Kirkebok for Støren prestegjeld

Vielser i Soknedal sogn 1775-1787

 

Vielser Soknedal 1775

Dato Brudgommens navn Brudens navn
20.03.1775 Jens Nielsen Fossum Gurie Endresd. Gynil
22.06.1775 Anders Henriksen Øfnet Brønille Halvorsd. Hof
06.07.1775 Ole Nielsen Løkken Gjertrue Arnsd. Lyesæt
19.10.1775 Arnt Haldosen Dragsæt Olaug Olsd. Bierke

 

Vielser Soknedal 1776

Dato Brudgommens navn Brudens navn
04.01.1776 Joen Joensen Bjørgen Enke Berit Rolfsd. Dragsæt
11.04.1776 Michel Olsen Anshuus Marit Evensd. Nyehuus
13.06.1776 Rasmus Andersen Soelberg Anne Arntsd. Nyehuus
  Arnt Eriksen Agerlie Karie Larsd. Garliemoe
  Ole Henriksen Solum Ingebor Sivertsd. Bordal
20.06.1776 Haldor Hansen Øyegrinden Karie Pedersd.Anshuus
  Ole Joensen Præsthuus Marit Olsd. Metlie
04.07.1776 Niels Joensen Lien Enke Guru Joensd. Sundliesæter

 

Vielser Soknedal 1777

Dato Brudgommens navn Brudens navn
02.04.1777 Anders Eriks. Holte Ingebor Olsd. Bjerksæt
07.04.1777 Anders Endres. Gynil Kierstie Ellevsd. Kiødtrøe
  Enkemd. Henrik Joens. Foss Kierstie Joensd. Aasenhuus
17.04.1777 Endre Joens. Solum Kiersti Pedersd. Vollum
02.06.1777 Ingebrigt Niels. Aasenhus Marit Arntsd. Soelberg
16.06.1777 Peder Ols. Sundlie Berit Andersd. Holte
23.06.1777 Peder Hilbrands. Hægvold Ingrie Pedersd. Holm
07.07.1777 Anders Arnts. Sæter Gunille Hansd. Haugen
16.10.1777 Enkmd. Niels Anders. Bjerksæt Gunil Pedersd. Sundlisæter

 

Vielser Soknedal 1778

Dato Brudgommens navn Brudens navn
09.06.1778 Thron Olsen Sundlie Sirie Arntsd. Houchaas
18.06.1778 Sivert Sivertsen Moen Berit Pedersd. Holm
22.06.1778 Auden Arntsen Hof Berit Olsd. Bierksæt
25.06.1778 Ole Olsen Gorsæt Karie Henriksd. Aas
21.08.1778 Hans Ibsen Kierstie Halvorsd. Hof
01.10.1778 Joen Olsen Skain Karie Joensd. Præsthuus
05.11.1778 Rasmus Eriksen Hage Elie Pedersd. Vollum
08.12.1778 Ingebrigt Schrochrou Karie Joensd. Biørgen

 

Vielser Soknedal 1779

Dato Brudgommens navn Brudens navn
06.04.1779 Ole Evensen Ertshuus Brit Olsdat. Præsthuus
15.04.1779 Ingebrigt Jensen Dragsæt Maren Ingebrigtsd. Solberg
22.04.1779 Enkmd. Erik Olsen Støver Berit Hansd. Rejten
17.06.1779 Ole Hansen Lien Karie Arntsd. Lysæt
  Kolbanus Jensen Bordal Karie Ingebrigtsd. Moum
  Enkmd. Thron Andersen Æggen Ingebor Sivertsd. Bjerkaas??
24.06.1779 Ole Larsen Garlie Gurie Joensd. Dragsæt
  Arnt Hansen Dyrvold Ingebor Hilbransd. Hægvold
01.07.1779 Ole Larsen Eenmoe Randi Sivertsd. Bjerkaas
08.11.1779 Ole Nielsen Hof Enke Ingebor Anfinsd. Nyhuus

 

Vielser Soknedal 1780

Dato Brudgommens navn Brudens navn
18.04.1780 Erik Eriks. Anshus Giertru Endresd. Gynil
26.04.1780 Ingebrigt Arnsen Hugaas Klara Arntsd. Soelberg
01.05.1780 Ingebrigt Nielsen Fossum Ingebor Anfinsd. Øfsthus
13.06.1780 Niels Eriksen Hof Kjerstie Knudsd. Hasselbrout
  Ole Olsen Steenbroe Berit Ellevsd. Kjødtrøe
  Ole Anfindsen Øfsthuus Guru Nielsd. Hof
26.06.1780 Enkmd. Ole Evensen Fossum Sirie Sivertsd. Berg
03.07.1780 Ole Eriks. Fluttum Randie Arntsd. Hanshuus
10.07.1780 Enkmd. Joen Pedersen Gulvog Enke Marit Sivertsd. Berg

 

Vielser Soknedal 1781

Dato Brudgommens navn Brudens navn
04.04.1781 Arnt Nielsen Hof Berit Larsd. Soelberg
17.04.1781 Enkmd. Taral Olsen Øgdal Guru Mikelsd. Bjerkaas
  Ole Siverts. Aspæg Karie Nielsd. Hof
28.05.1781 Ole Eriksen Hof Ingebor Eriksd. Hage
  Anders Peders. Solum Marit Arntsd. Amdal
  Joen Siverts. Berg Karie Olsd. Hauen
05.06.1781 Joen Siverts. Skierlie Olau Sivertsd. Berg
13.06.1781 Esten Peders. Hægvold Ildrie Arntsd. Røe
02.07.1781 Lars Ols. Bordal Ingebor Joensd. Dragsæt

 

