Kirkebok for Støren prestegjeld

Budal sogn 1775-1784

1775   1776  1777  1778  1779  1780  1781  1782  1783  1784

 

Budalen 1775

Dom: 3 p. Epiphan Confit. 10
Døbt Svend Haugens S: Hans. Sp: Hans ibid., Kari Olsd. Haugen.

Fest annunc. Mar: Confit 34. Introd. Sven Haugens qvd.
Begravet. Ole Enmoens S: Ole - 4 aar gl.
Ole Mathiesens S: Peder - 1 ½ aar .

Dom: 3 p: Trinit. Confit. 69. Introd. Peder Eenoddens, Ole Hestflots, Peder Bierkaasens og Taral Enliens qvdr.
Døbt. Ole Hestflotens S: Ingebrigt. Sp: Sivert Krigsvold og Lisbeth Sverdal.
Taral Enliens S: Roal. Sp: Anders Hyttepladsen, Gunil Eenlie.
Peder Eenoddens D: Kjerstie. Sp: Svend Budahl og Madame Hagenes.
Ingebrigt Bierkaasens D: Gjertru. Sp: Joen Storlie, Berit Budahl.

Die 3 Julij. Copulerede. Enkmd. Arnt Joensen Grydal, Pige Karie Johansd. Bakken.
Ole Olsen Lilleøgdal, Pige Berit Absalons D. Bonæs.

Dom: 4 p: Trinit. Confit. 16.
Confirmerede 7 Personer:
Drenge:
1. Svend Jensen Budal, 19 aar.
2. Anders Joensen Enlie 19.
3. Lars Olsen Buedal 16.
4. Peder Stephensen Enodden 17 aar.
5. Michel Joensen Hestflot 16 aar.
Piger:
1. Marit Hans D. Solem 17 aar.
2. Margrethe Jens D: Buedal, 17 aar.
Trolovede: Ole Pedersen Birkaas. Pige Kjersti Anders D: Lille-Budal. Flmd. Peder Kiønaas, Jens Store Budal.

Die 10 Julij: Copulered. Sivert Hans. Hilden. Pige: Ingrie Ivers D: Storøsæter.

Dom 18 p. Trinit. Confit. 119. Introd. Ingebrigt Eenliens qvd.
Døbt. Ole Bjerkaas S: Peder. Sp: Peder Bjerkaas, Sirie ibid.
Ingebrigt Eenliens D: Ingrie. Sp: Ole Hestflot. Marit ibid.

Die 16 octobr: Copulerede: Ole Pedersen Bjerkaas: Kjersti Anders D: LilleBudal

Dom: p: Nat: Xsti: Confit: 18. -

 

Anno 1776

Fest. Circumc Xsti. -

Die 23 Martij. Fasteprædikken.

Fest: annunc: Mari. Confit: 29. Introd: Anders Voldens qvde.
Døbt Anders Voldens D. Marit. Sp: Jens Budal, Berit ibid.
Introd: Lars Storøes qvde, Døbt ejurdem Søn Joen. Sp: Gudmund Haugen, Karie ibid.
Begraven Gollau Jørgens D: Solum 60 aar 9 maaneder. Ragnil Anders!! D: Hestflot 36 aar.

Dom 4 p. Trinit: Confit. 91. Introd: Anders Hyttepladsens og Peder Storøesæters qvdr.
Døbt Anders Hyttepladsens Søn Esten. Sp.Ingebrigt Enlie, Gurie Eenodden.
item. Peder Storøesætters D: Gunild. Sp: Sivert Storøesætter, Marit ibid.

Die 2 Julij. Copulerede. Skieløber Enkemand Ole Arntsen Buesæt med Enke Marit Evens D: Refset.
item: Ole Larsen Hollum med Pige Gunild Joens D: Sverdal.

Dom: 17 p: Trinit: Confit: 113. Begravet. Lars Vold 72 aar gamel.

