Kirkebok for Støren prestegjeld

Gravfestelser 1788-1800, Budal

 

Gravfestet 1788

Dato Navn Alder
30. mars Ole Jensen Storøe 6 uger

 

Gravfestet 1789

Dato Navn Alder
1. jan. Ole Olsen Bierkaasøyen !!
29. mars Siri Olsdatter Stor-Enlie 81 aar
5. juli Ingeborg Zachariasdatter Storøsæter 84 aar
  Gunild Arntsdatter Dyrvold 9 uger

 

Gravfestet 1790

Dato Navn Alder
21. mars Svend Larsen Normoen 20 uger
5. april Joen Hansen Storøesæter 63 aar
25. april Arnt Pedersen Storøe 43 aar
6. juni Ingri Ericsdatter Backen 68 aar
7. nov. Kirsti Andersdr. LilleBudal 1 dag

 

Gravfestet 1791

Dato Navn Alder
20. mars Jens Hansen%Jensen% Storøe 3 dager
  Gudmund Olsen Houen 73 aar
  Giertru Ellefsdr. LilleBudal 32 aar
  Svend Arentsen Lien 4 aar

 

Gravfestet 1792

Dato Navn Alder
29. jan. Jon Sverdal 78 aar
  Jon Andersen LilleBudal 6 dager
9. sept. Johan Backens qv. Ingri 67 aar

 

Gravfestet 1793

Dato Navn Alder
30.12.92 Gurru Sivertsdr. Enlie 34 aar
  Ellef Johansen Backens dr. 4 uger
17. mars Marit Hansdr. Sverdal 86 aar
30. juni Lisbet Lien 1 aar 6 mndr.
  Iver Ingebregtsen Sør Enlie 9 uger
  Peder Pedersen Budal 7 mndr. 14 dage

 

Gravfestet 1794

Dato Navn Alder
14. mars Ole Jonsen Hestflaat 53 aar

 

Gravfestet 1795

Dato Navn Alder
4. jan. Christen Solemsvold 7 mndr.
22. mars Lars Svendsen Budal 87 aar
  hans qv. Marit Estensdr.!! Budal 80 aar
29. mars Peder Pedersen Kjønnaas 77 aar
5. juli Peder Pedersen Vold 77 aar
  Even Jensen Solumsvold 44 aar
4. okt. Berit Olsdr. Sørmoen 64 aar
  Golla Sørmoen ½ aar

 

Gravfestet 1796

Dato Navn Alder
10. april Peder Kiønnaasøyens dødfødte datter  

 

Gravfestet 1797

Dato Navn Alder
1. jan. Tellef Olsen Storlie 54 aar
  Esten Iversen Enlie 12 aar
  Ellef Backens S. Johan 23 uger
2. april Arnt Svends. Liens dr. Ingborg 9 uger
2. juli Peder Jonsen Enliens dr. Marit 4 uger
1. okt. Peder Jonsen Budal?? 84 aar
  Elen Pedersdr. Brandeggen 41 aar
  Margrethe Pedersdr. Lillebudal 25 aar
  Beret Jonsdr. Brandeggen 10 uger

 

Gravfestet 1798

Dato Navn Alder
1. april Hans Olsen Sverdal 11 aar
  Ingbregt Svends. Budal 1 aar
30. sept. Marit Larsdr. Lillebudal 58 aar

 

Gravfestet 1799

Dato Navn Alder
7. juli Kari Olsdr. Lille Budal 61 aar
  Ingeborg Olsdr. Hugdal 60 aar
6. okt. Johan Ellefsen Backen NordEngen 76
  Ingbregt Olsen Klocker Bierkaas 82
  Siri Estensdr. Wold 23
  Kari Larsdr. Wolden 2 uger

 

Gravfestet 1800

Dato Navn Alder
23. feb. Margrethe Andersdr. Lillebudal 2 mndr.
6. april Marit Hildbrandsdr.!! Dyrvold
(skal være Hansdr.?)
30 aar

Oversikt Neste (1801-1815)