Vielser Soknedal 1782

Dato Brudgommens navn Brudens navn
02.04.1782 Arnt Anders. Estenstad Berit Povelsd. Hougtal
  Jens Jensen Dragsæt Guru Olsd. Øgdal
  Jens Arnsen Hanshuus Gunil Eriksd. Holte
15.04.1782 Anders Eriksen Agerlie Randi Olsd. Anshuus
22.04.1782 Esten Evensen Fossum Giertru Joensd.Bierke
19.06.1782 Ole Sivertsen Vagnil Ingebor Olsd. Skain
  Haldor Nielsen Lien Kierstie Henriksd. Øfnet
02.07.1782 Enkmd. Michel Ols. Moum Anne Hansd. Aasenhuus
15.07.1782 Enkmd. Niels Biørnsen Støver Kari Knudsd. Hasselbrout
22.10.1782 Thron Eriks. Rønningen Siri Taralsd. Garlie
27.12.1782 Ole Henriksen Øfnet Ingrie Joensd. Biørgen

 

Vielser Soknedal 1783

Dato Brudgommens navn Brudens navn
02.04.1783 Arve Siverts. Aspeg Sirie Andersd. Brække
22.04.1783 Bersvend Ellings. Hage Enke Berit Hansd. Støver
  Joen Haldors. Fagerbæk Guru Olsd. Løkken
10.06.1783 Ole Tarals. Garlie Marit Arntsd. Anshuus
16.06.1783 Esten Andersen Borsæt Aase Haldorsd. Fagerbæk
23.06.1783 Ole Hansen Øyen Brønnille Arntsd. Fossum
20.07.1783 Ole Olsen Bjerksæt Sirie Eriksd. Hofshuus
05.11.1783 Enkmd. Ole Evens. Fossum Enke Brønil Halvorsd. Lium
29.12.1783 Peder Peders. Øfsthusløken Olava Fastesd. Gynild

 

Vielser Soknedal 1784

Dato Brudgommens navn Brudens navn
05.01.1784 Joen Erics. Halland Kari Nielsd. Morken
19.02.1784 Ole Arntsen Fos Sirie Olsdat. Aasenhuus
14.04.1784 Sven Olsen Aasenhus Ingebor Endresd. Fossum
21.04.1784 Eric Larsen Soelberg Kari Nielsd. Støver
28.04.1784 Iver Ellingsen Hougaas Kari Pedersd. Vollum
09.06.1784 Elling Jonsen Bjørgen Berit Jensd. Bordal
  Siver Olsen Røe Ingri Joensd. Biørnlie
24.06.1784 Enkmd. Ole Olsen Præsthuus Kiersti Iversd. Hugaas
02.07.1784 Rasmus Ellevsen Vold Siri Andersd. Bræke
01.11.1784 Eric Joensen Biørnlie Kari Olsd. Røe

 

Vielser Soknedal 1785

Dato Brudgommens navn Brudens navn
10.01.1785 Joen Olsen Præsthus Enke Kierstie Nielsd. Frøsæt
17.01.1785 Eric Thronsen Koesberg Ingri Olsd. Røe
21.03.1785 Ole Hansen Hof Berit Halvorsd. Lium
14.04.1785 Elling Knudsen Nyehuus Maren Ingebrigtsd. Soelberg
  Joen Ingebrigts. Schainsæter Anne Olsd. Schain
26.05.1785 Thron Pedersen Hustoft Karie Sivertsd. Sneen
23.06.1785 Enkemd. Bersven Ellingsen Støver Karie Erichsd. Præsthus
  Henric Siverts. Moen Ingri Erichsd. Holte
  Enkmd. Ole Olsen Øyen Enke Maglie Joensd. Solum
  Sven Pedersen Vollum Olau Arntsd. Anshuus
07.07.1785 Joen Evensen Ertzhuus Mette Arntsd. Hungrøe
  Even Nielsen Aasenhuus Marit Pedersd. Vollan
14.07.1785 Jens Evensen Berg Kiersti Gulbrandsd. Faasæt
07.11.1785 Joen Olsen Aasenhus Ingbor Olsd. Anshus

 

Vielser Soknedal 1786

Dato Brudgommens navn Brudens navn
05.04.1786 Jon Sivertsen Aspeggen Marit Andersd. Bræk
18.04.1786 Rasmus Olsen Hauen Sirie Andersd. Schain
27.04.1786 Arnt Jonsen Nyehuus Kari Halstensd. Øfsthuus
22.05.1786 Even Arntsen Anshus Kari Jensd. Soelberg
  Endre Pedersen Solum Aase Olsd. Aas
21.06.1786 Erick Ingebrigtsen Schainsæter Maren Nielsd. Aasenhuus

 

Vielser Soknedal 1787

Dato Brudgommens navn Brudens navn
10.04.1787 Arnt Jensen Broen Guru Olsd. Lille Bordal
30.04.1787 Enkmd. Sven Olsen Aasenhuus Ingri Nilsd. Aarh!!
29.05.1787 Ole Jensen Dragsæt Mette Olsd. Fossum
  Jon Jensen Broen Kari Pedersd. Solum
04.06.1787 Joen Ellevsen Bierksæt Kiersti Olsd. Bierksæt
18.06.1787 Ole Ellevsen Bierksæt Enke Clara Erichsd. Hustoft
  Arnt Arntsen Gorsæt Marit Olsd. Bones
15.11.1787 Nils Andersen Acksaas Enke Kiersti Erichsd. Løchen
  Bernt Erichsen Agerlie Kari Taralsd. Garlie
19.11.1787 Sivert Olsen Anshus Siri Olsd. Schain
27.12.1787 Elling Roaldsen Vagnil Ragnil Jonsd. Gulvog

Oversikt