalvold Beritte Svensdatter Eenlien
26. okt. Siur Olsen Staferløcken Elj Ols Datt: Lien
29. des. Joen Nielsen Solem Maritte Ols Datter Præsthuus

 

Vielser 1728

Dato Brudgom Brud
2. jan. Hans Olsen Øfsthus Maritte Joens D:
3. feb. Iver Joens. Halguten Ane Olsdatter Setter
1. nov. Even Ellings. Merke Siri Joensdatter
28. nov. Ole Haldors. Estenstad Anne Ericksdatter

 

Vielser 1729

Dato Brudgom Brud
24. april Iver Evens. Solem Giertrud Joensd. ibid.
20. juni Ole Ols. Øfsthuus Marit Amundsd.
  Siur Jensøn Baardal Kari Anfinsd. Ershuus
8. juli Ole Ellings. Hukbakken Ingebor Pedersdatter Sætter
  Joen Bjørns. Hougen Ingebor Mortensd. Vagnild
  Roald Siursøn Vollum Beritte Colbani d. ibid.
20. juli Brønjøl Ols. Aasenhuus Kari Endresd. Nyhuus
1. nov. Knud Skulesøn Maritte Toresdatter
28. des. Even Endres. Nyhuus Beritte Olsdatter
  Anfind Joens. Lyseggen Ingebor Olsdatter
  Anders Rasmusøn Somervold Ingebor Olsdatter Solberg

 

Vielser 1730

Dato Brudgom Brud
11. april Niels Arns. Solberg Ingri Holmen
27. des. Erik Ingebregts. Estenstad Ingebor Olsdatter Øyen

Oversikt Neste (1731-1740)