 

Anno 1777

Dom: 1. p: Epiph: Confit. 12. Publice absolveret: Anders Knudsen Eenodden.
Introd: Ole Bjerkliens og Svend Hauens qvder.
Døbt Ole Bjerkliens S: Joen. Sp: Ingebrigt Enlie, Gunil Krigsvold.
Svend Hauens S: Peder. Sp: Peder Rønning, Gollau ibid.
Trolovet Enkemd Ole Joensen Hestflaat, Pige Karie Arns D: Sæter. Flmd: Peder Vollum, Joen Sverdal.

Die 28 Martij. Begraven Sivert Hansen Storøesæter gl 42 aar.

Dom: Qvasimod: Confit: 36. Introd: Ole Storøes qvde.
Døbt Ole Sverdals S. Joen. Sp: Peder Vollum, Lisbeth Sverdal.
Ole Storøes D. Kjerstie. Sp: Ingebrigt Storøe, Karie ibid.
Confirmered 13 Drenge:
1. Jens Heggelund 17 aar.
2. Ole Eriks. Bonæsvold 17 aar.
3. Ingebrigt Olsen Eenmoen 17 aar.
4. Erik Pedersen Bjerkaas 18 aar.
5. Ole Povels. Haugen 16 aar.
6. Ole Peders. Kjønaas 18 aar.
7. Ole Joensen Eenmoen 18 aar.
8. Knud Joens. ibid. 20 aar.
9. Niels Peders. Kjønaas 19 aar.
10. Niels Joensen Sverdal 16 aar.
11. Erik Eriks. Solum 16 aar.
12. Bervend Jens. ibid. 18 aar.
13. Ole Tarals. Eenlie 17 aar.
4 piger.
1. Elie Ellings D. Solum 19 aar.
2. Kjerstie Hans Dat. Dyrvold 17 aar.
3. Marit Eriks D. Bonæsvold 15 aar.
4. Gjertru Ellevs D: Bjerkaas 17 aar.
Trolovede: Skieløber Jørgen Ellingsen Solum, Pige Marit Joens D: Hestflot. Folmd: Esten Solum, Stephen Eenod.
Landv. Anders Arnts. Sæter, Pige Gunil Hans D. Hauen. Flmd: Serg. Heggelund, Erik Bonæsvold.

Dom 4 p Trinit. Confit. 76. Introd. Ole Erichsen Moens qvde.
Døbt Esten Solums D: Sirie. Sp: Elling Solum, Karie Haugen.

Die 23 Junij. Copuleret Skieløber Jørgen Ellingsen Solum, Pige Marit Joens D: Hæstflot

Dom: 19 p. Trinit. Confit: 117. Introd: Ingebrigt Eenliens, Erik Krigsvolds og Joen Storliens qvder.
Confirm: et hiemedøbt Barns Daab nom: Joen, Joen Storliens Søn. Sp: Peder Storlien, Marit ibid.
Ole Hestflottens D: Ragnil. Sp: Peder Hovien, Ingebor Eenodden.
Erik Krigsvolds D: Giertrue. Sp: Sivert Krigsvold, Giertru Buedal.
Trolovet Enkemand Lars Olsen Moen, Sylvie Helges D: Enmoen. Flmd. Sivert Krigsvold, Joen Sverdal.

Die 6. octobr. Copuleret Enkemd. Ole Joens. Hestflot, Karie Arnts Dat. Sæter.

Dom: p. Nativ. Xsti: Confit. 17. Introd: Ole Normoens, Peder Eenoddens, Iver Brandeggens, Ole Budalens, Arnt Solums qvdr.
Døbt: Ole Normoens S: Ole. Sp: Ole Bjerklie, Kjerstie Sørmoen,
Iver Brandeggens S. Ole. Sp: Lars Budal, Karie ibid:
Anders Voldens S: Jens. Sp: Ole Eenmoen, Karie Hyndaas.
Arnt Solums S: Hans. Sp: Esten Solum, Karie Haugen.
Ole Budalens Datter Giertrue. Sp: Peder Odden, Kjerstie Krigsvold.
Peder Eenoddens D: Anne. Sp: Ingebrigt Eenlien, Gunnil ibid.
Trolovet ungkarl Peder Ingebrigts. Oes-Øyen, Pige Ingebor Johans D: Bakken. Forloft.md: Anders Rofstad, Joen Grydal.

