Kirkebok for Støren prestegjeld

Gravfestelser 1801-1815, Budal

 

Gravfestet 1801

Dato Navn Alder
29. mars Marit Michelsd. Hestflot 77 aar
28. juni Svend Svendsen Budal 2 aar
  Iver Ingebrigtsen Enmoen 11 uger
  Ole Hansen Storøessætter 7 uger
11. okt. Sirie Olsd. LilleBudal 66 aar
  Gunnild Joensd. Sverdal 11 uger

 

Gravfestet 1802

Dato Navn Alder
1. jan. Ingebrigt Jonsen Enlie 59 aar
  Bersvend Jensen Bierklie 44 aar
4. april Jens Svendsen Storbudal 77 aar
  Peder Nielsen Moen 6 aar
  Gunnild Olsdatter Krigsvold 9 aar
  Ole Larsen Sverdal 52 aar
  Jon Nielsen Enlie 5 dager

 

Gravfestet 1803

Dato Navn Alder
3. april Gunnild Nielsdatter Sør-Enlie 1 aar
19. juni Gunnild Joensdatter Sverdal 10 uger
9. okt. Gjertrud Olsdatter Kjønaasøyen 81 aar
  Christopher Sivertsen Storøe 47 aar
  Gunnild Pedersdatter Bachen 27 aar
  Ingrie Ellevsdatter Bachen 8 aar

 

Gravfestet 1804

Dato Navn Alder
25. mars Stephen Pedersen Enodden 77 aar
24. juni Jodde Endresdatter Dyrvold 82 aar
  Berit Tarraldsdatter Hyttepladsen 34 aar
  Kirsti Pedersdatter Bierchaas 25 uger

 

Gravfestet 1805

Dato Navn Alder
30. mars Gurri Jensdatter Enodden 60 aar
7. juli Svend Larsen Storbudal 70 aar

 

Gravfestet 1806

Dato Døde Navn Alder
5. jan. 30.06.1805 Berit Arntsdatter Storbudal 67 aar
20. juli 05.07.1806 Peder Hansen Dalen 68 aar
21. sept. 06.08.1806 Ole Ingebrigtsen Enmoe 81 aar

 

Gravfestet 1807

Dato Døde Navn Alder
22. mars 10.03.1807 Peder Pedersen Tovmoen 5 dager
19. juli 23.04.1807 Hans Christophersen Storøe 1 ½ aar
  12.07.1807 Beret Ingulsdatter Storlie - døbt 29. juni 3 uger
4. okt. 19.09.1807 Lars Andersen LilleBudal 76 aar

 

Gravfestet 1808

Dato Døde Navn Alder
31. jan. 03.01.1808 Eli Erichsdatter!! Bierchaasøjen 72 aar
16. okt. 22.08.1808 Gunnild Joensdatter Sverdal 53 aar

 

Gravfestet 1809

Dato Døde Navn Alder
9. juli 25.02.1809 Peder Larsen Enlie 6 dager
  23.05.1809 Ole Joensen Sverdal 2 aar

 

Gravfestet 1810

Dato Døde Navn Alder
28. jan. 24.11.1809 Tarrald Estensen Hyttepladsen 6 aar
7. okt. 17.08.1810 Maren Thoresdatter Sørenlie 69 aar
  25.08.1810 Marit Larsdatter Storbudal 10 aar
  22.07.1810 Arnt Hildbrandsen Dyrvold født og død samme dag

 

Gravfestet 1811

Dato Døde Navn Alder
6. jan. 11.12.1810 Lisbet Helgesdatter Sverdal 81 aar
31. mars 15.02.1811 Ellev Johansen Backen 48 aar
  12.03.1811 Peder Mathiassen Kiønaas 57 aar
  14.03.1811 Jørgen Ellingsen Brubak 69 aar
30. juni 13.05.1811 Anne Joensdatter Sverdal 54 aar

 

Gravfestet 1812

Dato Døde Navn Alder
12. jan. 25.10.1811 Peder Olsen Enodden 70 aar
12. april 04.02.1812 Sivert Erichsen Krigsvold 89 aar
5. juli 11.04.1812 Jens Svendsen Storbudal 23 aar
4. okt. 26.08.1812 Lars Olsen Moen 1 ½ aar

 

Gravfestet 1813

Dato Døde Navn Alder
10. jan. 04.10.1812 Lars Sivertsen Storbudal 44 aar
  19.10.1812 Ingebrigt Olsen Sverdal 20 aar
4. april 23.01.1813 Arent Pedersen Dal 34 aar
  05.02.1813 Kari Olsdatter Løkkesmoe 5 aar
11. juli 11.05.1813 Peder Joensen Hestflot 52 aar
  03.05.1813 Knudt Arentsen Seter 49 aar
  11.05.1813 Lars Iversen Storøeseter 7 uger
10.okt. 15.08.1813 Kirsti Larsdatter Bjerkaas 46 aar
  14.09.1813 Berit Olsdatter Bjerkaas 79 aar

 

Gravfestet 1814

Dato Døde Navn Alder
16. jan. 04.11.1813 Ingeborg Ellingsdatter Solem 65 aar
27. mars 12.02.1814 Kirsti Andersdatter Krigsvold 64 aar
  14.03.1814 Marit Ellingsdatter Brubak 11 dager
10. juli 19.06.1814 Joen Erichsen Brandeggen 72 aar
  13.06.1814 Mille Simonsdatter Brandeggen 64 aar
  04.06.1814 Jens Solumsvolds dødfødte drengebarn dødfødt
2. okt. 29.08.1814 Christen Olsen Storøe 82 aar
  12.09.1814 Kari Joensdat. Storøe 50 aar
  14.07.1814 Ingri Iversdatter Storøeseter 68 aar
  09.07.1814 Peder Jensen Enli 6 mndr.
  24.08.1814 Kirsti Pedersdatter Lillebudal 14 dager

 

Gravfestet 1815

Dato Døde Navn Alder
15. jan. 16.12.1814 Ellev Olsen Lillebudal 24 aar
19. mars 18.02.1815 Peder Nielsen Kjønaasen 82 aar
  09.03.1815 Ole Erichsen Moen 87 aar
2. juli 15.03.1815 Marit Nielsdat. Budalspladsen 85 aar

Oversikt Neste (1816-1830)