 

Anno 1778

Dom: Septuages: Begraven Arnt Solums Søn Hans. 2 uger gammel.

Fest Annunc. M: Confit. 32.
Begraven Peder Storøesvolden 36 aar.
Introd. Arnt Storøes, Anders ibid., Anders Voldens, Ole Liens qvder.
Døbt. Svend Haugens S: Joen. Sp: Joen Rønningen og Dorthe ibid.
Anders Storøes hiemmedøbte Søn Ole, hans Daab Confirmered. Sp: Anders Sæter, Sirie Solum.
Arnt Storøes D: Kjerstie. Sp: Anders Rolfsen og Karie ibid.
Ole Liens Dat. Marit Sp. Ole Moen og Gunille Krigsvold.
Copulerede: Peder Ingebrigts. Oes-Øyen, Pige Ingebor Johans D: Bakken.
Peder Pedersen Haugen, Brønille Hans D: Dyrvold.
Trolovede: Peder Mathiesen Kiønaas, Pige Gurie Hans D: Haugen. Forlmd: Svend Haugen, Anders Sæter.

Die 24 Maji. Begravet Taral Eenlie gammel 55 aar.

Dom. 3 p. Trinit. Confit. 94. Introd: Enke Karie Storøesvolden og Jørgen Broebakkens qvd.
Døbt
. Jørgen Broebakkens Datter Gollau. Sp. Joen Hestflaat, Marit ibid.
Enken Karie Storøesvolds Dat: Kjerstie. Sp: Joen Sverdal, Gunille ibid.

Die 6 Julij. Copulerede
1 ungk. Peder Mathiesen Kiønaas, Pige Gurie Hans D: Hauen.
2 Enkmd. Lars Olsen Moen, Sylvie Helges D. Eenmoen.
3. ungk: Peder Hansen Gorsæt, Anne Arns D. Gorsæt.

Dom: 16. p. Trinit. Confit: 114. -

 

Anno 1779

Dom: p. Circ. Xsti. Confit: 17. Introd. Stephen Eenoddens, Ingebrigt Eenliens, og Peder Hauens qvder.
Døbt. Ingebrigt Eenliens S. Joen, Sp. Ole Hestflot og qvde.
Peder Hauens S: Endre. Sp: Arnt Storøe og qvde.
Begravet. Hans Hauen 70 aar. gl.
Marit Ols D. Budal. 57 aar.
Esten Solums S. Ole 9 aar.
Enke Karie Storøesæters D. Kierstie ½ aar.

Die Lunæ. atter Prædikken.
Trolovet
. Ungk: Even Jensen Solumsvold, Pige Olau Anders D: Lille Budal. Flmd: Johan Bakken: Sivert Krigsvold.

Dom. Qvasimod. Confit. 67. Introd. Ole Sverdals, Ole Eenmoens qder.
Døbt Ole Eenmoens D. Karie. Sp. Ingebrigt Enlie, Giertru Bonæsvold.
Begraven. Svend Haugens S. Hans gamel 1 aar. Stephen Oddens D. Marit 15 aar. Peder Oddens D. Anne 1 aar. Anders Voldens D. Sirie 4 aar, Ole Liens D. Marit 1 aar. Ingebrigt Eenliens D. Ingrie 4 aar. Ole Hestflaattens D. Ragnil 1 aar. Peder Storøesæters D. Kierstie 1 aar. Peder Storøes D. Marit 1 aar. Ole Hauens D. Marit 2 aar.
Trolovede: ungk. Ole Larsen Eenmoen. Pige Randi Siverts D. Bjerkaas. Flmd. Joen Sverdal??, Joen Hestflaat.

Dom: 5. p. Trinit. Confit 65. Introd. Arnt Solums, Ole Sørmoens qvdr.
Døbt Ole Haugens S. Peder. Sp. Gudmund Hauen, Karie ibid.
Ole Sørmoens D. Marit. Sp. Anders Volden, Kjerstie Krigsvold.

Die 5. July Copulerede: ungk. Even Jensen Solumsvold, Pige Olau Anders D. Lille Budal.

Dom: 18 p. Trinit. Confit. 118. Introd. Ole Mathiesen Haugens og Ole H: Haugens qvder. Confirmerede 7 Drenge. 10 Piger.
Ellev Johansen Bakken 16 aar.
Anders Joensen Eenmoen 17.
Anders Ellevsen Budal 17.
Anders Larsen ibid. 16.
Anders Olsen Hestflaat 17.
Peder Joensen ibid. 17.
Jens Jensen Solumsvold 19.
Guri Siverts D. Krigsvold 18 Aar.
Gunille Johans D. Bakken 19 Aar.
Giertru Kristophers D. Volden 18.
Ragnil Lars D. Eenlie 16.
Berit Eriks D. Bonæsvold 16.
Karie Joens D. Sverdal 15.
Else Peders D. Kiønaasøjen 17 aar.
Ingrie Ols D. Eenmoen 16.
Sirie Tarals D. Eenlie 16.
Karie Joens D. Haugen 18 aar.

 

Anno 1780

Fest Circumc. Introd. Peder Eenoddens og Anders Voldens qvder.
Døbt Peder Eenoddens S. Jens. Sp. Jens Budal, Lisbet Sverdal.
Anders Voldens S. Auden. Sp. Stephen Eenodden, Gunil Eenlie.
Ole Bjerkliens D. Ragnil. Sp. Ingebrigt Eenlie, Kierstie Krigsvold.
Peder Storøes D. Marit. Sp. Johan Bakken, Berit Buesæt.
Begraven Ole Bjerklie 52 aar. Hans Qvinde Ragnil Thors D. 41 aar.

Dom: p. Circumc. Confit. 36. -

Dom: Jubilate. Confit: 66. Introd. Ole Storliens, Ole Sverdals qvder.
Døbt Even Solumsvolds S: Jens. Sp. Jens Solumsvold og Dorthe ibid.

Dom: 7 p. trinit. Confit: 79. Introd. Even Moureggens, Joen Brandeggens, Peder Kiønaasens qvder.
Døbt Joen Brandeggens Søn Erik. Sp. Christian Storlie, Berit ibid.
Peder Kiønaasens D: Ingrie. Sp. Peder Kiønaas, Gunil Sæter.
Begravet. Giertru Ellevs Dat: Lille Budal 71 Aar.

Dom: 20 p. Trinit. Confit. 108. Introd: Arnt Dyrvolds qvde.
Døbt: Arnt Dyrvolds D. Jaae. Sp. Ole Endresen Skain, Jaae Dyrvold.
Ole Hestflaattens D. Ragnil. Sp: Peder Mathies. Kjønaas, Marit Hestflaat.

 

Anno 1781

Die 6. Januarij. Introd: Ole Larsen Eenmoens qvde.
Døbt Ole Larsen Eenmoens S. Lars. Sp: Ole Ingebrigts. Eenmoen, Lisbeth Sverdal.

Dom: 1. p: Epiphan. Confit: 30. -

Die 7. April: Passions Prædiken. -

Dom: Palm: Confit: 71. Introd. Jørgen Brubakkens, Khristen Storliens og Anders Sætereggens Qvinder.
Døbt: Jørgen Brubakkens Dat. Ingrie. Sp: Ingebrigt Eenlie og Gunil ibid.
Khristen Storliens Dat: Berit. Sp. Thore Lien, Elen Brandeggen.
Anders Sætereggens Dat. Ingrie. Sp: Joen Sverdal, Karie Medtlie.
it: et uægte Barn nom: Kjerstie. Sp: Svend Budal, Elen Bjerkaas. Faderen er ?? Lars Olsen Moen, Moderen Elen Peders Dat. Bjerkaas.

Die 9. April. Copuleret: Ungk. Knud Jonsen Eenmoe, Kjerstie Ols Dat. Fluttum, for tilig Sammenlæje.

Dom: 5. p. Trinit. Confit: 78.
Confirmerede 12 Personer:
1. Lars Svens. Storbudal gamel 17 aar.
2. Joen Nielsen ibid. 16.
3. Joen Ols. Sørmoen 19.
4. Esten Siverts. Krigsvold 17.
5. Ingebrigt Peders. Brandeggen 17.
6. Joen Ols. Hæstflaat 16.
Piger:
1. Ingebor Svends Dat. Storbudal 15 aar.
2. Kari Peders Datter Eenodden 16.
3. Gollau Johans D. Bakken: 17.
4. Sirie Lars Dat. Nord-Eeenlie 16.
5. Sirie Ols D. Brandeggen 15.
6. Guru Hans D. Dyrvold 15.

Dom: 17. p. Trinit. Confit: 106. Introd. Knud Joensens Solums og Ole Normoens Qvinder.
Døbt: Ole Normoens D. Marit. Spons: Peder Kiønaas og Gurie Hans D: ibidem.
Begravet Peder Bierkaasen 66 aar gammel.

 

Anno 1782

Dom: p. Circumc. Xsti. Confit: 48. Introd. Iver Eenliens, Ole Biærkaasens qvinder.
Confirmeret Ole Bjerkaasens Søn nom. Anders, hiemedøbt, hans Daab. Sp: Ingebrigt skoleholder, Elie Bierkaasøyen.
Døbt Iver Eenliens Dat. Karie. Spons: Ingebrigt Eenlie, Dorthe Maureggen.
Begravet et dødfød Pigebarn fra Eenlie.
Trolovet: skieløber Peder Stephensen Eenodden, Pige Marit Siverts D. Krigsvold. Fld: Joen Sverdal og Peder Odden.

Dom: Qvasimod: Confit: 64. Introd. Iver!! [må være Ingebrigt] Eenliens, Peder Eenoddens, Ole Sverdals og Anders Voldens qvinder.
Døbt: Ingebrigt Eenliens Søn Auden. Sp: Peder Eenodden, Lisbet Sverdal.
Peder Eenoddens Søn Svend. Sp: Rasmus Midtlie, Kierstie Bjerkaas.
Ole Sverdals Søn Peder. Sp. Joen Sverdal og Karie Storøesæter.
Anders Voldens Datter Sirie, Sp: Stephen Eenodden og Ingebor ibid.
Copuleret Die 28 April Skieløber Peder Stephensen Eenodden og Pige Marit Sivers D. Krigsvold.

Dom: 6. p. Trinit: Confit: 87. Introd: Joen Brandeggens og Even Solumsvolds Qvder:
Døbt Joen Brandeggens Søn Peder, Sp: Peder Kiønaas, Ingebor Storlie.
Even Solumsvolds Datter Giertru. Sp: Erik Krigsvold, Kierstie Bierkaas.
Begravet. Joen Hestflaat 70 aar, it: Ole Eenmoens Dat. Karie 3 maaneder.

Dom: 20 p. Trinit. Confit: 103.
Begravet: Svend Hauens Dat. Ingrie gl: 1 maaned: Ole Bjerkaasens S: Anders 9 maaneder, Iver Eenliens Dat: Karie, 10 maaneder.

 

Anno 1783

Dom: 2 p. Epiphan: Confit: 47. Introd: Ole Mathiesen Hauens qvinde.
Døbt: Ole Mathiesen Hauens Søn Mathias. Spons: Ole Hauen, Karie Storøesæter.

Dom: Qvasimodogen: Confit: 79.
Døbt
Peder Stephensen Eenoddens Søn Stephen. Sp: Stephen Eenod og Qvinde Ingebor.
Anders Voldens Søn Jens. Sp: Ingebrigt Bierkaas, Giertru Moen.
Ole Hestflaattens D: Ingebor. Sp: Ole Sverdal, Lisbet ibid:
Introd: Peder Eenoddens, Anders Voldens og Ole Hestflaats Qvinder.
Confirmerede 12 Personer.
Drenge:
1. Hans Joensen Sverdal 17 aar.
2. Ole Estensen Solum 15 aar.
3. Joen Eriksen Bonæsvold 15 aar.
4. Haagen Joensen Hestflot 17 aar.
5. Kolben Taralsen Eenlie 16 aar.
Piger:
1. Berit Peders D. Eenod 16 aar.
2. Berit Lars D. Kiønaas 16 aar.
3. Kiersti Lars D. Eenlie 15 aar.
4. Kiersti Peders Dat. Kiønaas-Øyen 17 aar.
5. Karie Ols D. Lien 15 aar.
6. Karie Eriks D. Bonæsvold 17 aar.
7. Karie Anders D. Storøe 15 aar.
Trolovede: Ungk: Ellev Svendsen Busæt, Pige Berit Jens D. Stor-Budal. Fl: Peder Ols. Eenod og Svend Larsen Stor-Budal

Dom 2 p. Trinit. Confit: 84.
Døbt: Ole Bierkaasen D: Margrete. Sp. Peder Eenodden, Kierstie Krigsvold.
Introd. Ole Bierkaasens qvinde.

Die 30 Junij: Copulerede Trompeter Ellev Svensen Busæt, Pige Berit Jens D: Stor Budal. Fl: !!

Die 28 Sept.: Begraven Enke: Berit Lars D. Kiønaas 77 aar.

Dom 17 p. Trinit. Introd: Thore Storlies qvde.
Døbt hans S. Peder. Sp: Christen Storlie, Elen Brandeggen.
Trolovet Skieløber Lars Ols. Sørmoen, Enke Giertru Svends D. Normoen. Sp: Serg. Lind, Lars Svendsen Budal.
Copulerede d 13 Octobr: Skieløber Lars Olsen Sørmoen, Enke Giertru Svends D. Normoen.

Dom p. Nat: Xst: Introd. Jørgen Brobakens qvde.
Døbt hs. S. Elling. Sp: Stephen Odden og Qvinde. Confit: 49.

 

Anno 1784

Die 11 Januar. Begravet. Dorthe Evens Datter Solumsvold 62 aar gl.

Die 3. April. Passions Prædiken.

Dom: Palm. Confit. 76. Introd: Peder Kiønaasens og Lars Normoens qvder.
Døbt Peder Kiønaasens S. Mathias. Sp: Jens Budal, Karie Kiønaas.
Lars Normoens S. Ole. Sp: Anders Volden, Kierstie Normoen.
it. Ole Hauens S. Gudmund. Sp. Gudmund Hauen og Gurie Ols. D. ibid.
Trolovede: Skieløber Ellev Sivertsen Krigsvold, Pige Karie Peders D. Eenod. Forl: Sergeant Hans Lind og Johan Bakken, Jens Budal.

Die 5te April. Copulerede Ellev Sivertsen Krigsvold, Pige Karie Peders D. Eenoden

Dom: 5 p. Trinit. Confit: 88.
Confirmerede. 13.
Arnt Svendsen Storbudal 16 aar.
2. Ole Pedersen Eenodden 16.
3. Peder Sivertsen Krigsvold 15.
4. Erik Arnts. Solum 15.
5. Peder Pedersen Bjerkaas 16.
6. Peder Pedersen Kiønaasøjen 15.
7. Ingebrigt Iversen Eenlie 15.
Piger:
1. Kierstie Ols D. Hauen 15 aar.
2. Kierstie Stephens D. Eenodden 15.
3. Karie Ols D. Eenmoen 17.
4. Marit Hans D. Dyrvold 16.
5. Ingebor Peders D. Storøesvold 15.
6. Karie Tarals D. Enlie 16 aar.
Trolovet Skieløber Joen Nielsen Koth, Margrete Jens D. Budal. ?? Peder Odden, Ellev Buesæt.

Dom 20 p. Trinit. Confit 132. Intr. Peder Eenoddens qvde.
Døbt hans S. Bersvend. Sp: Bersven Oesøyen, Marit Siverts Dat: Eenodden.
it: Joen Niels. Kots S. Jens. Sp. Jens Budal, Berit Buesæt.
Copulerede Skieløber Joen Nielsen Kot med Margrethe Jens D. Budal. for tilig Samenleje.


Oversikt Neste (1785-1790)